Når Eliten er over grunnloven og høyesterett – Litt om den globale eliten, og dens banksystem, og deres finansieringer

Nå er jeg ingen fan av Greta Thunberg, men jeg er enig i hennes støtte til Samene. Når høyesterett avsier en dom, og myndighetene fortsetter som om de er over loven – så begynner man å ane kontorene av hva slags rike, Norge er i ferd med å bli – en type bananrepublikk under EU.

Den mest forhatte Nordmannen i vår historie, Quisling, ble hatet fordi han inngikk i allianse med Hitler Tyskland under okkupasjonen. Men hva skal man så si – når vi omtrent har ett helt Storting, og Regjering, som er totalt underlagt internasjonale følerier og kortsiktige beskjeder om hva de skal gjøre til enhver tid – og trosser etniske nordmenn – eller retter sagt, de er over egne lover, og ser velgerne mer som brydderi, spesielt de som er kritiske til deres maktstruktur – og får selv PST til å si at Norge har ett «problem» med de anti-statlige – når vi egentlig har ett problem med lovløshet innen maktens sirkler – som sprer seg nedover inn i alle kommuner – gjennom helsevesenet, politikken og alt annet offentlig virke – og via deres EU/FN/Den Nye Verdensordens styrte Media.

Grunnlovens paragraf 1 – slår fast at Norge har nasjonal suverenitet – men alle som skjønner hva som skjer, vet at det stemmer ikke i det hele tatt. Vår suverenitet er gitt bort. Og når de som styrer landet, forakter Høyesterettsdommer – så er vi alvorlig på ville veier. Hør på de første ca. 15 minuttene – hva de sier på Document.no om dette:

Doc-TV: Norge er ikke lenger Norge

De snakker om krigsskipets Helge Ingstads havari – som ett bilde på alt som skjer i Norge – ting bare rakner. Det som er problemer – er at det nesten ikke finnes noen med karakter, som står opp for noe – man bare jatter med, og velger de enkleste løsningene – men ser ikke hovedproblemet – mens de få som våger å tale, blir hetset, utledd, hånet – og det på nasjonal TV eller mediene – vår tids gapestokk. Før i tiden brukte man gapestokk på forbrytere – og satte de i sentrum – sånn at folk kunne se på dem nedsettende. Idag brukes gapestokken mot folk med overbevisninger, som elsker sannheten, elsker det landet som de vokste opp i (som nå tydeligvis er i ferd med å visne bort), som betaler skatten, og som ikke lyver – og ikke liker løgnene til de styrende.

I andre land – så finnes det markante folk som reiser seg, og man får mer støtte blant publikum. Her i Norge er det ganske så stille – unntatt man protesterer mot høye priser – men klarer ikke å se hvor problemet ligger – hos våre «internasjonale forpliktelser» som Støre, Solberg og resten av hurven har klart å inngå – uten å spørre eller informere det norske folket hva de driver med.

De internasjonale forgreningene av den rike eliten (som også har sine tentakler også i Norge)

Vår regjering – og meste av Stortinget – er ikke selv-tenkende mennesker, som får sine ordre. Og jeg har skrevet om Muldvarpen Rockefeller – men har også vært noe innom disse innflytelsesrikes banker – og hvordan deres forfedre, støttet opp om Nazismen – som teks. Prescott Bush – far og bestefar til 2 presidenter i USA – da kanskje kan du lure på hva de gjorde som presidenter – som rev ned både USA – og jeg vil også si Israel?

Eks. at Bush I president, nektet å gi lån til daværende statsminister i Israel Shamir (som aldri har vært noe problem, Israel betalte alltid) – fordi Shamir nektet å kompromisse angående Israel, ved å gi bort noe til falsk fred – pga det, så tapte han valget (pengene var da viktig for Israel som nasjon) – og åpnet opp for de gudløse svikerne Peres og Rabin – som allierte seg med terroristen og jødedrapsmannen Arafat – og for det fikk de fredspris – ironisk – om det ikke hadde vært så tragisk.

Bush II – valgte å spille en Israel venn – og latet som han var en kristen, men var også med i den okkulte ordenen Skulls and Bones – og fikk Israel til å avstå Gaza – og ødela bygninger og strukturer som jøder hadde bygd opp over år – hvor bosettere og innbyggere ble båret vekk av Israelsk militære/politi – dette var i august 2005 – Ariel Sharon, som satt med makten i Israel – fikk da kort tid etter – hjerneslag og gikk inn i koma i januar 2006, og til slutt døde han flere år senere, 2014. Utvilsom var det Guds dom over Sharon – på samme måte som en minister i den norske regjeringen, som forhandlet frem Oslo avtalen – døde brått. Man skal ikke røre Israel med urene hender.

