En økonomisk krise – vil det føre frem Den Lovløse? Er da 2023 – det året da Daniels siste 7 år, vil få sin oppfyllelse?

Det er alltid interessant med syner og drømmer. jeg vil dele en advarsel mot det vi nå går inn i – med tanke på at bank systemene allerede har vist tegn på å skjelve – men jeg tror egentlig at det står verre til med de enn hva vi blir fortalt – fallet i Silicon Walleys bank, er ett tegn, men de er ikke de eneste – vi har Credit Suisse – og rapporten om de sier:

Kostnadene ved å forsikre bankens obligasjoner mot mislighold i ett år, steg til nivåer som ikke har vært sett for store internasjonale banker siden finanskrisen i 2008.

Mitt tips, er at om bankene faller nå – så vil fallet være totalt destruktivt – mer enn krakket i 1929 – og kan på sikt føre frem til en ny «Hitler» – ettersom han kom frem pga krakket i 1929 – ellers hadde ingen stemt han inn – han var for livsfjern til at normale folk kunne akseptere han – men frykt ga han tillit, for at han kunne ordne opp i det økonomiske kaoset – det koster bare det Tyske folket deres sjel, og verden lidelse. Og ett økonomisk krakk nå – kan være det som fører frem den Lovløse, 2 Tess. 2:8-9. Vi kan også ta med denne artikkelen:

Sentral­bankene har skapt bobler, nå sitter vi i knipen

Finanskrise skal tvinge frem digital valuta

Men også en økonomisk storbank som Deutsche bank, sliter – og det skal lite til før alt veltes over til konkurs, som kan spre seg til mange banker, kanskje også til de norske bankene? – Hva da med våre penger som er på bankkonto? Jeg vil dele dette synet – så får du selv be over det:

Mottatt tidlig i mars 2023 (Artikkel hentet her)

I visjonen så jeg meg selv reise nedover en vei merket (økonomisk)»spontanabort». På min venstre side, mens jeg gikk, målet var min lille nabolagsbank. Jeg gikk inn i banken. Jeg tømte alle kontoene mine og tok pengene ut i kontanter. Da jeg gikk ut av banken var sekken som jeg hadde, full av kontanter, men veien jeg gikk inn på, ved tilbaketuren, ble ikke lenger kalt «spontanabort», navnet var slettet. 

Tolkning: For to år siden fikk Herren meg til å tømme bankkontoer og investeringer og gå over til kontanter. Siden da har bankkontoen min økt takket være lønnsslipp, renter og andre kilder. Kontoen som Herren hadde fått meg til å tømme, er da denne. Jeg tror at hvis jeg ikke hadde tømt den, ville jeg ha mistet pengene.

I synet ovenfor henviste Herren til innlegget den 12. februar 2023, med tittelen «7 år med omveltning». https://z3news.com/w/7-years-of-upheaval/ Her er det utdraget:

«Herren sa at bankene vil begynne å falle. Jeg så en bank begynne å smuldre opp som om den var rystet av et jordskred. Jeg så en annen bank bak den begynner å gjøre det samme. Jeg så sentralbanken begynne å bli mindre, og miste makten på grunn av at Herren får banksystemet til å skjelve.»

Vær så snill å be. Sitat slutt!

NB! Ordet om kontanter – er ikke nødvendigvis ett ord for alle – da banksystemet kan slå ut ulikt på ulike steder – men be over det – det er aldri feil!

Det er mye som skjer – mye av det vi ser nå falle, er ting som har ligget og ulmet i det skjulte, uten at så mange har sett det – men de mest våkne har sett det, men media har ikke gitt de eller det noen spesiell oppmerksomhet.

