Norges radikale barnevern – og Bollywoods eksponering av det – Og Norge som en antikristelig aktør

Nordmenn på havet – antagelig fra 70 tallet

Norge begynner å få dårlig rykte på verdensbasis. Egentlig hadde Norge veldig godt rykte på seg i eldre dager – sjømenn på 70 tallet, fikk gode skussmål av andre nasjonaliteter – de var til å stole på. Norsk ble betegnet god som Dovre – som står uansett vær og vind (en venn av familien, som var sjømann på 60 og 70 tallet, fortalte at Nordmenn hadde gode skussmål – men sjømennene ga dårlig rykter til Arabere/muslimer, som lurte deg, om de kunne det – men disse er det vår elite nå opphøyer – det forteller vel litt om deres egen karakter).

En fortalte meg, han var stasjonert via FN i Israel, dette var vel på 80 tallet – og som eneste nordmann på en bar sammen de andre FN soldatene, så var de israelske jentene, mest interessert i han, enn eks. de fra Frankrike eller andre land – Norske menn og kvinner fikk høy anseende i Israel, pga de gamle AP høvdingenes kjærlighet og støtte til Israel – helt til det kom en nye generasjon AP politikere, som hatet Israel, fra den radikale grenen da i AUF – de kom i posisjon allerede på 70 tallet – og fikk svingt ting i en annen retning. Jeg tror nordmenn ikke forstår hvor radikalisert landet har blitt – og mye av sviket som har sneket seg inn i vår nasjonale identitet er hatet mot Israel. Du må lese Skriften for å forstå at å røre ved Israel på en uverdig måte – åpner opp for svik og forbannelse.

Husk hva Amalek gjorde mot deg [Israel]på veien, da dere dro ut av Egypt,  hvordan han kom mot deg på veien mens du var trett og sliten, og slo alle de utmattede i baktroppen som var blitt liggende etter. Han fryktet ikke Gud. Og når Herren din Gud gir deg ro for alle dine fiender rundt om i det landet Herren din Gud gir deg til arv og eie, da skal du utslette minnet om Amalek over hele jorden. Glem ikke det! 5 Mos 25:17-19

(Amalek, avstaming [barnebarn] av Esau, bror til Jakob, som fikk navnet Israel – ifølge jødiske Midrash, så forsøkte en prinsesse Timna, å bli innlemmet i jødedommen, men ble avvist av Abraham, Isak og Jakob. Som hevn – så giftet hun seg inn i hos den ugudelige Esaus etterkommer – for å hevne fornærmelsen ved sine etterkommere)

Dette var i 1994 – og starten på den største delen av bedraget som kom i ettertid – som vi nå høster, og vil høste mer av. 1 Mos. 12:2-3

Oslo avtalen skulle endre alt – og i starten fikk Norge gode skussmål som fredsmeglere – men om man titter nærmere på alt fredsarbeid – så er frukten veldig, veldig dårlig. Israel kom i en dødelige fare, pga Oslo avtalen, hvor Islamsk terror fikk mye makt, og jøder ble stadig drept, og media løy konstant om Israel og forherliget Islamsk terror – men Norge har også vært involvert i fredsarbeidet i Sri-Lanka mellom Tigrene og Tamiliene, ett mislykket forsøk på «fred» – om man tenker på sosionomenes rolle inn i politi her til lands, hvor man verner forbryterne – ett tankegods som ofte er dominerende i såkalt fredsarbeid, og våre «fredsapostler» – så kan man forstå hvorfor ting mislykkes.

Rett før fredsprisen skulle deles ut, og som en frukt av Oslo avtalen, og dette var bare starten; 19. oktober, klokken 9, rystet en stor eksplosjon Tel Aviv. Bare noen meter fra Dizengoff-plassen detonerte Abd Rahim Nazel en 20 kg eksplosiv enhet inne i en buss nummer 5. Tjueto mennesker ble drept i angrepet og 47 andre ble skadet. Det ble senere oppdaget at den eksplosive enheten ble designet av Yahya Ayyash, den viktigste bombemakeren til Hamas. På den tiden var angrepet den dødeligste selvmordsbombingen i israelsk historie, men dessverre ble det fulgt av mange andre.

