Kapittel 17 – Å BEHOLDE DIN BEFRIELSE

Hvor viktig det er å holde på det som Gud har gitt oss! Vi kun stole på at vi får beholde friheten vår dersom vi hele tiden er oppmerksom på følgende formaninger:

1. Frykt ikke for at fienden skal komme tilbake

I Matteus 12 forteller Jesus oss hvor de onde åndene drar når de blir kastet ut, og hvordan de ønsker å komme tilbake til «huset sitt».

«Når den urene ånd har forlatt et menneske, flakker den om i tørre trakter og leter etter et hvilested, men finner det ikke. Da sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg gikk ut av. Når den så kommer dit, finner den det ledig, feid og pyntet. Da går den bort og tar med seg sju andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og bor der. Og for det mennesket blir det siste verre enn det første…” Versene 43-45.

Åndene kan bare vende tilbake og bringe andre med seg dersom huset er ledig og tilgjengelig. Når du blir satt fri, overgi da bevisst de befridde områder til Den Hellige Ånd. La de bli fylt av Guds nærvær, slik at det ikke er plass til at noen ånder kan komme tilbake.

Når et problem fortsetter eller kommer tilbake etter befrielse, føler mange kristne seg fordømt og tror at de har gitt åndene mulighet til å komme tilbake igjen. Dette er sjelden riktig. Det som skjer er at flere ånder i det samme bundne området reiser seg. Ånder arbeider i familier eller grupper. Å bryte festningene deres er en prosess. Selv om en større forløsning skjer, kan det ennå være mange andre ånder som skal ut. Noen ganger ligger de lavt i måneder før de bevisst plager deg igjen.

Du må se deg selv gå stadig fremover, ikke tilbake; at du blir mer og mer fri, ikke mer bundet. Hvis du vandrer i lyset og overgir deg til Den Hellige Ånd, kommer ikke onde ånder tilbake. Du vil snarere oppleve at andre ånder inne i deg forstyrres og drives ut ved din tro og ved Den Hellige Ånds verk i deg. Når de føler presset, så føler du også presset fordi de er inne i deg. Forstå hva som skjer og vær ikke redd for at fienden skal komme tilbake.

2. Overgi deg daglig til Jesu Kristi Herredømme

Hver dag erkjenner du klart at Jesus er din Herre. La hjertet ditt tilhøre ham og vær bestemt på å gjøre hans vilje. Romerne 10:9-10,12:1.

Mitt hjertes holdning er alltid: «Herre, jeg velger din vilje.» Å gjøre Guds vilje er av ytterste viktighet for meg. Jeg ser på meg selv som hans eiendom. Jeg erklærer hele tiden at jeg er helliggjort og satt tilside, ved hans blod, for hans vilje. Min overgivelse til ham er 100 prosent. Han er mitt liv, og derfor vet mørkets makter at de ikke er velkomne.

3.  Bli fylt av Guds Ord

La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud.” Kolosserne 3,16

Les Guds Ord regelmessig. La et Skriftsted være i tankene hver dag, slik at du mediterer på det. Slå tilbake fiendens brennende piler med Guds sannhet.

Mediter særlig på de herlige sannhetene om hvordan du er ett med Jesus Kristus som det står så mye om i brevene. Tal sannhetene med din munn.

Josvas bok 1,8 sier: «Denne lovens bok skal ikke vike fra din munn. Du skal grunne på den dag og natt, så du akter vel på å gjøre etter alt det som står skrevet i den. Da skal du ha lykke på dine veier, og da skal du gå klokt fram.

Ordet meditere betyr på hebraisk ”å mumle, å snakke i en undertone”. Enten det er stumt eller med hørbar røst, så la oss ha Guds Ord på våre lepper. La oss også synge Ordet gjennom salmer, hymner og åndelige sanger.

Paulus sa om Timoteus, ”... og helt fra barndommen av kjenner du de Hellige Skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus” (2. Timoteus 3,15).