Spesielt under nedstengningen skjedde det en regelrett forflytning av penger – fra stater – til de selvutvalgte Globalist-rike folkene, som teks. Bill Gates (han doblet vel formuen, og vel så det) – det kalles en ren plyndring og uttømming av nasjonene – hvor man har satt inn sine marionetter i omtrent hver nasjons styre, som er villig til å kaste bort nasjonens penger – ettersom de ikke har troskap til staten de styrer (og aller minst folket) – men kun til den Globale eliten – og du husker kanskje at jeg skrev om hvordan Globalistene tidlig kom inn og skapte bankene – for så å undergrave nasjonenes demokrati – og så skakk-kjøre – eks. en sånn stor økonomi som USA – ved gjeld og atter gjeld (Statsjelden i USA er så stor nå – så hvert enkelt menneske der skylder i prinsipp 25 millioner, i tillegg til egen personlig gjeld).

Men også i fra starten, og i forrige århundre, støttet de «samme» Globalistfolkene (husk at toppene innen disse rikfolkene – er familier, og deres åndelige arv gis videre til deres sønner – sånn at de fortsetter der fedrene slapp) sånne som Hitler – og selv den russiske revolusjonen – ble støttet av vestlige banker:

I historiebøkene leser vi at bolsjevikenes maktovertakelse i Russland i november 1917 var det undertrykte folkets opprør mot tsardømmets tyranni. Sannheten er at tsaren hadde abdisert allerede i mars 1917 etter den såkalte februarrevolusjonen og overlatt makten til den såkalte provisoriske regjeringen, der alle ministrene var frimurere. Det skulle senere bli erstattet av bolsjevikene ledet av frimurerne Lenin og Trotskij.

Sommeren 1917 møttes internasjonale bankfolk fra USA, Storbritannia, Russland, Frankrike og Tyskland i Sverige. De ble enige om å sette inn 50 millioner dollar på en svensk bankkonto på vegne av Lenin og Trotskij. Fra min artikkel: Når Eliten er over grunnloven og høyesterett – Litt om den globale eliten, og dens banksystem, og deres finansieringer

Du skjønner – når man sier følg pengene, så er det nettopp der man skal se – vel, det er der satan jobber – fordi det var nettopp det som fikk han til å falle – handel, og pengene som forbinder handelen:

Ved din store handel ble ditt indre fylt med urett, og du syndet. Så vanhelliget jeg deg og drev deg bort fra Guds fjell. Jeg gjorde deg til intet, du salvede kjerub, så du ikke mer fikk være blant de skinnende steiner. Esek 28:16

Bibelen har ingenting godt å si om de rike – unntatt noen få, som har gitt hjerte totalt til Herren;

Og nå, dere rike! Gråt og klag over all den ulykke som kommer over dere! Rikdommen deres er råtnet, og klærne deres er blitt møllspiste. Deres gull og sølv er rustet bort, og rusten på det skal bli et vitnesbyrd mot dere, og den skal fortære deres kjød som ild. Dere har samlet skatter i de siste dager! Jak 5:1-3

Det hender at Gud reiser opp forretningsmenn – som har mye penger – for å finansiere det Herren legger de på hjertet – men det er viktig å se at pengene eier ikke disse menneskene, de er tro mot Gud alene – og er villig til å gi bort alle pengene – om herren sier så. På den andre siden, så lever du og jeg, her i vår vestlige overflod og i ett behagelig liv fysisk – som bare konger kunne leve på for ca 100-200 år siden. Så vi er også «rike» – vel og merke om du ikke har stor gjeld – da lever man lett på en illusjon av rikdom.

David Wilkerson sa i sine Syner fra 1973 – at gjeld var noe man måtte kjempe for å bli kvitt – og at kredittgjeld var en fiende;

Dette er ikke en tid da man bør sette seg i gjeld. Det er en tid da man bør forberede seg og så mye som mulig søke å være fri for økonomiske byrder.

Og: «Det er ingen vits i å samle inn penger på en haug, for dette gir heller ingen sikkerhet. Det er mulig at vi igjen vil se at ikke engang besparelser med staten som garantist, har noen verdi. Den eneste virkelige sikkerhet ligger i jordeiendom. Besparelser forsvinner som sanden i en ødelagt sekk.