Og uansett hva vi gjorde internasjonalt, så ble sjelden den dype sannheten om hva som egentlig skjedde, skjult av media og politikere, her i vårt eget land, mens internasjonalt ble vår image mer og mer åpenlyst at Norges offisielle rolle var mer eller mindre et virkelighetsfjernt skue – som så verden i ett merkelig blikk. Skoleverket ble på samme måte en plass for indoktrinering, i vårt virkelighetsfjerne skue – for å lære barn sosialistisk lære (med en egen hjemmelagd vri), og lærte barna å forakte nasjonalstaten og vår opprinnelige kultur, bygd på sterk påvirkning av kristendommen. Forakten for kristendommen – åpnet sånn sett opp for alle mulige destruktive krefter, som nedbygde samfunnets grunnstein – familien, far, mor og barn – og familien i en Bibelsk kontekst, er det eneste som holder en nasjon sammen. I dag oppløser vi oss selv sakte – uten å forstå det – rikdommen og overfloden, og at vi priser ting som Kua, for den gir oss melken enn selve Skaperen som skapte kua, har forblindet oss åndelig og mentalt. Ordet har noe å si – når vi later som Gud ikke finnes, enda vi befinner oss i Hans verden, og nyter alle godene Han har gitt oss, i naturen:

For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. For det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning. For enda de kjente Gud, æret eller takket de ham ikke som Gud. I stedet ble de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerter ble formørket. Mens de ga seg ut for å være vise, ble de dårer. Rom 1:18-22

FRI (tidligere landsforening for de skeive) – deres seksualisering skal inn i hjernen til våre barn – og veldig få reagerer. Hvor langt ned må vi gå – før vi skjønner at landets fremtid – er snart totalt ødelagt mentalt og åndelig.

Skolen, og Barnehagen drepte den norske tanken av kultur – av å tenke selv – det var en så viktig norsk karakter, at tyskerne eller andre aldri helt klarte å råde over Norge, som under krigen, eller at Svenskene fikk styre særlig lenge over oss – fordi vi aldri identifiserte oss med dem, eller ønsket at andre nasjoner skulle styre over oss. Men dette har endret seg – pga hjernevask i skolesystemet – hvor man lærer barna å være politisk korrekt – og tankeløst støtte staten – og ikke være kritisk til noe av det de gjør. Å være selvtenkende, er godt over en 1000 årig tradisjon i vår kultur, som har klart nesten å bli utslettet – bare på noen 10 år – så effektivt er den elektroniske propagandaen og den massive sosialistiske forførelsen – som har effektivt klart å utrydde motstemmer, og adressert de som «falskt», «løgn», «konspirasjoner» etc. (altså andre ord for at du ikke skal tenke for mye selv, og legge samme åpenbare ting som vår korrupte elite driver med) – og har vokst inn i vårt tankeliv og i vår karakter som ett ugress – fordi den frie tanken og karakteren har massivt omtrent blitt utslettet, og akseptert pga. vår rikdom og for vår enfoldige tillit til vår korrupte elite – som stadig kommer med nye ugudelige lover – pådyttet internasjonalt bla. av FN og EU. For Ordet sier:

Så ble hele dette slektleddet samlet til sine fedre, og etter dem vokste det opp en annen slekt, som ikke kjente Herren, og heller ikke de gjerningene han hadde gjort for Israel. Da gjorde Israels barn det som var ondt i Herrens øyne, og dyrket Ba’alene. Dom 2:10-11

