Profetisk om hva som vil komme – Lebesbymannen og Duduman. Guds sak med nasjonene – og sin Menighet

I dette utdelingsbildet tatt fra video utgitt av det russiske forsvarsdepartementets pressetjeneste onsdag 26. oktober 2022, er Tula-atomubåten til den russiske marinen på et oppdrag for å gjennomføre en øvingsoppskyting av et interkontinentalt ballistisk missil som en del av øvelser med landets atomstyrker. Russlands president Vladimir Putin har overvåket øvelser av landets strategiske atomstyrker som involverer flere øvingsoppskytinger av ballistiske missiler og kryssermissiler. Kreml sa i en uttalelse at alle de testavfyrte missilene nådde sine utpekte mål. (Det russiske forsvarsdepartementets pressetjeneste via AP)

Globalisteliten – de som kommer fra Vest, ønsker stadig mer – virker det som – å starte en atomkrig – men pga media, og underholdning – så er det få som får med seg helheten av hva som skjer – så Engelskmennene, jobber med å spikre sine egne kister:

Russland advarer britene mot granater med utarmet uran. – Det tas nå et nytt steg, og det blir færre og færre igjen

Vi husker en advarsel som Lebesbymannen kom med – til England, som nok vil oppfylles en gang i nær fremtid:

 …. av de første navn jeg hørte i forbindelse med jordrystelsene var Island, men om det var her eller på bunnen av Nordsjøen som ulykken hadde sitt opphav, kunne jeg ikke oppfatte så nøye. Jeg ble svært forundret, da Herren nevnte disse steder, for jeg visste jo at dette ikke var den trakt på jorden der vulkaner og jordrystelser pleide å forekomme. Men Herren nevnte navnene med bestemthet flere ganger og at jeg virkelig ikke hadde tatt feil, forsto jeg enda mer da jeg straks etter fikk se hele ulykken og de plasser som ble hjemsøkt av denne.

Ulykken rammet alle Nordsjø-stater, men intet land ble så hårdt hjemsøkt av den som England. Røsten sa meg også at ulykken skulle komme for Englands hovmod.

Det hvilte skumring over samtlige Nordsjø-stater, og ingen stjerne lyste på himmelen. Fra sjøen blåste en sterk vind, og i de norske fjell hadde sneen ennå ikke begynt å falle for året. I ånden ble jeg ført til traktene ved Trondheim.

Jeg sto på stranden og så ut over havet, da med en gang grunnen begynte å skjelve under meg. Husene inne i Trondheim dirret som løv, og et par høye trebygninger falt da stranden styrtet sammen. Straks deretter hørtes et veldig drønn ute fra havet og en veldig styrtflod kom rullende med voldsom fart og slo mot fjellveggene. På de lavlendte steder fortsatte den innover stranden. Flodbølgen oversvømte store deler av byen og forårsaket stor skade. Store lager styrtet og ble skyllet bort av bølgene. Oversvømmelsene strakte seg langs hele den norske kysten helt fra Sør-Norge og opp til traktene ved Bodø, og jeg hørte navn på flere av de byer som ligger her.

Da jeg hadde sett i ånden den skade som ulykken gjorde i mitt hjemland, ble jeg i ånden ført til de store byer ved Englands østkyst, der ulykken gjorde voldsomme ødeleggelser. Hele østkysten og store strekninger langt inn i landet ble her oversvømt. Særskilt byen Hull og traktene der omkring ble stygt ramponert.

Skottland fikk ta en hård støt, og det syntes som om en stor del av dette landet sank i havet. Lenger sønnenfor fikk jeg se London. Det viste seg å være den by i England hvor ulykken hadde størst omfang. Havner og kaier ble fullstendig spolert. En mengde store hus var styrtet sammen, og i vannet syntes masser av flytende vrakgods. Flere fartøyer hadde forlist i havnen og somme til og med blitt slengt opp blant husene på land. Det ble for England en ulykke hvis make det aldri før hadde sett. Ute på havet forliste en mengde fartøyer, og mange sjømenn omkom. En stor mengde av fisken og silden i havet fløt omkring blant bølgene i store stim.