Det er også viktig at den kristne ber om ledelse av hans offer til forsamlingen og misjonen. Hver krone som ofres til Guds verk, må være målrettet. Ukritisk offer for å lette sin samvittighet, eller å velte tiende til forsamlingen, er ikke lenger akseptert av Herren. De som adlyder Guds ord og gir rikelig i løpet av de fete årene, slipper å tigge om brød under de magre. De som forutser vanskelige tider, og gjøre seg klar, er kloke.

Jeg har noen råd for de som tror på budskapet i dette kapitlet. Jeg tror de kommer fra Herren:

Ikke kjøp ting som du absolutt ikke trenger. Unngå å få gjeld, hvis det er mulig. Selg eller bytt bort alle tvilsomme eiendeler. Betal så mye som du kan av gjelden din, selv om det ville bety et stort offer. Begrense driftskostnadene til et minimum.

Revider budsjettene, og ha ikke flere ansatte enn du absolutt trenger. Unngå å samle regninger på haug, selv om du har kredittkort. Kredittkort er ekstremt farlig fra nå.

Ikke få panikk – vær bare ekstremt forsiktig.

Du kan ikke lure Gud! Ta hånd om deine himmelske regnskaper. Din fremtids sikkerhet avhenger av det. Gi til misjonen så sjenerøst som mulig, og støtt forsamlings legitime virksomhet. Gi – så får du tilbake!

Følgende budskap har jeg fått til alle sanne troende:

«Den kloke ser ulykken og skjuler sig; de uerfarne går videre og må bøte.» (Ordspråkene 27:12)

Sliter du med gjeld – så må man bare søke Herren og Hans Ord – for videre ledelse. Det finnes ingenting Gud ikke kan hjelpe ett menneske ut av – om man bare følger Hans Prinsipper og Hans Ord – ved Åndens ledelse.

2023 – begynnelsen på slutten?

Til slutt vil jeg tale til deg om tiden vi lever i – og ja, jeg tror kanskje at 2023 er profetisk – ifølge denne spesielle videoen som jeg fant på nettet – etter hans beregninger – så var 2023 – starten på Daniels siste årsuke.

CJ. Lovik heter han som har laget dette – muligens har han brukt profesjonelle for å få frem denne flotte tegnede serien – basert på Bibelens Ord, og legger grunnen for sitt syn ved dette Ordet:

«Kom i hu de første ting, fra evighet! Jeg er Gud, og ingen annen. Jeg er Gud, og det er ingen som jeg,  jeg som fra begynnelsen forkynner enden, og fra eldgamle tider det som ikke er skjedd. Det er jeg som sier: Mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg.» Jes 46:9.10

Ut fra disse ordene – så laget han et profetisk bilde – som ender opp i 2023. Veldig interessant!

For dere som husker det – så oversatte jeg en lignende, fra samme forfatter – om endetiden – og la den ut på min hjemmeside:

Også her kommer han frem til 2030 som siste året i sin profetiske utregning – dvs. at de 7 årene går forut.

Berisheet om Enden

Daniels bok om den siste årsuken

Om dette er riktig – så betyr det at 2023 – kanskje – kan være starten på de siste 7 årene – men jeg tror at selve vreden, kommer de siste 3,5 årene, ettersom Åpenbaringsboken snakker mye om kun 3,5 år, gjentatte ganger. Men Daniels bok snakker om at alt av denne profetiske nedtegningen er nedfelt i 70 årsuker – og som vi skjønner – så er de første 69 allerede oppfylt:

Dette legges en grunn på i dette Ordet:

  • Du skal vite og forstå: Fra den tiden et ord går ut om å gjenreise og bygge Jerusalem, inntil en Salvet, en Fyrste, står fram, skal det gå sju uker og sekstito uker. Det skal igjen settes i stand og bygges opp med gater og vollgraver, men under tidenes trengsel. Dan 9:25

Så når ble da denne profetiske tidsklokken startet. Vel, ikke før Jerusalem var ferdig – dvs. først ble templet bygget – men nedtellingen startet når Nehemja fikk tillatelse fra kongen til å bygge muren – rundt Jerusalem (som Nebukadnesar rev ned, da han angrep Jerusalem i 586 f.Kr.). Ordet sier:

I måneden nisan i kong Artaxerxes’ tjuende år traff det seg en gang slik at det var satt fram vin for ham. Jeg tok da vinen og rakte den til kongen. Jeg hadde aldri før vært sorgfull når jeg sto for hans ansikt. Da sa kongen til meg: Hvorfor ser du så bedrøvet ut? Du er jo ikke syk. Det kan ikke være annet enn hjertesorg! Da ble jeg meget redd. Og jeg sa til kongen: Kongen leve for evig! Skulle ikke jeg se bedrøvet ut når byen hvor mine fedres graver er, ligger øde, og dens porter er fortært av ild! Da sa kongen til meg: Hva er det da du ønsker?

Da ba jeg til himmelens Gud, og så sa jeg til kongen: Om kongen så synes, og dersom du har godhet for din tjener, så ber jeg at du vil la meg reise til Juda, til den byen hvor mine fedres graver er, så jeg kan bygge den opp igjen. Da spurte kongen meg, mens dronningen satt ved hans side: Hvor lenge vil reisen vare? Når kommer du tilbake? – Kongen syntes godt om dette, og ga meg lov til å reise. Og jeg nevnte da en bestemt tid for ham.

Så sa jeg til kongen: Om kongen så synes, så la meg få brev med til stattholderne på den andre siden av elven, så de lar meg dra gjennom sitt land til jeg kommer til Juda, og likeså et brev til Asaf, han som har oppsynet over kongens skoger, at han skal gi meg tømmer til bjelker i portene til tempelborgen og til portene i bymuren, og til det huset jeg skal bo i. Og kongen ga meg det, fordi min Gud holdt sin gode hånd over meg. Neh 2:1-8

Kong Artaxerxes 20 års regjeringstid – var i 445 f.Kr. – da startet den første nedtellingen. Så går det da 173.380 dager – om vi skal tro denne utregningen – til man havner ca 32 e.Kr. (C.J. Lovik mener år 30) – da Messias blir Korsfestet – og gjenoppstår. Men Ordet sier dette:

  • Etter de sekstito ukene skal Den Salvede utryddes og intet ha. Byen og helligdommen skal bli ødelagt av folket til en fyrste som kommer – og slutten på det er oversvømmelse. Og inntil enden er det krig, ødeleggelse er fast besluttet. Dan 9:26

Vi vet at Den Salvede – som ble utryddet – sto opp igjen og startet sin overnaturlige menighet, på pinsedagen. Men i denne profetiske beskrivelsen, så kom Jesus ikke først som Konge for å styre over Israel – og utrydde deres fiender (det var det jødene ventet på – ikke en «svak religionslærer» – fordi de så med fysiske øyne, og forsto ikke profetisk oppfyllelse) – derfor står det at Messias, skal intet ha – fordi å styre over Jerusalem og Israel, var noe som var forbeholdt fremtiden – etter at den siste årsuken har gått i oppfyllelse.

Så de 69 ukene – stoppet ved Jesus Korsfestelse (og oppstandelse). – og Ingen vet helt sikkert når den siste uken starter og fortsetter sitt «profetiske program» mot Enden. Det er vel egentlig det alle disse årsukene handler om – de først 69 ukene pratet om Hans første komme – den siste årsuken, om Hans andre komme!

Personlig har jeg tenkt at denne årsuken kan starte rett etter en krig mot Iran – eks. ved at Israel alene går til krigføring mot deres atominstallasjoner – og får krig mot seg fra flere områder – Libanon (Hizbollah), Palestinske områder (Hamas mm.), Syria (Assad) og kanskje flere. Det vil antageligvis bli en kortvarig krig – og vil skade Israel – men «plaster på såret» – vil bli frigjøringen av det siste området i Jerusalem – Tempelhøyden. Ifølge dette synet – så vil det totalt skape kaos i verdensmarkedet – og ødelegge Globalistenes drømmer – og føre verden inn teknologisk som på 1700 tallet. Men klart – tiden vil vise hva som skjer!

