Å leve i frykt – eller å være en ekte Jesus opprører!

Mange tenker at å være en kristen – er jo enkelt! Men, det finnes ingenting enkelt med å være en troende – en Guds Hellig – spesielt i ett samfunn som Norge. Ett land som har blitt inntatt av onde krefter – vil aldri liket lyset – vi ser det på politikerne, journalistene, advokater, dommere, lærere, rektorer etc. etc. – om du sier det som er innlysende og faktabasert – så henger anklagebrevene snarlig rundt halsen din – det hjelper ikke om du er velmenende og en god nabo – som de fleste liker – ett ord, så kan du bli stemplet, og i verste fall bli kriminell. Dette er rent demonisk tøv – fordi menneskene med makt har ikke lengre kontroll på sine følelser – fordi de har hengitt seg til personlig synder, som har bygde en videre grunn av deres åndelige arv fra fedrene – så blir folk kalde, ufølsomme, og så mye følelsesstyrt – at de ikke klarer å akseptere sannheten. Men man dekker over alt med ordet Kjærlighet – når de som oftest blir opphøyd i media, er både falske, ekle, urene, løgnaktige, overdrevent morsom så man ikke klarer engang å smile, politisk korrekt til ens hals, og fan av myndighetene uansett hva de sier.

Egentlig er samfunnet frykt basert – på samme måte som de 10 speiderne – som isteden for å se hvilken makt som var bak de – så fryktet de det de så – og dermed så kollapset de, og fortalte folket gode bygdehistorier – om hvor vanskelig det var å innta landet – ettersom folk elsker negative rapporter, så var ikke Israel noe annerledes – så Gud straffet de – til å gå rundt i ødemarken i 40 år – til alle døde – sånn at deres etterkommere – som ikke var ødelagt av Egypt (bilde på verden) var klart til å utføre den misjonen som egentlig var tiltenkt de som ble reddet ut av Egypt:

«.……Da tok hele menigheten til å rope og skrike, og folket gråt hele natten. Og alle Israels barn knurret mot Moses og Aron, hele menigheten sa til dem: Gi at vi var døde i landet Egypt eller her i ørkenen! Å, om vi var døde! Hvorfor fører Herren oss inn i dette landet, så vi må falle for sverdet? Våre koner og våre barn vil bli til rov. Var det ikke bedre for oss å vende tilbake til Egypt? Og de sa til hverandre: La oss velge oss en høvding og vende tilbake til Egypt!

Da falt Moses og Aron ned på sitt ansikt foran hele den samlede menighet av Israels barn. Og Josva, Nuns sønn, og Kaleb, Jefunnes sønn, som var blant dem som hadde utspeidet landet, flerret klærne sine. Og de talte til hele Israels barns menighet og sa: Det landet som vi dro igjennom for å utspeide, er et overmåte godt land. Dersom Herren har velbehag i oss, så fører han oss inn i dette landet og gir det til oss – et land som flyter med melk og honning. Sett dere bare ikke opp mot Herren! Og vær ikke redd for folket i dette landet, for vi skal fortære dem som brød! Deres vern er veket fra dem, og Herren er med oss. Vær ikke redd for dem!

Da ville hele menigheten steine dem. Men Herrens herlighet åpenbarte seg i sammenkomstens telt for alle Israels barn. Og Herren sa til Moses: Hvor lenge skal dette folket forakte meg? Og hvor lenge vil de la være å tro på meg, enda jeg har gjort så mange tegn blant dem? 4Mos 14:1-11

De lot frykten av «flertallet» påvirke sitt følelsesliv – og eide null tro – til å være villig til å kjempe for det som var sant og rett. Da jeg var på ett «munnbind» møte for barn under nedstengningen, ved en kristen menighet – og vi var selvfølgelig ute, av frykt «for smitte» – når omtrent hele menigheten var vaksinert med gift – så sa jeg til dem, har dere ikke møte – nei, de kunne ikke det pga restriksjoner. Hva med å ha møter ute i skogen, sa jeg. Å, nei, det gikk ikke. Men hva med jordmødrene i Egypt, de gjorde opprør mot Farao (kongen, myndigheten) og løy – for å redde guttebarna – og Gud velsignet de for det – og jeg fikk til svar – å, nei – det kan vi ikke gjøre.