Flodbølgen fortsatte inn i den engelske kanal og ødela her havner og byer på begge sider. Særskilt hørte jeg den franske byen Rouen ble nevnt og et par steder på Frankrikes nordkyst, som jeg ikke nå husker navnene på. Videre hørte jeg store deler av Holland og Belgia samt den tyske nordkyst nevntes som hårdt hjemsøkte steder. Blant de verst utsatte byene hørte jeg Antwerpen og Hamburg nevnt. Hamburg fikk jeg også se, og det syntes som om denne by nest etter London var den sværest hjemsøkte. Jeg hørte også nevnt at store varelagre her gikk tapt. Danmarks nord- og vestkyst og de havner og byer som ligger her, og hele den svenske vestkysten fikk en sterk føling av ulykken. På svensk side hørte jeg Gøteborg, Malmø og Helsingborg ble nevnt. Hentet her

Grunnen til at jeg nevner denne profetien – ikke bare en dom over England, men også Norge og andre land – er fordi Russland har denne formen for torpedo – som kan skape tsunami – den kalles Poseidon. Jeg sier ikke at det kan være en torpedo – det kan også være at Herren setter i gang ett skjelv på egen hånd.

Men taktisk – om Russland føler seg truet – så kan de faktisk slippe en sånn torpedo – for å først lamme fienden – så er det enklere å gå til krig – om det er hva de ønsker. Vi har lest flere profetier – om at Russland vil angripe – ikke bare Norge – men også flere land i Europa. I vår media – så skriver man at Russland er svakt, ettersom de ikke klarer å okkupere Ukraina raskere – men undervurder aldri Russland – det er Gud vi må sette vår lit til – ikke til noe annet! Om Gud ønsker å stoppe Russland – så vil det skje!

Profeti mot Amerika

Jeg er ganske så sikker på at Russland og Kina – sammen med flere andre mindre land, ønsker å ødelegge Vesten, men da spesielt USA og England. Duditru Duduman, en forfulgt kristen i Romania, da det var under Sovjet, torturert i fengsel – og Gud sendte han til USA – og der kom det frem en rekke domsprofetier – og ett syn fra 1996, kan være interessant å se på:

Jeg ba, så gikk jeg til sengs. Jeg var fortsatt våken, da jeg plutselig hørte en trompetlyd. En stemme ropte til meg: «Stå opp!»

I mitt syn var jeg i Amerika. Jeg gikk ut av hjemmet mitt, og begynte å se etter den som hadde snakket til meg. Mens jeg lette, så jeg tre menn kledd på lik måte. To av mennene bar våpen. En av de væpnede mennene kom til meg. «Jeg vekket deg for å vise deg hva som skal komme.» Han sa. «Kom med meg.»

Jeg visste ikke hvor jeg ble tatt med, men da vi kom til et bestemt sted sa han, «Stopp her!»

En kikkert ble gitt til meg, og jeg ble fortalt at jeg måtte se gjennom dem.

«Stå der, ikke beveg deg, og se,» fortsatte han. «Du vil se hva de sier, og hva de forbereder for Amerika.»

Mens jeg så, så jeg et stort lys. En mørk sky kom og dekket den. Jeg så Russlands president, og en kort, lubben mann, som sa at han var president i Kina, og to andre. De to siste sa også hvor de var fra, men jeg forsto det ikke. Imidlertid tror jeg de var en del av det russisk kontrollert territorium. Mennene gikk ut av skyen.

Den russiske presidenten begynte å snakke med den kinesiske. «Jeg vil gi deg landet med hele folket, men du må frigjøre Taiwan fra amerikanerne. Ikke vær redd, vi vil angripe dem bakfra. «

En stemme sa til meg: «Se hvor russerne trenger inn i Amerika.»

Jeg så at disse ordene ble skrevet: Alaska; Minnesota; Florida.

Da snakket mannen igjen: «Når Amerika går i krig med Kina, vil russerne slå til uten varsel.»

De to andre presidenterne snakket: «Vi vil også kjempe for deg.» Hver hadde et sted som allerede var planlagt som et angrepspunkt.

Alle håndhilste og klemte hverandre. Deretter signerte de alle en kontrakt. En av dem sa: «Vi er sikre på at Korea og Cuba vil være på vår side også. Uten tvil, sammen, kan vi ødelegge Amerika. «

Russlands president begynte å snakke insisterende: «Hvorfor skal vi la oss bli ledet av amerikanerne? Hvorfor ikke herske over verden selv? De må bli sparket ut av Europa! Da kunne jeg gjøre som jeg ønsker med Europa! «

Mannen ved siden av meg sa: “Dette er hva du så: de oppfører seg som venner, og sier de respekterer de avtaler de har gjort sammen. Men alt jeg har vist deg, er hvordan det egentlig vil skje. Du må fortelle dem hva som planlegges mot Amerika. Når dette skjer, da kommer folkene til å huske ordene Herren har sagt».