Nå vet jeg ikke om Tempelhøyden er der templet sto – fordi alt ble revet ned av det som var, ifølge Jesus Ord (Men han svarte og sa til dem: Ser dere ikke alt dette? Sannelig sier jeg dere: Her skal ikke bli stein tilbake på stein som ikke skal brytes ned. Matt 24:2), og ingen vet noen ting av dens beliggenhet – dessuten, vestmuren – også kalt klagemuren, er antageligvis ikke noe jødene har bygd, men muligens bygd av Romerne – uansett, det har ingenting med det opprinnelige fysiske Templet å gjøre.

Fra Tempel Institute – hentet fra denne artikkelen – husk, man har laget og gjort rede for tempeltjenesten allerede – ting er klart, så man kan starte med tempeltjenesten, som var virksomt på Jesu tid – med å ofre dyr ol.

Uansett – starten på årsukene ble startet med Jerusalems oppbygging, og for å beskytte dem fra deres fiender – og de siste vil da muligens starte ved at Tempelhøyden blir frigjort. I ett syn jeg delte for noen år siden – så er det interessant – hvor Trump er involvert i byggingen av templet (jeg sier dette, fordi det kan hende han kommer tilbake):

Trump vil være redskapet i å bygge det tredje templet i Jerusalem

Jeg kan ta med noe fra synet:

Neste dag den 10. november 2016 tilba jeg Herren av hele mitt hjerte. Jeg ba i tunger, og en ånd av forbønn kom så sterkt over meg. Mens jeg ba i tunger, gråt jeg. Etter at jeg var ferdig med å be, sa Den Hellige Ånd til meg: «Jeg vil at du skal gå ut til alteret ditt. Jeg ønsker å åpenbare for deg om skriften i 1 Kong 5,5.»

Så jeg gikk ut og sto ved alteret mitt, og Herren sa: ‘Trump er min Kyros. Han vil hjelpe til med å gjenoppbygge Jerusalem etter at den har blitt angrepet. Det vil bli en krig veldig snart og Jerusalem vil bli angrepet. Mange vil være i sorg, men sorgen vil være kortvarig. Jeg vil gjenopprette Jerusalem. Salomo bygde mitt tempel slik jeg ledet gjennom min tjener David. Det vil være et tredje tempel. Det er bestemt i hellige skrifter. Min Kyros, Donald Trump, vil være sentral i byggingen av det tredje tempelet i Jerusalem. Mange vil erklære Trump som ond for å gjøre dette, men jeg har valgt ham til dette. Hold fast ved denne profetien til jeg ber dere om å frigi den.’

Så den 18. januar 2017 ble jeg vekket midt på natten med dette budskapet fra Herren. Han sa: «Jeg har et budskap til israelerne. Krigen kommer snart. Veldig snart.

Obama, Islam og Daniels 4 rike

James Bailey – som opprettet http://www.z3news.com – har ment i mange år – at Obama er Antikrist – han mente tanken var latterlig, når noen nevnte det – helt til han spurte Gud selv – og Gud viste han det. Så dermed skrev han dette:

Jeg kan ikke verifisere hans ord. Men jeg vet at Obama er det mennesket på den internasjonale scenen som hittils har mest virket i den Lovløse Ånd – jeg har skrevet flere ting om han, som er veldig profetisk – her. Det som er interessant med Obama – er at han er en ekstrem muslim, ifølge familien en Shia muslim. Og det fjerde riket som Daniel pratet om – er ikke ett gjenoppstått Romerrike (som jeg fikk lært fra jeg var nyfrelst – til ca 2009 – da jeg forsto at det var ett annet rike) – men Islam;

Etter dette fikk jeg i mine nattlige syner se et fjerde dyr, fryktelig og forferdelig og overmåte sterkt. Det hadde store tenner av jern og åt og knuste, og det som ble tilbake, tråkket det ned med føttene. Det var annerledes enn alle de dyrene som var før det, og det hadde ti horn. Jeg ga nøye akt på hornene. Da fikk jeg se et annet lite horn som skjøt opp mellom dem, og tre av de første hornene ble rykket opp for å gi plass til det. Og se, dette hornet hadde øyne som menneskeøyne, og en munn som talte store ord. Dan 7:7-8.