Jeg har også ment at det er en av grunnene – til at Norge har Europas mest radikale barnevern – det er en av fruktene av vårt «freds» arbeid – spesielt med tanke på Oslo Avtalen. Jeg tror det finnes åndelige forbindelser der – og mange nordmenn lider under dette, av å miste sine barn – for helt uskyldige ting – som ikke skader barna, men derimot Barnevernet inntreden, skader derimot barna – og de får ofte hjelp fra Politiet. Politiet kommer sjelden om det er «småsaker» – heller ikke voldtekter stiller de opp på, pga «ressursmangel» – men derimot en telefon fra Barnevernet – så møter det opp gjerne flere politibiler og flere betjenter. Og spesielt de som kommer fra andre nasjoner – som har mistet sitt barn – klager også ut internasjonalt – som har gitt Norge meget dårlig rykte – som en stat som handler som Nord-Korea – nesten, men våre myndigheter er så radikalisert – at selv de BlåBlå – under Solberg og Jensen – nektet å ta imot en hel høytstående delegasjon fra Romania – som ville diskutere barn som Barnevernet hadde stjålet fra en Norsk Romans familie – kona Ruth, ble ansett som en helt i Romania, fordi hun hadde vært der i mange år, og hjulpet de fattige. Men de er ikke de eneste:

Det finnes en artikkel til dette:

Norsk barnevernssak blir Bollywood-film: – Katastrofale konsekvenser

Og Hans Rustad kommenterer også om dette: Norsk barnevernssak blir storfilm i India

Vi kan se litt på den første artikkelen:

Hvilken historie baserer filmen seg på?

I mai 2011 fratok barnevernet i Stavanger to små barn fra et indisk ekteparet som var bosatt i kommunen. Datteren på fem måneder og sønnen på tre år ble plassert i beredskapshjem.

Det var en bekymringsmelding fra barnehagen som fikk barnevernet til å gripe inn.

Foreldrene mente alt skjedde på grunn av «kulturelle forskjeller».

– Min kone er vant til å mate med hendene, men de som kom fra barnevernet sa at hun burde gi mat med en skje. Da hun gjorde dette, skrev de i dokumentene at det var tvangsforing, sa faren til TV2 i 2012.

En sjef i Stavanger kommune uttalte den gang at det ikke handlet om kulturforskjeller, men barnas beste.

Saken fikk fikk likevel stor oppmerksomhet i indiske medier, der den fikk kallenavnet «Norway Nightmare». Indiske myndigheter engasjerte seg sterkt. Også Jonas Gahr Støre, som da var utenriksminister, ble involvert.

Det skapte voldsomme diplomatiske bølger.

Saken endte med at barnas onkel fikk omsorg for barna.

Du kan se protestene i 2011 i India – da dette pågikk.

Dette er ingen enestående sak – og det at Norge taper i Strasbourg domstolen når det gjelder sånne saker om og om igjen, og likevel så nekter Barnevernet og våre myndigheter å gi opp. Fordi dette er tegn på sekterisme – når man ikke har evne til å se andre synsvinkler, enn det andre har lært deg opp til – så du oppfører deg som en marionett for andre, og mangler evnen til å tenke selv.

Statens Barn – eller dine barn? Hva synes du. Jeg kom i noe heftig diskusjon med en kommunist på jobben – og da han roste Staten, så sa jeg til han, Jeg er Staten – og du er Staten – og de som styrer, skal tjene, ellers har de misforstått sin oppgave (noe de har gjort lenge).