Hvem er du? «Spurte jeg.

«Jeg er Amerikas beskytter. Amerikas synd har nådd Gud. Han vil tillate denne ødeleggelsen, for han kan ikke lenger utstå en slik ondskap. Gud har imidlertid fortsatt folk som tilber ham med et rent hjerte mens de gjør Hans arbeid. Han har forberedt en himmelsk hær for å redde disse menneskene.» Hentet her.

USAs siste krampetrekninger – hvor de teknisk sett allerede er konkurs

USAs innbyggere kamp for å beholde sin perverse rettigheter, som abort – vil også bli deres fall – USA er verdens verste hyklerske nasjon – som forsøker å ta seg godt ut for nasjonene, men er dypt moralsk ødelagt på innsiden – og har spredd sine kriger over alt – men også tøylesløs livsstil gjennom bla Hollywood – og ikke minst falsk kristen lære – har en stor base i USA – hvor eks. Rick Warrens bøker blir solgt på kristne forlag her til lands, og vanner ut evangeliet.

Det er sånn med syner – at man ikke vet når de inntreffer. Men med tanke på at USA presser på i Ukraina krigen – og etablerer baser over alt i verden – nå sist i Filippinene:

Filippinene varsler etablering av amerikanske militærbaser

Det er veldig spesielt – at USA som er rent nesten konkurs – hvor hver amerikaner, om statsgjelden skal betales – må ut med 25 millioner kroner – likevel så bruker de milliarder på kriger og baser – fordi USA har en indre femtekolonne, som eks. Obama – som vil ødelegge USA innenfra. Det er ganske sikkert at Staten planlegger massemord av vanlige amerikanere – det finnes flere seriøse profetier rundt det – fra seriøse Guds mennesker – ved deres drømmer og syner.

Det er veldig spesielt – at USA som er rent nesten konkurs – hvor hver amerikaner, om statsgjelden skal betales – må ut med 25 millioner kroner – likevel så bruker de enda milliarder på kriger og baser, med mer lån og opptrykking av penger – fordi USA har en indre femtekolonne, som eks. Obama – som vil ødelegge USA innenfra.

Forvirrede kristne

En bok – om forvirring blant kristne – og mye av det – handler om falske og menneskelige doktriner – altså falsk lære og lærere som snakker om en følelseskristendom

Det er ganske sikkert at Dypstaten planlegger massemord av vanlige amerikanere – det finnes flere seriøse profetier rundt det – fra seriøse Guds mennesker – ved deres drømmer og syner. Men hittils har Gud holdt dette tilbake – fordi det har vært folk som har bedt. Men husk at bønnene er svake – og mange kristne er forvirret – de vet ikke hvem som er fiende eller venn – og skyter sine bønner og kritikk ofte feil vei – fordi satan har infiltrert deres trosliv. Ofte skyter kristne på hverandre – fordi det må skje – at det må bli ett skille mellom det ekte og det uekte – som profetien til Rick Joyner forteller – i Siste Slaget/kallet – om du har åpent hjerte for Ånden – så burde du lese det – med ett åpent hjerte. Det er ett profetisk Ord til Guds menighet – det er ingen unnskyldning om du tror Joyner er en falsk profet – synet er ekte, og det er det du må se! Glem de som bærer frem budskapet – du må lære deg å skille der – ellers er du en barnekristen, som enda drikker melk – som går mer etter predikanter – enn å skille hva de deler.

Åndens gaver – omslutter Guds kjærlighet

Husk Gud er overnaturlig – tenk etter at kjærlighets kapittelet 1 Kor 13 – er lagt inn midt i mellom Åndens gaver i 1 Kor 12 og 14 – hvorfor det? Vel – kjærligheten er en del av Åndens gaver – selv Guds kjærlighet er overnaturlig – det Skriften kaller Agape – vi har alle fått tildelt det i frelsen i vår ånd – så er det opp til oss hvordan vi forvalter det. Sjelen er ofte der striden ligger – fordi din ånd er frelst – og Herren bor der – men din sjel er ikke nødvendigvis frelst – derfor har jeg delt boken til Powell – om Bryt deg vei til frihet – så kristne kan finne nøkler, for å finne veien til å få en sjel – som er fri – sånn at lovsangen kan strømme rent fra våre hjerter – til den Levende Gud!

