Støres manipulering – Og de åndelige lovene rundt Israel!

En løgn – utvikler seg til å bli verre og verre – og mer forførende – og sånn ser jeg også at Støre har utviklet seg.

Vi vet at Norge har blitt vanstyrt – spesielt fra slutten av 90 tallet, til nå – og det har blitt verre og verre for hvert år. Og jeg kan ikke si at de folkevalgte er dumme, men det virker som de er besatt av å nå sine ideologiske mål, uten å tenke konsekvenser. Det er som å kjøre bilen nedover bakken i 100 km/t – uten at bremsene fungerer – det sier seg selv at tyngdekraften gjør resten av «jobben» – hvor bilen vil antageligvis blir totalt ødelagt, og de som sitter i bilen, vil bli skadet eller de vil dø. Det er hva Støre nå gjør – sammen med de andre «skipperne» før han – som Bondevik, Stoltenberg, Solberg – og nå den korrupte Støre. Så dette er hva en fornuftig våken kommisjon – advarer mot – uten å la seg affisere av de som kjører AS Norge mot sitt havari:

Forsvarskommisjonen advarer. Støre vil heller bruke pengene i Ukraina.

I Norge flyter det av penger – men pengene går ikke noen steder, der det egentlig trengs – men går til korrupte ting, og profetisk, så virker det som Norge gjør seg klar til krig – og å bli okkupert, enten delvis eller helt. Når dette skjer – og hvor folk ikke få informasjon, ettersom DAB nettet vil være det første som vil bli slått ut – vi er tross alt det eneste landet i verden, med topp dårer, som fjerner FM nettet – som ingen er fornøyd med, spesielt de som kjører mye på veiene og mellom byene. Hvorfor har Norge blitt verst i klassen, og får mest skryt av FN, EU og WEF. Vel, om mafiaen peker ut noen og sier de er bra – da ville iallefall jeg ha holdt meg langt vekk fra de. Vi husker profetien som Emmanuel Minos bar frem:

Jeg fikk se verden som en slags globus. Jeg så Europa – land etter land. Jeg så Skandinavia. Jeg så Norge. Jeg så visse scener som ville finne sted like før Jesus kommer igjen, like før den siste ulykken bryter løs over menneskeslekten, en ulykke som vi aldri før har opplevd maken til. Hun nevnte fire bolker.

1.Like før Jesus kom og alvoret brøt løs, var det en avspenning som vi aldri før har hatt. Det var fred, og freden kom til å vare en tid. I denne fredsperioden var det nedrustning i mange land, også Norge, og vi var ikke forberedt denne gangen heller når det kom. Den tredje verdenskrigen kom til å starte på en måte som ingen hadde ventet, – og ifra helt uventet hold.

2.Det kommer til å oppstå en lunken holdning uten sidestykke blant kristenfolket. Et frafall fra sann og levende kristendom blant de kristne. Kristne kommer ikke til å være åpne for ransakende forkynnelse like før Jesus kommer igjen. De vil ikke som før i tiden høre om synd og nåde, lov og evangelium, bot og bedring. Isteden kommer det et surrogat:…….. Du kan lese hele profetien og vitnesbyrdet om Smelhus her.

Vi var ikke forberedt i 1940 – og heller ikke nå. Da er spørsmålet hvor nærme vi er at dette vil bli oppfylt, med tanke på Russlands profetiene til eks. Lebesbymannen. Jeg tror vi er veldig nærme – fordi, Norge har gått over den tilmålte nåden vi har fått – som alle land får – og har vekt opp en vrede – som ikke lar seg stoppe. Jeg har delt videre, det jeg nå sier – men jeg tror Herren – ga meg disse tankene å dele – de bare kom til meg – så jeg ikke fikk sove lenger.

En historie om å ikke berøre det som er «forbannet gods»

Det var vel rundt år 2000 – da jeg jobbet i Sverige, i et firma som drev med foto. Vi hadde fått en ny direktør, som var gresk-amerikansk. Forrige direktøren, var sønn av eieren, og ble sparket av faren (og noen år senere, kjøpte sønnen opp restene av konkursboet til faren). Vi brukte å ha en dag med underholdning på sommeren hvert år – Go Cart, boksing ikledd tsumo drakt etc. – underholdende. Jeg gikk da med en Israel skjorte på meg, altså med trykk – som jeg faktisk hadde kjøpt i Israel, da jeg var der første gang, i 1990. Dette så den nye direktøren, så han kom bort til meg og begynte å snakke til meg om sitt forhold til Israel. Han sa at han hadde vært involvert i en type internasjonal bank, hvor han ordnet lån ol. – og hadde dermed hatt kontakt med Peres, du vet Israels største super dåre, og ugudelige, som ville sammen med Rabin ødelegge landet innenfra og utenfra. Og han hadde nær kontakt med de palestinske lederne.