Det er alltid ett spesielt skue – når mektige kristne krigere – legger ned hele våpenrustningen, Ef. 6:12, og vandrer i full frykt – null opprør mot denne verdens ånd – og tar til seg gift frivillig, inn i den egentlige menigheten, deres egne kropper – det er Guds Tempel – du og jeg – så sant vi lever i Sannhet – og ikke opprør og avgudsdyrkelse. Kan ikke det minne noe om de 10 speiderne – og Guds vrede var over dem:

De menn som Moses hadde sendt for å utspeide landet, var kommet tilbake og hadde fått hele menigheten til å knurre mot ham ved å tale ille om landet. Nå ble disse menn, som hadde talt ille om landet, slått ned for Herrens åsyn og døde. Bare Josva, Nuns sønn, og Kaleb, Jefunnes sønn, ble i live av de menn som var gått av sted for å utspeide landet. 4 Mos 14:36-38

Det sies at Gud forbannet den dagen – da den dårlige rapporten kom – det vil si 9 AV – Tisha B’Av – begge templene og mange av jødenes ulykker – har kommet akkurat på den dagen.

Men vi lever jo i nåden – Gud vil aldri gjøre lignende med oss! Sier hvem? Tror du Gud har forandret seg fra en dag til en annen – tror du Korset forandret Gud? Nei, du ble forandret – og Han krevde mer av oss i den Nye Pakten, enn i den gamle.

For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at våre fedre var alle under skyen og gikk alle gjennom havet. Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet. De åt alle den samme åndelige mat, og de drakk alle den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus.

Likevel fant Gud ikke behag i de fleste av dem, for de ble slått ned i ørkenen. Men disse ting hendte som forbilder for oss, så vi ikke skal ha lyst til det onde, slik de hadde lyst til det. Heller ikke må dere bli avgudsdyrkere slik som noen av dem.

Som det er skrevet: Folket satte seg ned for å ete og drikke, og de sto opp for å leke. Heller ikke må vi drive hor, slik noen av dem drev hor, og på én dag falt tjuetre tusen. La oss heller ikke friste Kristus, slik noen av dem gjorde, og ble ødelagt av slanger. Knurr heller ikke, slik noen av dem knurret, og ble drept av ødeleggeren. Men alt dette hendte dem som forbilder, og det er skrevet til formaning for oss, som de siste tider er kommet til. Derfor, den som mener seg å stå, han se til at han ikke faller! 1 Kor 10:1-12

Så Guds vrede over Israel – var også en advarsel til Dagens menighet, fordi vi har fått en så mye større frelse – og derfor krever også Kristus mer av oss – enn Han gjorde i det Gamle Forbundet. Det betyr ikke at vi kaver – eller stresser med troen – men lærer oss hva den innebærer – og gå til stadighet i dypdykk på hva troen er – hva den handler om – og hvem Kristus egentlig er! Vi kan ikke lære Gud å kjenne fullt ut på Dypet – det vil vi ha hele Evigheten, til å lære iallefall mer – men ingen vil noensinne vite alt om Gud, det er umulig – Hans størrelse er så stor – at selve universet ikke rommer han – som denne jenta forteller her – en eks. heks:

Her er lenke til FB (om du ser på teksten på skjorta hennes – står det «Helvete tapte enda en (sjel)«

Denne Koryssa McCarty sier: Når jeg stoppet å be til universet, og startet med å be til Skaperen av universet – det var da alt forandret seg, folkens. Jeg kan forsikre deg – at å be til universet og forsøke på å manifestere ting gjennom universet er så, så meningsløst – i forhold til å ha en relasjon til Skaperen av Universet (Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd). Han er allmektig – den mest overnaturlige personen du noen gang vil ha en relasjon til – som å forsøke å helbrede seg selv med krystaller (New Age), mot å ha relasjon med Skaperen av Universet. Demoner flyr ikke på grunn av filosofi/denne verdens visdom. Det er latterlig. Men det som kan beskytte deg mot demoner – er Skaperen av Universet (Jesu navn).

Hun har skjønt det enkle med evangeliet – om Guds kraft – mot satans mini kraft. Satan er som Goliat – skremmende – men en ved tro, som David – felte han med en stein – fordi Han stolte på Gud. Selv «Stoltenberg» og deres makt – kan felles med en stein – altså Stoltenberg (du vet – Stolt som ett Fjell) er bare en av de mange familiene – som satan bruker – men endog, ingenting av det de gjør – kan matche Gud – satan kan ikke skape en planet – men han kan skape frykt, om vi tror på det – men Gud skaper ett helt Univers en gang i tiden – og det ekspanderer enda – og en dag vil Gud rulle samme alt sammen – så det blir borte:

Jeg så en stor, hvit trone, og ham som satt på den. For hans åsyn vek jorden og himmelen bort, og det ble ikke funnet sted for dem. Åp 20:11

Folkens – vi må se Guds allmakt – først – før vi ser på fienden! Selv om livet her nede kan til tider være vanskelig, så har Gud aldri mistet kontroll – om du frykter Han, så vil Han føre deg gjennom til seier – om du bruker troen din – du gjør ditt, og Gud gjør det overnaturlige.