De ytre angrepene kan være ille – men om du er dypt bundet i din sjel – så vil du merke raskt, at man kommer inn i nederlag. Er man fri på innsiden – har man mer kraft – til å stå imot alle typer fristelser – ondskap – og samtidig la Guds kjærlighet og det overnaturlige livet – flyte i dagliglivet – du vet – du er ikke ute av Guds vilje om du ser engler – eller ser Kristus – eller får syner om Endetiden – eller ser inn i andre menneskers liv med Kunnskapens ord og visdommens ord – som er Åndens gaver, for å hjelpe dem på veien videre – det er en fellesnevner på Guds kjærlighet – til den du deler dette med. Det handler ikke om følelser – men om indre strøm fra ditt indre – som strømmer ut – og gir liv til den neste.

De som har misforstått Åndens gaver – og begynner å se på seg selv som veldig åndelig, kan lett falle under djevelens dom – fordi Guds kjærlighet peker alltid på Kristus – og har medynk og kjærlighet med dine søsken som sliter i troslivet. Om du ikke kan gråte for de som har det vondt – kanskje du trenger å grave dypere inn i hva og hvem Jesus var og Er:

Da han så folket, fikk han inderlig medynk med dem, for de var herjet og forkomne som får uten hyrde. Matt 9:36

Følelseskristendom

Gud sjekker ut motivene dine – og mine – hele tiden. Du kan ikke lure Gud – du kan sikkert lure andre kristne, vel, det er faktisk ikke så vanskelig – som hva Gud talte til Mika:

Om noen kom med tomt snakk og svik og løgn og sa: Jeg vil preke for deg om vin og om sterk drikk! – han skulle være en predikant for dette folket. Mika 2:11

Vin og sterk drikke i dag, er oftest følelseskristendom og positiv snakk – som aldri, eller sjelden tar hensyn til det indre livet med Kristus. Følelser er noe du bør ha kontroll på – fordi følelsene følger din vilje – følelser er mer for å gjøre livet til en fargeklatt – det er ikke galt – men når følelsene går foran viljen, og snur den til å gjøre det som er ondt – eller som strider mot Ordet – som eks. pornografi, misunnelse, frykt, utukt – så trenger man en sjel som er fri.

Reels: Denne eks-homosexuelle advarer mot Woke og Pride – og alle perversiteter som nå går over verden (FB)

På nitti tallet – da man ikke var underlagt Woke kulturen og det perverse – så kunne vitenskapsmenn si at homosexuelle personer hadde kanskje 100 ganger (husker ikke eksakte tallet nå – men det var mye sterkere enn normale følelser) sterkere følelseliv – enn vanlig heterosexuelle. Og da snakker vi om homosexuelle demoner. Ett av kapitlene i boken til Powell – så tok de opp at menigheten hadde kjøpt ett teater – for å bruke det til sine møter – men folkene merket en kulde der. Så man begynte å be – og det hjalp noe. Men så hadde pastoren – tror jeg det var – gått en rundt innom toalettet – og der følte han det var sterke krefter – og Gud viste han at det var homosexuelle ånder – og han bandt de opp – og da merket menigheten på møtene, at det var frihet, og at atmosfæren ble mer varm, fylt av Guds kraft og fred – Så Herren kunne virke mer effektivt i møtene.

Idag kan man jo ikke prate om dette – fordi Woke kulturen har opphøyd de homosexuelle åndene og ikke minst trans åndene til å være Moder Teresa – enda så mye ondskap det finnes i disse kreftene. Som alle disse som er bundet av dette – så finnes det oppriktige og greie folk – som forsøker å gjøre det riktig for sin neste. Men som en troende – kan vi ikke be disse folkene med kreftene sine inn i våre hjem – som også Johannes sier:

Hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. Om noen kommer til dere og ikke fører denne læren, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen! For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger. 2 Joh 9-11

Om en med disse kreftene søker deg opp for å finne veien til frelse og befrielse – så klart du tar han imot – jeg snakker om de som rettferdiggjør sine legninger (det kan bli en lære det – at man holder fast på en løgn som sant) – og vil beholde dem – enda det gjør Guds sorg. Det var også akkurat det som skjedde nå tidligere KRF leder Knut A. Hareide gikk i ett Pride tog – han åpnet opp for noe av det urene, fordi han valgte å trosse Guds Ord. Om jeg skulle sett inn i åndeverdenen – så kan jeg si at små urene ånder hoppet på han og hans kone, og muligens smeltet seg inn i deres sjel – der de gikk – de hadde rett til det – fordi de bevegde seg på satans område. Men andre var mer standhaftig:

De 5 modige – som trosset mer enn 100.000 mennesker

Disse presenterte Guds kjærlighet – mens de som kalte Pride kjærlighet, forsøkte å angripe disse med vold flere ganger – men ble beskyttet av politi – til slutt måtte de stille seg opp på en bro. Nå vet jeg hvem disse fem her er – det er gode brødre og en søster. Mens Hareide er ett bilde på frafallen kristendom, som gjøre det «rette» i samfunnets øyne – men frykter aldri Gud. Han vandrer i blindhet – og vet ikke hvor Han går – fordi han følger følelsene – og er ikke ledet av Ånden – men kan han være ledet av Ånden, når ikke Ånden er der?

Ikke la deg lure av at det er rolig rundt deg – det er en oppmarsjering av sataniske krefter – og du og jeg er målet for deres ondskap. Som Klaus Schwab i WEF sier – om vi skal gå tilbake til normale tider – Aldri! sier denne onde mannen – og som en Guds vekter – sier jeg det samme – men i en annen Ånd – fordi Gud ser mulighetene for Kristi Ånd å bevege seg blant nasjonene – Schwab tror han skal klare å ydmyke folk under sitt regime – men som Profet Bullock sa profetisk – Schwab vil bli skuffet, han vil ikke få se det sånn som han har planlagt det – ikke enda. Det er tid for deg nå å søke Herren – gjøre deg sterkere i troen – og bruke denne rolige perioden, til å forberede deg for neste storm – som må komme. Vi vet ikke når – men den vil komme.

Ting vil komme ut av kontroll! Dvs. økonomi – kanskje mattilgangen – enda flere pandemier -kanskje krig – stormer – hvor naturen mer og mer slår seg vrang. Husk – under den 2 verdenskrig – når Tyskerne gikk inn i Russland/Sovjet – så fikk de de verste vintrene noen sinne – som var så kalde – og så somrene som var så varme – hvor det var søle på veiene – hvor tanks og biler satt seg fast – noe som gjorde at Hitler ikke klarte å vinne over Sovjet. Man kaller det i Russland, General Vinter – mange hærer har blitt overvunnet av det. Men været var pga all ondskapen som var sluppet løs – hvor man massakrerte jøder i dødsleire – men også ca 15 millioner andre ble drept der på ett bestalisk vis – og dermed reiste naturen seg mot Tyskerne – og gjorde at de tapte. Man kalte Hitlers hær – noe av historiens beste soldater – og hadde de beste våpnene – og beste strategier – men ondskapen innhentet hele hans hær – og deres makt ble brutt! For en tid! Kreftene bak Nazistene – lever enda – og har funnet nye vertsskap som i EU, FN ol.

Gid har sak med Nasjonene

Nå er ondskapen så stor – mye pga barnemordet vi kaller abort, i omtrent alle nasjoner – det må betales med blod – når tiden er inne! Kanskje vi ser det allerede nå i Ukraina – hvor liv går tapt i ett stort antall – men antageligvis – kan denne krigen utøkes – selv til våre vestlige land. For Gud har sak med Vesten – og Gud har sak med Norge!

Hellige be – legg deg på knærne og be – sukk og stønn – og be om nåde! For dommen er nær – fordi syndens mål er fylt opp. Jeg har ett ord til deg:

Herren sa til meg: Om så Moses og Samuel sto for mitt åsyn, skulle min sjel likevel ikke vende seg til dette folket. Driv dem bort fra mitt åsyn, la dem fare! Og når de sier til deg: Hvor skal vi gå hen? – da skal du svare dem: Så sier Herren: Den som hører døden til, til døden! Den som hører sverdet til, til sverdet! Den som hører hungeren til, til hungeren! Den som hører fangenskapet til, til fangenskapet! Jeg vil hjemsøke dem med fire forskjellige ting, sier Herren: Sverdet til å drepe dem, hundene til å slepe dem bort, himmelens fugler og jordens dyr til å ete og ødelegge dem. Jer 15:1-3

Når Gud ønsker å dømme en nasjon, så gir Han dem onde herskere/ledere.