Jeg jobbet for noen år siden sammen en mann som var utdannet og jobbet innen Barnevernet. Han var egentlig en grei fyr – og virket på mange måter snill. Helt til jeg tok opp emnet Barnevernet – og problemene med denne ideologien «Barnas Beste» (og Statens barn) – mannen ble helt rød i toppen, han som brukte å være sindig – og det kom bare ondskap ut av munnen hans. Jeg skjønte at jeg møtte på veggen av en demonisk ånd, som hadde indoktrinert systemet vårt – fordi den ånden hadde rett til det. Og når dette har kommet inn, er det vanskelig å bli kvitt det:

Men dette slaget farer ikke ut uten ved bønn og faste. Matt 17:21

En ond ånd kan aldri slippe inn og overstyre landets innbyggere – om ikke det gis tillatelse til det. Jeg mener at Oslo avtalen, er en av grunnene. Norge var enerådende rundt Oslo avtalen, og selv om Bill Clinton og Co. sto bak i kulissene og manipulerte og brukte Norge – utvilsomt. Men det skjedde i Norge – og kaltes ved navnet Oslo – og idag har vi det mest fanatiske styre i hele Norge – nettopp i Oslo. Byrådet kjører på villfarelsen fra FN – om Grønn politikk – og i naturen navn, kutter de nest store flott trær rundt i alleene i Oslo – for å bygge sykkelveier. Når man hater trær – er man ikke en naturverner – men en som er drevet av sekteristisk ideologi. Den overdrevne saltingen av disse sykkelveiene, for å få folk til å sykle året rundt – har også en risiko for å ødelegge grunnvannet. Det minner mer om kommunister – da jeg var i Øst-Berlin – da jeg var innom den hemmelige Stasi leiren under den kalde krigen – så så jeg alle disse stygge blokkene som kommunistene bygde opp – minner sterkt om de nye moderne bygningene i Oslo – som teks. Munch Museet – som koster mer enn det smaker. Jo nærmere vi kommer det onde, jo styggere blir ting rundt oss – og kaldt og ufølsomt.

Forfatter og sexolog, Margrete Wiede Aasland – nå vet jeg lite om henne – men hennes tittel som sexolog – får meg til å tenke at jeg ville holde barna langt vekk fra henne. Hvorfor skal hun spørre hvordan mine barn har det – fordi hun tror det er Statens barn? Å – vi har vært borte i Bufir – var det vel det het – fordi vi bare ønsket skolehjelp til min datter – fordi hun slet med konsentrasjon (som begynte etter at hun fikk barnevaksine) – og dermed ble vi kryssforhørt om alt – min datter var der flere ganger – men etter hvert satte jeg foten ned – de kunne og skjønte ingenting, og var helt blottet fra å skjønne det menneskelige – og bare var opptatt av formlene sine, spørsmålene sine etc. Det er foreldrene som vet mest om sine barn – ikke statlige ansatte – stort sett aldri! I noen tilfeller – trenger barn hjelp, men det er meget sjelden. Og det er tvilsomt om disse «ekspertene» egentlig vet hva barn grunnleggende trenger – deres sukkeroppskrifter med 17 kopper sukker i en kake – er helt usmakelig.

Legg merke til disse folkene som sitter med makten, er utdannet – og jobber innen det offentlig – å snakke med altfor mange av de, er som å snakke med Veggen – om du kommer innpå visse emner. Du skal ikke ha egne meninger om hva Staten gjør – som er «barnas best» eller «statens barn» – eller «sexologer» som forfører våre barn, eller helsesøstre som gir råd som overstyrer foreldrene, i ting som abort, skifte kjønn, drive med onani/pornografi (som gjør flere av barna avhengig av dette – hvor de ønsker å komme ut av det, men får bare beskjed av «ekspertene» å fortsette) etc. etc.

Dette er et skammens Norge – derfor så har jeg de siste ca 15 årene, mistet lysten på 17 mai feiring – fordi de foregående feiringene fremst før 2000 tallet – så feiret man det som skjedde i Eidsvoll i 1814 – som la en grunn for vår selvstendighet – men dagens 17 mai, er egentlig en markering av at vi har løst opp Eidsvollsmennenes beslutninger – og ødelagt vår selvstendighet til å si det man mener og tenker – uten at det får konsekvenser – ved at vi mot Grunnloven har underordnet oss totalt EU og FN – som har ingenting med norsk selvstendighet å gjøre – og heller ikke med norsk frihet – som våre fedre feiret med oppløftet hode.