Du må huske på at Romerriket var bygd på orden, og Pax Romana (dvs. man skulle kunne ferdes trygt på veiene) – og Romerne ødela ikke folks kultur – men lot de holde på sine gamle guder ol. Mens Islam i motsetning – rev ned nesten alt – og så var det lite minne om den gamle kulturen som en gang hadde dominert landene. De undertrykte gjerne landenes egne etnisitet, eks. som de opprinnelige egypterne som er Kopterne, mens de andre er innvandrende arabere – muslimer. Det er viktig å se at i de landene Islam okkuperte, så ofte så kunne de dominere de ledende folkeslagene som var der – for så å dominere med innvandring – som teks. at Egypt er dominert av arabere, som migrerte inn.

Da Islam ikke klarte å okkupere Europa ved sine 2 erobringer i tidligere tider – så gjør de det nå ved innvandring/migrasjon til Europa – og det er bare å se våre egne byer her i Norge – siden 2015, har sentrum blitt totalt forandret – hvor etniske hvite er i ferd med å bli mer og mer borte fra bybildet. Dette er en satanisk ide – og er ett opprør mot Skaperen – som la inn grenser for ethvert land og folk etter Ap.Gj. 17 – samtidig skjer en oppløsning av våre grenser og utvanning av vår etnisitet og kultur pga. våre egne synder – vi driver aktivt med åndelig og karaktermessig selvmord – og vi startet med det da vi begynte å hate Israel (AUF på slutten av 60 tallet), lovløs livsstil via musikk som Rock, P-Pille og innførte Abort (1975/76 – da første del av lovverket ble slått fast). Da ga vi myndighet til den onde – å gjøre vold mot vårt eget land! Det er sånn de åndelige lovene fungerer!

Dermed er innvandring fra Islamske land til Vesten – lagt en grunn for nasjonenes aktive selvmord (husk at krigen mot Libya, var for å ha ett transittland for migrasjon til Europa, spesielt tanke på Islams okkupasjon av Europa – og bak den tanken – sto først og fremst muslimen Obama), og våre politikere og elite – har lagt seg totalt på knærne for denne religionen. Dette er sånn det fungerer i den åndelige verden – fordi ett menneske uten Gud, kan ikke kjempe mot disse sterke kreftene – det er det bare Menigheten som kan – og som har kraft til å avverge, stoppe, eller forsinke – selv det profetiske.

Husk at når IS oppsto – så var deres store motivasjon deres endetidsforkynnelse om Mahdis gjenkomst, det er deres Messias. Mahdi er Antikrist, deres Jesus, som de kaller Isa – er den Falske Profet – som skal komme og slakte jøder og kristne – og klart de vantro. IS (som også var mye finansiert av USA, under Obama) mente at de var redskapet for å føre frem Mahdi – og slaktet for fote – og ble nedkjempet halvveis – IS eksisterer enda – og dukker opp til tider, for å «stjele, drepe og å ødelegge» – altså Tyvens signatur – djevelen.

Den siste årsuken i Daniel

Så dette fører oss igjen frem til det siste verset i Daniel 9 – om Endetiden – og den siste årsuken:

  • Og én uke skal gjøre pakten fast for de mange; og i midten av uken skal slaktoffer og matoffer opphøre, og på vederstyggelighetenes vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som ødelegges. Daniel 9:27 (1930 oversettelsen)

Om året 2023 er riktig (vi vet jo ikke helt, jeg antar at det enda er ett mysterium – men vi vil vite sikkert, når ting skjer) er nedtelling for Jesus Messias gjenkomst – så må det skje en frigjøring av det eneste plassen i Jerusalem som enda ikke Jødefolket/israelittene styrer over – nemlig Tempelplassen. Den opprinnelige starten på nedtellingen startet med en hedensk konges tillatelse til å bygge opp Jerusalems murer. Det var fordi – Jerusalem på den tiden var ikke fullendt uten murene. Men i nyere tid – så er murene nesten ubrukelig som forsvar av byen – moderne teknologisk krigføring, gjør at ting fungerer på en annen måte. Jeg mener at Israelittene må få fullt eierskap over hele byen – også Tempelområdet – og da, vil den siste årsuken – starte sin nedtelling.