Frukten av «fred» med å gi bort land for fred, altså Gaza – var utallige raketter og terror mot Israel. Husk at selv nazistene – med Hitler i fronten, brukte land for fred, for å kunne okkupere Tsjekkoslovakia – diplomati er den effektive måten i vår tid – for å forsøke å få slutt på jødene – en gang for alle.

Men Prescott Bush og hans ætt – var bare en av de mange. Idag sitter Frimurere og lignende hemmelige saker, i styre over hele verden – men det er skjult – du vet ikke helt hvem de er – bare at de sitter med makten, enten kjent av mediene, eller ukjent for mediene, hvor de drar i trådene inn i maktens sirkel.

Så kom jeg over denne artikkelen:

Det du ikke lærte på skolen

Her forteller dem – hvordan den rike eliten i USA – fikk overtatt i ett nesten hemmelig kupp, sentralbanken i USA – og har sånn sett underminert landets demokrati der. Og det andre – disse rike elitene – støttet Nazismen i sin opprettelse – og de støttet også kommunismen – i sin opprettelse. Vi kan lese noe fra artikkelen:

I historiebøkene leser vi at bolsjevikenes maktovertakelse i Russland i november 1917 var det undertrykte folkets opprør mot tsardømmets tyranni. Sannheten er at tsaren hadde abdisert allerede i mars 1917 etter den såkalte februarrevolusjonen og overlatt makten til den såkalte provisoriske regjeringen, der alle ministrene var frimurere. Det skulle senere bli erstattet av bolsjevikene ledet av frimurerne Lenin og Trotskij.

Sommeren 1917 møttes internasjonale bankfolk fra USA, Storbritannia, Russland, Frankrike og Tyskland i Sverige. De ble enige om å sette inn 50 millioner dollar på en svensk bankkonto på vegne av Lenin og Trotskij.

Vi kan lese mer:

Den hviterussiske generalen Arsene de Goulevitch forklarte i sin bok «Czarism and the Revolution» at:

«De viktigste leverandørene av bevilgninger til revolusjonen var verken de gale russiske millionærene eller Lenins væpnede banditter. De virkelige pengene kom fra engelske og amerikanske kilder.

Kongressmedlem Dr. Larry Macdonald, erklærte i 1975 at:

«Det var hovedsakelig amerikansk teknologi som holdt russerne på beina under statskuppet i 1917, som hjalp dem gjennom vanskelige år, og som holdt dem på beina den dag i dag.»

Med andre ord:

Russisk kommunisme ble finansiert og støttet av kapitalister fra Vesten.

Den andre fyren, som kapitalistene støttet – dvs. de hemmelige brorskapet, den rike eliten – var Hitler, og vi vet at han var dypt involvert i det okkulte – gjennom Thule ordenen – han så på stjernene/horoskop, når han skulle avgjøre om han skulle krige eller ei. Uansett – de som begge var finansiert av USA og Engelsk elite – gikk så til krig mot hverandre, dvs Hitler gikk til krig mot Stalin – Tyskland mot Russland/Sovjet.

Dette er en interessant tanke! Fordi – jeg tror at det samme greiene er i dag – man finansierer fra Vesten – Kina (ved at vi alle handler der, da vestlige politikere legger til grunn for at all handel går derfra) – og selv Norge gir «bistand» til Kina – akkurat som det skulle være noe 3 verdensland. Og vi vet at USA, da tenker jeg på Demokratene først og fremst, Kina – og selv Russland – har en form for allianser – som er skjult for oss andre. Det er laptopen til Hunter Biden som har avslørt dette.

Så jeg har hørt – var det Bush II som la dette bildet ut på Det Hvite Hus sin nettside.

Russland er ikke direkte involvert i Laptopen til Biden, men selv WEFs Klaus Schwab sier han er en av deres disippel – og det kan tyde på at han også er med i Frimureriet – eller noe lignende – se bildet over. Derfor var det en sånn enhet – når man forløste nedstengningene og vaksinepress. Det gikk på kryss av alle land – men Kina og Russland valgte egne vaksiner – kanskje mer ufarlig, eller en anne type digital overvåkning i de – som passer deres eget land (de har funnet sporingsenheter i bla. mRNA vaksinene, i kroppen til de vaksinerte – som kan kobles opp mot noe)

Vanlige folk tenker – det er synd på det Ukrainiske folket – og sier «vi støtter Ukraina» – send våpen!. Riktig – det er synd på folket som har blitt dratt inn i dette – men dette er ett spill for galleriet fra de som trekker i trådene på toppen, fordi folket blir utnyttet av sitt lederskap, som er støttet av Vesten – fordi media og dens journalister bryr seg egentlig ikke om Ukrainerne, men lager bilder og artikler om tragedien der, som de eks. ikke gjorde når NATO/USA bombet Serberne i sin tid.