3.  Bli fylt av Den Hellige Ånd

«Drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av Ånden (AMP:fylt og stimulert av Den Hellige Ånd).” – Efeserne 5,18

Den åndsfylte vandringen starter når en troende kommer til Jesus, han som døper i Den Hellige Ånd (Lukas 3,16), og ber ham om å fylle ham med Ånden. Ved tro (Galaterne 3,5) begynner han å ta imot og drikke av livets vann. Fra da av, skal han hele tiden fortsette å ”bli fylt” av Den Hellige Ånd.

Hvis du ikke er døpt i Den Hellige Ånd, kan du be en bønn som f.eks. denne:

«Herre Jesus, jeg kommer til deg nå, erkjenner deg som min Herre og Frelser. Jeg ønsker å bli fylt med din Ånd. Jeg ønsker å få kjenne deg bedre. Bevisst og med glede overgir jeg meg fullstendig til det nye livet med deg. Akkurat nå ber jeg deg om å fylle meg, og ved tro tar jeg nå imot. Takk Herre Jesus. Du gir meg del i dette nå. Du fyller meg nå. Jeg priser deg. Jeg tilber deg.”

Vi har allerede oppdaget at på hebraisk og gresk betyr ordet ånd også «pust» eller «vind». Jesus pustet på sine disipler og sa, ”..Ta imot Den Hellige Ånd!” (Johannes 20,22.)

På samme måte som onde ånder kan kastes ut ved åndedrag, så kan Den Hellige Ånd tas imot ved åndedrag. Gud pustet livspust inn i Adam (1. Mosebok 2,7). Jesus pustet på sine disipler.

Med øynene dine på Jesus Kristus som den som døper deg, kan du be den nevnte bønnen eller tilsvarende som kommer fra ditt hjerte; og mens du så puster normalt lar du denne innåndingen være den troskanal du tar imot igjennom.

Jeg tar imot Den Hellige Ånd. Jeg tar imot nå. Jeg puster inn Guds pust. Jeg overgir meg til Gud, Den Hellige Ånd. Jeg tillater Jesus Kristus å gi meg kraft til tjeneste for ham. Jeg tar imot.”

For enkelte mennesker er det å gå inn i det Åndsfylte livet en kraftig opplevelse. For andre, er det å ta stille imot i tro. Samme hvilken måte vi går inn i denne nye vandringen på, så skal vi daglig overgi oss til Den Hellige Ånd, idet vi vandrer i tro, ikke i følelser.

Å være fylt av Den Hellige Ånd skal ikke sammenliknes med vidunderlige følelser – selv om disse virkelig kan oppleves. Selv i vanskelige tider når følelsene våre heller står lavt enn høyt, er vi fortsatt fylt av Ånden. Å være fylt er ikke avhengig av følelser. Jesus følte seg ikke ”høy” når han sto ansikt til ansikt med Getsemane og Golgata, men han var likevel fylt med Den Hellige Ånd. Det var Den Hellige Ånd som ga ham styrke til å gå gjennom lidelsene.

La oss motta Den Hellige Ånd i tro, og la oss så daglig vandre i tro, idet vi hele tiden fortsetter å ”bli fylt” av Den Hellige Ånd.

5.  Ha Guds fulle rustning på

Efeseme 6,10-17. Vi har allerede talt om Guds rustning som er en del av vår åndelige utrustning. Ta den på ved å bekjenne troen og behold den på. Lev i rustningen din. [Se kapittel 7.]

5.  Lovpris hele tiden

La oss derfor ved ham alltid bære fram lovprisningsoffer til Gud, det er: frukt av lepper som priser hans navn.” Hebreerne 13,15

Fra vi våkner til vi legger oss, la våre hjerter og lepper ofre regelmessige offer av takknemlighet og lovprisning. Til å begynne med må vi arbeide med dette, men etter en stund blir det en del av livet vårt.

La oss velge å prise Herren, uansett press eller kamper. Han er verdig til å bli lovprist. En lovprisende kristen er en seirende kristen. Ingen lovprisning, ingen seier.

6.  Gjør opp med synd

La oss med en gang vi vet at vi har syndet, øyeblikkelig omvende oss og bekjenne vår synd for Herren.

«Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.” 1. Johannes 1,9

Ved å fortsette i noen form for synd, gir vi onde ånder lovlig adgang hos oss. Vi har ikke råd til å være lettvinte med synd eller å bedrøve Den Hellige Ånd.