Men i alt dette – så ser jeg også nåde – jeg ser mange bli frelst – og at Gud vil frelse spesielt ungdommen – og selv mange barn vil bli dypt kjent med Kristus – men også en del voksne vil ta del av nåden. Guds Ånd vil bruke smerten i sine dommer – til å frelse! For det er ikke døden som er ille – men å dø uten Kristus – er ille! Vår glede over det materielle og vår rikdom – har blitt vår avgud – derfor skjelver nasjonen – og merker stikket fra fattigdommen, spesielt de som har mye gjeld, spesielt kreditt gjeld! Derfor har vi fått myndigheter som lager lover for å gjøre det vanskelig for deg – for bedrifter – og alt annet – fordi vi er under dom – Gud bruker Støre, som sitt domsredskap – uten at han selv har noen aning om det! For Skriften sier:

Han omskifter tider og stunder. Han avsetter konger og innsetter konger. Han gir de vise visdom og de forstandige forstand. Dan 2:21

Gud lar våre egne synder komme over oss, og kan bruke sånne folk som Støre, eller krig eller andre ting – samtidig bruker han nasjonens smerte, som da vil oppstå, til frelse – fordi når vi har det godt, går vi mett og fornøyd inn i døden – og møter dødsrikets skrekk – uten Kristus, som man har fornektet hele livet. Bibelen sier:

Din egen ondskap tukter deg, og ditt frafall straffer deg. Kjenn da og se hvor ondt og bittert det er at du forlater Herren din Gud, og at du ikke lenger frykter meg, sier Herren Herren, hærskarenes Gud.

Fra gammel tid brøt du ditt åk og rev i stykker dine bånd. Du sa: Jeg vil ikke tjene. Men på hver høy bakke og under hvert grønt tre la du deg ned og drev hor. Jeg hadde plantet deg som et edelt vintre, helt igjennom av ekte sæd. Hvordan er du da blitt omskapt for meg til et uekte, vilt vintre? Om du så ville rense deg med pottaske og bruke mye lut, så skulle likevel din misgjerning være skitten for mitt åsyn, sier Herren Herren.

Hvordan kan du si: Jeg er ikke blitt uren, jeg har ikke gått etter Ba’alene? Se på din vei i dalen! Forstå hva du har gjort, du lette kamelhoppe som løper hit og dit! Lik et villesel som er vant til ørkenen, snapper hun etter været i sin sjels begjær. Hvem kan dempe hennes brunst? Alle de som søker henne, slipper å løpe seg trett! I hennes måned finner de henne. La ikke din fot bli bar og din strupe bli tørst! Men du sier: Det nytter ikke! Nei! Jeg elsker fremmede, og etter dem vil jeg gå. Jer 2:19-25

Det finnes ulike typer hor – det fysiske, som har blitt ganske så normalt, og så har vi det åndelige horet, hvor vi løper etter ulike typer «trygghet» – enten det er å følge NATO slavisk (altså Demokratene i USA) – eller det er å stole 100% på EU og FN – men også kirken er skyld i åndelig hor – ved å blande seg med Baalene – som Islam, som man hvitvasker og sammenligner den med kristendommen, og vi skiller og gifter oss, eller er samboer – og ved å bli lik samfunnet og dens urene livsstil – og like samme type underholdning som verden liker – og så lurer vi på hvorfor vi ikke har vekkelse? Ordet sier:

Dere er jordens salt! Men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Matt 5:13

Og Paulus advarer oss:

Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hva delaktighet har rettferd med lovløshet? Eller hva samfunn har lys med mørke? Og hva samklang er det mellom Kristus og Belial? Eller hva samfunn har en troende med en vantro? Og hva enighet er det mellom Guds tempel og avguder? Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt: Jeg vil bo hos dem og ferdes iblant dem, jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Gå derfor ut fra dem og skill dere fra dem, sier Herren, og rør ikke noe urent! Da vil jeg ta imot dere. Jeg skal være deres far, og dere skal være mine sønner og døtre, sier Herren, Den Allmektige. 2 Kor 6:14-18

Vi ønsker jo å være sønner og døtre av Den Høyeste – men da må vi skille oss fra det som gjør vår brudekledning skitten og mørk – sånn at vi får rene brudeklær, når vi møter Herren i skyene – når tiden er inne – noe den er snart!

Reels: Billy Graham snakker om bortrykkelsen (FB)

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s