Når jeg først så vitnesbyrdet til denne jenta – med tatoveringer på armen, og ja, det virket som hun hadde vært dypt inne i det okkulte/New Age – som stort sett alle hekser er – så klarte jeg ikke å la være å tenke på det «synet» jeg hadde rundt 2014 – under bønn – jeg så det i hjertet mitt, som jeg beskrev her. Jeg husker at jeg så noen «lurvete» ungdom som ble frelst – ganske mange faktisk – de hadde alle mulige hårfasonger og klær – jeg husker ikke alle detaljene – men når jeg så henne, så rørte Ånden ved meg – jeg ble berørt. Hun var en av det nye slekten – som Gud frelser idag – tar de fra intet, og bruker de som Josva generasjonen – som ikke kompromisser.

Idag så opphøyer jo mange Universet – du hører det i filmer – «universets vilje» – men når de sier det, så opphøyer de satan. Men han har bare tilranet seg en tittel – som lystens far og den destruktive budbringeren – som gir deg ett øyeblikks rus – og sørger for en plass i ett torturkammer etter din død – i evighetens evighet, først i Dødsriket – med dens skrekkelige frykten og pinen – som Jesus snakket om i Lukas 16 – om Lasarus og den rike mannen – så dom – så ildsjøen.

Les Bill Wieses vitnesbyrd: Fra helvetes dyp – I Fra Helvetes dyp – II – Vitnesbyrd

Det var den prisen Jesus betalte, sånn at menneskene kunne slippe dette – ettersom flere og flere av de «fine» og utad suksessfulle kristne, ikke tar imot tro, for å vandre med Herren på dypet – så velger Gud ut de som er nede på gaten – de som er ingenting i verden, frelser de – og gjør de til profeter og apostler – evangelister og til sterke Gudsmennesker. Han forkaster de som vandrer rundt og rundt i Ødemarken – og aldri finner veien ut, fordi de har mer behag i dette verdens system, enn Evighetens Evighet – der selv de fattigste områdene, om noe sånt finnes der oppe – vil være overmektig og herlig – i forhold til den største formen for luksus du kan finne på jorden. Kjære venner – vi er her bare for en kort tids prøvelse – som Skriften sier:

For jeg er overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke er for noe å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss. Rom 8:18

Og Bibelen snakker om lidelser – om du virkelig vil gjøre Guds vilje – av hjertet! Og noen bærer mer lidelser enn andre – det er bare sånn. Noen skal bære mer salvelse og kraft – og derfor prøver Gud de enda mer – i lidelsens ovn – for å rense han og henne – så de kan bli skikket til det Gud har kalt de til – selv om det til tider kan ta mange år.

Derfor har jeg nå delte boken til Powel – Bryt deg vei til frihet – fordi Bibelen sier:

Jag etter fred med alle, og etter helliggjørelse. For uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Heb 12:14

Befrielse har mye med helliggjørelse å gjøre – og husk – de viktigste åpenbaringene i Guds Ord, er en mangelvare i dette landet, fordi vi ikke synes det er spesielt behagelig! Vi har blitt overmett på barnelærdommer – og ønsker ikke å gå dypere inn i Ordet – og nekter å høre på visse «spesielle» tjenester – spesielt den profetiske – for den er kritisk og uforståelig – og også kritisk til samfunnsguden: Myndighetene! Vi skal ære og be for myndighetspersoner – men vi har lov til å gjøre opprør – når de vil tvinge oss til å være ulydig mot evangeliet. De første kristne nektet å bøye seg for Keiseren – da de gjorde han til gud – og dermed måtte de også lide for det – på samme måte – driver våre myndigheter å bygger opp ett lignende system – som skal tas i bruk – for å ramme Guds menighet. Men klart – det vil de ikke klare – da Gud vil reise opp ett nytt slekt – som Josva – og la de vantro kristne få dø av overgrodd mose inn i sin sovende menigheter – ikke alle lokale menigheter er på den måten, men mange lokale menigheter er rene giftormers mat – og man blir ett med det – isteden for å bli ett med Kristus og Hans Evige Ord! På tide å tenke selv – og følge sitt hjerte – fremfor å forsøke å behage mennesker.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s