Og hvor er så Norge på vei? Jeg synes 17 mai feiringen – det var i 2015 – hvor flagget ble seende ut på den måten, på NRK:

Selv Dagbladet skrev da om dette. Kanskje det var bevisst – kanskje ikke – men det lå noe profetisk over dette, av veien Norge var på vei. Husk at hovedstaden i Nord Korea, PyongYang – den tiden Korea var forent – kjent som som Østens Jerusalem pga antallet kristne – som holdt ut til i starten av 1900 tallet – og som begynte å komme til ett skjærlingspunkt da Japan inntok landet – og alt det onde de gjorde. Husk! Om kristne er mange, men ikke våker over nasjonen ved bønn – og å leve ett rent liv for Herren – så kan harde prøvelser treffe landet.

Kim Sung II – her som liten – med sine troende foreldre. Du kan lese artikkelen om det her.

Kim Sung II – den første diktatoren i Nord-Korea – var faktisk vokst opp en misjonær familie – men han mistet faren når han var 14 år – og ble påvirket av Marxistisk lære i skolen – og det vokste opp ett hat mot japanerne – som gjorde sitt (les den oppsiktsvekkende historien her).

Vi har hatt alvorlig indoktrinering i vår skole – egentlig over mange år – men aller verst fra slutten av 90 tallet, og utover 2000 tallet – spesielt etter at Stoltenberg regjeringen tok over i 2005. Jeg vil kalle mye av læren de har fått inn i den norske skolen – noe som minner om marxisme blandet med Sodoma og Gomorras livsstil. Norske barn lærer å tenke innenfor den politiske korrekte boblen – og faktisk, det er vanskelig for dagens ungdom å tenke utenfor den norske politiske korrekte. Dette er ett tegn på at Bønneilden – som faktisk holder nasjonen vår oppe – er på vei bort – de kristne har sluttet å høre på Vekterne, profetene og de åndelige våkne – som Gud sender – dermed kan ondskapen spasere inn – og vi kan på sikt – kanskje ganske kort sikt – få samme tilstander som Nord-Korea.

Tror ikke Utdanningen for Barnevernpedagoger viser dette for sine elever. En canadisk mor er sjokkert over at politiet jager etter hennes 12 årige sønn – og lurer på om hun har noen rettigheter i det hele tatt. Eller hva med historien om en kvinne fra Ski – som kastet ett håndkle over sin sønn, og da han kom i barnehagen fortalte han det – resultatet: Politiet kom og hentet moren på jobben, foran alle de ansatte. Dette er dagens Norge – og de fleste bryr seg ikke!

Og her ser du også disse i Barnevernet – de er så radikalisert, de får se skrekk filmer i undervisningen over mishandlede barn, som setter støkk i unge elever – men ikke noe om når Barnevernet gjør det samme, ved å rive barn fra foreldre, når det ikke er noe alvorlig. Dessuten lærer de at om det er en som er «mishandlet» og man tar 10 barn i forsøket, og bare finner den ene – så er det verdt det! Jeg kaller dette sekteristisk tenkning – og marxistisk lære. Det er bare åndelig krigføring – og sterk Guds kraft, som kan bryte disse kreftene som har satt seg fast i landet vårt. Men skjønner kristne hvordan man ber – og overgir seg totalt til Gud? Eller å rense seg fra ting som holder oss fra å få full seier og renhet i våre liv?

De var de dårlige hyrdene – de brydde seg ikke om politikk – bare sin egen karriere, penger og makt – og å være i det gode selskapet internasjonalt.