For hvordan kan Media bry seg om det Ukrainiske folket, når de ikke bryr seg om sannheten i at vaksiner dreper og ga overdødlighet i fjor i vår egen befolkning – og ganske sikkert også i år vil vi få overdødelighet. Og NATO/USA ofrer mer enn gjerne den Ukrainiske befolkningen – men å tenke bare tanken om det – gjør at folk tror du er gal, hjernevasket – konspirerer etc. – fordi Sannheten har blitt en sjelden vare for tiden, ettersom alle lyver – og dermed går du mot strømmen, ved å se helheten av hva som egentlig skjer.

Likevel – så har media – og den demoniske kraften bak de – gjort at folk skriker Putinist, Russland elsker ol. – om du bare forsøker å balanserte krigen – med å fortelle hvorfor Russland går til angrep – eller forsøker forsiktig å kritisere NATO/USA. Denne demoniske bølgen, som jeg bruker å kalle det, har kommet opp med jevne mellomrom – det mest brutale – var massesuggesjonen til Adolf Hitler – men det har dukket opp til tider også her i Norge, når det gjelder Abort, Pride, Vaksiner, Woke, Grønn ideologi etc. – og nå Ukriana. Paulus opplevde også det samme da han var i byen Efesos – da hele byen reiste seg, pga håndverkerne, de som tjente penger på avgudsstatuene – og mente at Paulus tok fra dem inntjeningen – men klarte å dra med seg hele byen – og de ropte og skrek, og mange visste ikke hvorfor de var der en gang – du kan lese om det Her:

Ved denne tiden ble det ikke lite oppstyr om Veien. For en mann ved navn Demetrius, en sølvsmed, laget Artemis-templer av sølv og hjalp kunsthåndverkerne til en ikke liten inntekt. Nå kalte han sammen disse og de arbeiderne som drev med dette, og sa til dem: Menn, dere vet at vi har vår velstand av dette arbeidet. Men nå ser og hører dere selv, at ikke bare her i Efesus, men over nesten hele Asia, har denne Paulus ved sine overtalelser forført en stor hop, ved å si at de guder som blir laget med hender, ikke er virkelige guder. Nå er det ikke bare fare for at vårt håndverk skal komme i vanry, men det er også fare for at templet til den store gudinnen Artemis skal bli regnet for ingenting, og at det blir gjort ende på hennes storhet, som hele Asia, ja, hele verden dyrker.

Da de hørte dette, ble de fulle av harme og ropte: Stor er efesernes Artemis! Hele byen kom nå i opprør. Alle sammen stormet de av sted til teatret, og slepte med seg Gajus og Aristarkus, to makedoniere, som var med Paulus på reisen. Paulus ville selv gå inn i folkemassen, men disiplene ga ham ikke lov. Også noen av asiarkene, som var vennene hans, sendte bud til ham om at han ikke måtte våge seg inn i teatret.  Noen skrek nå ett, andre noe annet, for forsamlingen var i full forvirring, og de fleste visste ikke hvorfor de var kommet sammen. Noen i mengden forklarte saken for Aleksander, da jødene skjøv ham fram. Aleksander ga da tegn med hånden at han ville holde en forsvarstale til folket. Men da de fikk vite at han var jøde, ble det et enstemmig rop fra dem alle, og de skrek i omkring to timer: Stor er efesernes Artemis! Apg 19:23-34

Vi har med demoniske krefter å gjøre. Vi som er troens folk – vi burde forstå noe av dette – at vi ikke kjemper mot mennesker – eller kjøtt og blod – bare de usynlige kreftene bak alt – som hater Gud – og hater de menneskene som de også styrer.

Én kommentar

  1. […] Sommeren 1917 møttes internasjonale bankfolk fra USA, Storbritannia, Russland, Frankrike og Tyskland i Sverige. De ble enige om å sette inn 50 millioner dollar på en svensk bankkonto på vegne av Lenin og Trotskij. Fra min artikkel: Når Eliten er over grunnloven og høyesterett – Litt om den globale eliten, og dens banksystem, o… […]

    Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s