Selv om ikke tempelplassen nødvendigvis er det rette steder der templet en gang sto – så uansett, Templet som skal bygges, vil bli skjendet av Antikrist – i den såkalte Ødeleggende Styggdom (Epifanes, skjendet templet med en avgudsstatue av Zeus – ett bilde på satan) – men i det «siste» templet som blir bygget – så er det tvilsomt om dette er fordi Gudslivet til Israel skal igangsettes, ettersom Ånden vek bort fra Templet ved Jesus død (Og se, forhenget i templet revnet i to, ovenfra og ned. Og jorden skalv, og klippene revnet. Matt 27:51) – så deres ofring av dyr igjen – vil da bare være helt unyttig – ettersom Lammet allerede er slaktet – og Jesu blod er det eneste offerblodet som rettferdiggjør en synder – og eneste som virker mot alle typer synder! Men i alt dette – så vil Den Lovløse få tilgang til jødene – jeg antar gjennom politikken – hvor han til slutt setter seg i templet – og isteden for en statue, så setter Den Lovløse seg der og forpester templet med sitt eget nærvær – han som antageligvis er besatt av satan. Og der får han tilbedelse.

La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme, og lovløshetens menneske åpenbares, fortapelsens sønn. Han er den som står imot og som opphøyer seg over alt som blir kalt gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og gir seg ut for å være Gud. 2 Tess 2:3-4

Om du ser på verset der oppe, det siste i Daniel kap. 9 – vers 27 – så står det ingenting om han (1930 oversettelsen) – som det står i de andre oversettelsen – hvor de fleste prater om Antikrist – men det er ikke sikkert at Antikrist vil dukke opp da – men at antikristens ånd vil legge til rette med disse paktene de snakker om. Men det står om en fast besluttet straffedom over den som ødelegger – det er da Bibelen snakker om Antikrist og hans rike.

Sluttord

Så er jo tanken – kan Gud utsette tiden enda lenger? Vel – det har Gud gjort siden minst starten på år 2000. Da jeg fikk lese Ulf Ekmans artikkel om Bibelkoden – jeg er noe usikker, men muligens på slutten av 90 tallet – boken kom ut i USA i 1997. Så skrev jeg en artikkel om den, hvor jeg nesten renskrev alt – og sendte den til avisen Dagen – som trykte opp hele artikkelen. Da ble det fortalt at Endens tid skulle være fra 2000 til 2006 – men samtidig så fortsatte den med forutsigelser utover den datoen. Men som alt – som jeg skrev før – det var satt ett ord bak de fleste forutsigelser om fremtiden – med ordet Utsatt.

Som jeg har skrevet før – om det profetiske budskapet Dom over Sverige som kom ut rundt 1950 – og om Lebesbymannens profetier om russisk/sovjetisk invasjon i 1953 – gjorde at man bevegde seg på sine bønneknær over Nordens land – og fikk bønnesvar – Josef Stalin døde i 1953, og det ble ingen krig. Vi ser det også i Bibelen – hvor Gud utsatte flere ganger, dommer – men også at det kom til et punkt, hvor ingen kunne forandre på det som var bestemt – dom måtte komme. Det var også nettopp det Gud hadde sagt til noen Gudsmennesker – da de så at ulykke var på vei til Norge – den som skjedde den 22 juli 2011 – de fikk beskjed om å ikke be om å hindre det – fordi det måtte komme! Pga våre synder og umoral – og intense Israel hat. Det samme ser vi over dommene over Judea – sørriket – dommen kom i 3 omganger – men den siste, ble byen jevnet med jorden – det var ingen sjans til å redde byen – fordi de som bodde i byen, var så herdet av synden – at ingen så noen grunn til å vende om! Det er bare å lese Jeremias og Esekiels bok.