Så flagget 17 mai 2015 – var høyst profetisk – over veien Norge var på vei – og stort sett alle statsministre – jeg vil også ta med noen på slutten av 70 tallet – men mest fra 80 til nå – har kun vært forførere – mer eller mindre. Selv Statsminister Kåre Willoch – som virket fornuftig – hatet endog Israel – altså hadde Hamans ånd i seg, antisemittisme – jøde hat (antisionisme er likt med antisemittisme) – og så jeg har forstått, var det Willock som begynte å redusere forsvaret vårt – som alle andre har sett som en hellig ku – sånn at vi nå omtrent kun har ett meget svakt Woke påvirket forsvar – med unnvikende, feige og politiske korrekte offiserer på høyeste nivå. Å blande menn og kvinner – som jeg hørte visstnok var den «intetkjønnede» Ine Marie Eriksen Søreide – en av tidenes verste forsvarsminister (som hun var da) og totalt ugudelig – og likte ikke Israel særlig – som heller ikke hennes kollega Erna Solberg gjorde, tviler på om de likte jøder i det hele tatt – tross offentlige ting som virket som de beskyttet de – men egentlig elsket de Islam over alt – også over sine egne landsmenn, altså etniske norske – og i praksis islamisterte landet – som også AP politikerne har gjort over mange år. Erna Solberg var mer opptatt av Islamofobi – som ikke er noe ord – fordi frykten for Islam, kommer pga. deres egen handlinger, mot etniske norske – det er ikke fobi – men å frykte en reell fare. Legg også til at Høyre er ett Sodoma parti – hvor det er mye dating av likekjønnede under deres partikongresser – og hete scener bak sceneteppet – for disse – under partimøtene etc.

Bill Gates og Erna Solberg møttes her i 2017 – hvor regjeringen lover 1 milliard kroner for vaksiner mot epidemi – antar at det var penger til mRNA vaksinen – Norges elite – er virkelig våre forførere.

Hvordan kan man regne seg som forstandig – når du opphøyer Sodomas synder – eller ærlig, oppriktig og ekte? Løgner og begjær – skaper mennesker som mister all moralsk integritet – og så åpner opp for autortiære krefter – som vi eks. ser på ex statsminister Erna Solberg – som jeg mer ser som en marxist – enn en demokratisk leder. Vi så det under nedstengningen – som har kommet frem senere – at hun gjorde det enerådig – uten selv å informere Camilla Stoltenberg, leder for FHI – om vi skal tro Camillas egne ord.

Johns Hopkins Center for Health Security i samarbeid med World Economic Forum og Bill and Melinda Gates Foundation arrangerte Event 201, en pandemiøvelse på høyt nivå den 18. oktober 2019, i New York, NY. Øvelsen illustrerte områder der offentlig/privat samarbeid vil være nødvendig i møte med en alvorlig pandemi for å redusere store økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser. (sier propagandistene – men hva i alle dager har WEF med dette å gjøre…. driver ikke de med økonomi – vel, de driver vel heller med å styre verden mot en Verdens Regjering, sammen med de andre – og vi har jo smaken av deres ideologi, med tanke på alle som har blitt drept av vaksinene).

Klart Erna tok imot ordre – og handlet på dette. Hun har hemmeligstemplet hvorfor hun stengte ned samfunnet, i hele 60 år – vi får vite det etter hennes død. Og helsetoppene har slettet mobil meldinger seg i mellom – for å fortelle hva og hvorfor de gjorde ting. Dessuten hadde hun ofte hatt kontakt med folk som Bill Gates på forhånd – så jeg tviler på om hun var overrasket det som skjedde i 2020 – med tanke på at Bill Gates hadde sin Event 201 – en øvelse blant Eliten i USA – i tilfelle pandemi – og de øvde på Korona smitte – høsten 2019. Faktasjekkeren rettferdiggjør Event 201 – men, når man har en øvelse i oktober 2019 – når viruset ble allerede kjent i November Desember – er ikke tilfeldig. Jeg er trøtt på eventyrene til faktasjekkerne. Men til slutt – fant jeg en artikkel – som virker mer troverdig – Event 201, ett Rockefeller scenario

Der står det bla:

Event 201 vil fortsette å skissere flere andre ting regjeringen og samfunnet bør være klar over. Det ble uttalt at regjeringer måtte samarbeide med sosialmedieselskaper for å motvirke «feilinformasjon».