8. Vær var overfor fiendens taktikk

Når vi er gjort oppmerksom på hvordan ånder får innpass [Kapittel 6], så la oss være på vakt. Hvis vi føler at de forsøker å få innpass hos oss, så erklærer vi vår frihet i Kristus og står dem fast imot.

Da jeg gikk igjennom et shoppingsenter nylig, ble jeg klar over tilstedeværelsen av onde ånder; atmosfæren var så tung. I mitt hjertet takket jeg Herren for beskyttelse og sto raskt fiendens nærvær imot.

«Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste i troen! For dere vet jo at deres brødre rundt om i verden må gå igjennom de samme lidelser.1. Peter 5,8-9

9.  Ha rette vennskap

Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre! Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.” Johannes 13,34-35

Vi elsker fordi vi er blitt befalt å gjøre det, ikke fordi vi føler det slik. Arbeid med personlige forhold. Hold deg selv vekk fra bitterhet, sjalusi, kritikk, manglende tilgivelse osv.

Dersom du føler at gale holdninger begynner å ta tak i deg, så ta bevisst avstand fra fienden og velg å holde fast på rette holdninger. Erklær at fienden ikke får noen plass hos deg.

Gjør fort opp med det som presser på i stedet for å la fienden få bygge opp et holdepunkt over uker og måneder.

10. Vær i et fellesskap

Alle kristne skulle tilhøre en «saueflokk». Det kan være tilfeldige unntak som for eksempel, en kristen som lever på et isolert, utenfor-alfarvei sted. De fleste kristne har imidlertid ingen unnskyldning for ikke å finne et åndelig hjem.

Tilbring ikke hele livet med å lete etter en perfekt menighet. Du finner ingen. Knytt deg til en god, Bibeltroende, menighet som ærer Den Hellige Ånd, og der du vil få åndelig næring og åndelig tilsyn.

Det finnes altfor mange ”sigøyner”-kristne som ikke vil bosette seg og slå røtter. Vandrere står i fare for å bli lurt. Sauer trenger en sauekve.

Medlemmer av Kristi legeme skal fungere innenfor legemet. Du kan ikke fungere innenfor legemet dersom du ikke er tilknyttet legemet.

Og la oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik noen har for vane, men la oss formane hverandre, og det så meget mer som dere ser at dagen nærmer seg.” Hebreerne 10,24-25

9.  Vandre i ydmykhet

”..Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, så skal han fly fra dere.”  Jakob 4,6-7

Fordi Herren hele tiden former og korrigerer oss, må vi ha en holdning av ydmykhet som gjør at vi tar imot rettledning. Vi skulle ønske all korreksjon velkommen, særlig fra de som er åndelig modne og som står over oss i Herren. Jeg har mange ganger vært vitne til troende som på grunn av stolthet og stahet ikke vil underkaste seg veiledning, og som derfor har skaffet seg selv mange vanskeligheter og åpnet seg for demonisk innflytelse.

Vær lydige mot deres veiledere og rett dere etter dem. For de våker over deres sjeler, og skal avlegge regnskap for det. Se til at de kan gjøre det med glede og uten sukk, for ellers vil det ikke være til gagn for dere.” Hebreerne 13,17

12. Vær Kristus-sentrert

La Jesus Kristus være sentral i sinnet ditt. Se på Satan som liten og Jesus som stor. La din tale være å løfte Kristus opp, ikke djeveloppløftende. Konsentrer deg om lysets rike, ikke mørkets.

Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.” Kolosserne 3,1-3

Frykt ikke for å bli demon-bevisst. Fordi at jeg selv har vært igjennom mange åndelige kamper, og fordi jeg nå regelmessig ber for andres befrielse, er jeg veldig demon-bevisst. Men det å være demon-bevisst har gjort meg mer Kristus-bevisst enn noen gang tidligere. Det har vært ved å være Kristus-bevisst at jeg har lært å overvinne og fastholde seieren over fienden.

Jesus er vår visdom, vår dømmekraft, vår kraft, vår seier, ja selve livet vårt. Vi skal være «opphengt i» ham.

Én kommentar

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s