Så – spørsmålet er – finnes det noen grunn til at Gud skulle utsette tidene noe mer? Da Roberts Liardon – en profet – var på Livets Ord på 90 tallet, sa han at Kristi Kropp lå på etterskudd – altså de gjorde ikke det det var meningen de skulle gjøre, og det profetiske måtte ligge og vente på sine oppfyllelser. Og om vi ikke vil være lydig Gud – så vil Gud sende oss sterke prøvelser – og «tvinge» oss inn i det! Det er rart det – men når man mister kontrollen på omtrent alle områder – da er menneskene mer villige til å søke Gud! Katastrofer og økonomiske knekk – og andre ting – kan ha den virkningen på folk – til å søke de Evige Verdiene – men også krig! Vi ser i Ukraina – så blir Bibelen revet bort, av desperate mennesker og folk blir frelst – Gud virker sterkere der enn i vårt eget land – tross alle deres enorme lidelser!

Tom Horn og 2029

Jeg delte dette for en kort tid siden:

Tom Horn – en kristen vitenskapsmann – men virker også som en Åndens mann, mener at det vil komme en Astroid og treffe jorden i 2029Du kan se videoen og opptaket av det her. Han forteller om en drøm – og han så en astroid var på vei, og folk ba om nåde, og full av panikk – han følte selv at han var full av frykt. Så hørte han ett kjempesmell – så våknet han, også han hørte en Stemme, Apophis – han visste at det var en kaos drage i eldgammel tid, en Egyptisk mørkets gud. Og han visste at NASA hadde gitt navn til en astroid – Apophis. Han kjente en som jobbet i NASA – og det viste seg at det var ett dekke – over denne astroiden. Fredag den 29 april vil den treffe jorden (som jeg tror NASA hevder idag vil gå forbi) – og Tom Horn mener at det vil bli oppfyllelsen av Åpenbaringen 8:10:

Den tredje engelen blåste i basunen, og en stor stjerne falt ned fra himmelen, flammende som en fakkel, og den falt på tredjedelen av elvene og på vannkildene. Stjernens navn var Malurt, og tredjedelen av vannet ble til malurt. Og mange mennesker døde av vannet fordi det var blitt forgiftet. Åp 8:10-11 hentet herfra

Om det er på den måten – at Åpenbaringsboken 8 – blir oppfylt i 2029 – vel, da har vi ikke lange tiden på oss. Og jeg vet virkelig ikke om Gud lengre kan utsette ting mer – ondskapen har blitt såpass ond – at skillet mellom det menneskelige og det demoniske – er nesten blitt utvisket – menneskene liker mer løgn og det demoniske – en det rene, det gode, det friske, sannheten og det som er nedfelt i de Evige Lovene – Guds Ord! Menneskene tåler mindre og mindre Guds kraft – spesielt av de som sitter på toppene og styrer landene – og Eliten generelt.

Jeg sier ikke at 2023 er da det skjer – men vi burde våre på vakt! Å sove i troen nå – er livsfarlig! Jesus sa:

Og som Noahs dager var, slik skal Menneskesønnens komme være. For likesom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og ga til ekte, helt til den dagen da Noah gikk inn i arken, og de visste ikke av det før vannflommen kom og tok dem alle, slik skal det også være når Menneskesønnen kommer. Da skal to menn være ute på marken, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. To kvinner skal male sammen på kvernen, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. Våk derfor! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. Matt 24:37-42

Våk – du vet ikke hva som kommer rundt neste sving! Og det kan bli fatalt – om du ikke er rede! Noahs dager er her – det minner meg om en drøm jeg hadde for flere år siden – jeg drømte om menneskene før flommen – og de hadde kjøpesenter, akkurat som oss – men annerledes utformet – men mye minnet meg og våre tider. Det kan virke – som det slektsleddet der – var like teknologisk som vårt – som jeg har skrevet noe om her. Det er kanskje en grunn til at Bibelen snakker veldig lite om de menneskene som levde da. Gud ønsker å utslette minnet om det pga dens tids enorme ondskap, som nok ble spredt pga teknologien – så det måtte gå hele ca 4500 år – før vi igjen er der – på nytt.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s