Sjekk ut dette sitatet.

Mediebedrifter bør forplikte seg til å sikre at autoritative meldinger prioriteres og at falske meldinger undertrykkes, inkludert gjennom bruk av teknologi.

Hevet du øyenbrynet på den uttalelsen?

Det har vi sett akkurat under covid-19-pandemien.

Kristenkonservative og slike nettsteder har i hovedsak blitt svartelistet på sosiale medier og søkemotorgiganten Google.

I mellomtiden blir autoritative meldinger nådeløst kastet mot oss, noe som forsterker fortellingen om pandemien, uten tvil. Autoritative meldinger som det ikke skal stilles spørsmål ved.

Event 201 var ikke en øvelse…

Det var en blåkopi.

Rockefeller ‘Fremtidsscenario’

Den blåkopien ble imidlertid lagt ut lenge før Event 201.

Denne tegningen ble dannet tilbake i mai 2010.

Jeg snakker om Rockefeller Foundations,

—————————————————————————–

Alt er ett spill – og du må spille med – eller bli sett på som en fiende. Vi så det under pandemien – men de er ikke ferdig enda. Disse kreftene – må hele tiden ta hensyn til noe mye mer større krefter – Gud – og de får ikke helt enda, lov til å gjøre helt hva de vil. Gud er stengselen – for at ondskapen kan gjøre som den vil. Men det er også en hensikt – til at Gud tillater det onde å treffe oss – som dette – nemlig at vi blir enda mer avhengig av Gud, og fjerner oss fra å være avhengig av denne verdens ånd. Gud har startet aktivt med å skille Sauene fra Geitene – så Han får en hel menighet – men det er enda rom for omvendelse, om du har tatt vaksinen.

Så jeg avslutter med en salme:

Av David. Herren er mitt lys og min frelse, hvem skulle jeg frykte? Herren er mitt livs vern, hvem skulle jeg engstes for? Når ugjerningsmenn kommer imot meg for å sluke meg – mine motstandere og mine fiender, så snubler og faller de selv. Om en hær leirer seg imot meg, frykter ikke mitt hjerte. Om krig reiser seg imot meg, enda er jeg trygg.

Én ting har jeg bedt Herren om, det søker jeg etter: At jeg må bo i Herrens hus alle mitt livs dager for å skue Herrens prakt og grunne i hans tempel. For han gjemmer meg i sin hytte på den onde dag, han skjuler meg i sitt skjermende telt. På en klippe fører han meg opp. Nå løfter jeg mitt hode høyt over mine fiender rundt omkring meg. Jeg vil ofre jubeloffer i hans telt. Jeg vil synge og lovsynge for Herren.

Herre, hør min røst når jeg roper, vær meg nådig og svar meg! Mitt hjerte holder fram for deg [ditt ord]: Søk mitt åsyn! – Herre, jeg søker ditt åsyn. Skjul ikke ditt åsyn for meg! Støt ikke din tjener bort i din vrede. Min hjelp har du vært. Slipp meg ikke og forlat meg ikke, min frelses Gud! For min far og min mor har forlatt meg, men Herren vil ta meg opp.

Herre, lær meg din vei, og led meg på den rette sti for mine fienders skyld. Overgi meg ikke til mine fienders mordlyst! For falske vitner står opp imot meg, de fnyser av vold. Å, om jeg ikke trodde at jeg skulle se Herrens godhet i de levendes land! Vent på Herren! Vær ved godt mot! Ditt hjerte være sterkt! Ja, vent på Herren! Sal 27:1-14

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s