Da han sa dette – kjente jeg en advarsel i min ånd – og jeg visste at denne mannen ville bli ett problem for firmaet – pga det han hadde over seg – i seg. Kanskje ett år senere – dro jeg til Norge – og fikk jobb her. Så dro jeg tilbake til Uppsala, Sverige, det var kanskje i 2003 – eller noe rundt der. Så møtte jeg en tilfeldigvis en tidligere kollega – og jeg pratet med han – og spurte hvordan det gikk med firmaet. Det han sa da – var noe overraskende – han sa at denne nye direktøren – stakk av med 20 millioner kroner – og var ettersøkt via Interpol. Og hele firmaet gikk konkurs. Jeg var overrasket over å høre det – men jeg forsto at advarselen jeg kjente i min ånd – var reell.

Herren forsøker å lære sin menighet noen prinsipper – som er nedfelt i Guds Ord – om hva som skjer, når du berører det urene, eller som Josva beskriver som «forbannet gods», Josva 7:1 – og spesielt når du berører Israels fiender, spesielt de mest onde av de – eller Israels egne femtekolonner – som er villig til å selge landet sitt for 30 sølvpenger – så vil du åpne opp for fremmede åndsmakter.

For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt – da tåler dere det så gjerne. 2 Kor 11:4

Dette er klart en advarsel til oss troende – men i verden så skjer dette jevnt – men det finnes ikke kristne som faktisk bevarer sitt hjerte – og holder seg fra visse ting, som er destruktivt. Men nå er vi i en fase, hvor de store massene blir revet inn i det urene – som en kollektiv synd – og øverst av dette bedraget, så sitter det topp-politikere og styrer landets innbyggere inn i dette:

La oss snakke litt om Støre:

Det klippet her har jeg delt flere ganger – hvor Støre blir tatt i løgn. Men rett før valget, så fant jeg ikke klippet – det var som renset bort fra YouTube – men det ligger der nå igjen. Uansett – han har hatt hemmelig samtaler med en leder i Hamas – og på den tiden var det radikalt – samme som idag å ha kontakt med en viktig leder i IS. Men Støres hemmelige møter – har også åndelige konsekvenser – han åpner opp for krefter, som blir mer forførende.

Det er viktig å se Støres og APs berøring og samarbeid mellom palestinske terrorister – som oser av Israel hat – og Utøya var og er, en plass hvor man blir indoktrinert i dette – allerede som ungdom – du kan lese om dette i boken til Aril Fjeld – i boken «Den Rød Grønne Terrorøya» – denne boken er ikke så enkelt å angripe, ettersom alt er hentet fra norsk MSM – alt har sin dokumentasjon – selv om selv Dagens, under Selbekks styre – angrep boken (du kan lese Hans Rustads beskrivelse av det i 2013), som sier noe om avisens villfarelse.

Noe historie fra «Palestina»:

Fra de palestinske områdene før og under krigen i Europa – araberne da støttet Nazistene – det gikk faktisk en Messiansk følelse over Midtøsten – pga Hitler. Men husk – disse araberne som bodde i Det Hellige Land kalte seg aldri palestinere da – kun arabere – de henviste Jødene som palestinere. Det var Arafat på 60 tallet, noen år før 6 dagers krigen, som manipulerte ordet Palestinere – til å være de araberne som da bodde der – etterkommere av Egypt, Syria, Irak ol.

Jeg har jo snakket flere ganger om el-Husseini – mentoren til Arafat, som trente han opp med tyske nazi soldater, for å lære han å bli en effektiv terrorist – selv Washington Post, skrev om det – før de ble totalt Globalistisk. Og el-Husseini hadde nær kontakt med Adolf Hitler – som han erindret senere:

«Vår grunnleggende forutsetning for å samarbeide med Tyskland var frie hender til å utrydde hver eneste jøde i
Palestina og den arabiske verden. Jeg bad Hitler om et bindende løfte som ville tillate oss å løse det jødiske problem på en måte som passet våre nasjonale og rasemessige ambisjoner, i samsvar med de vitenskapelige metodene som Tyskland hadde funnet opp i håndteringen av sine jøder. Svaret jeg fikk var: ‘Jødene er dine’.
»

Det er også viktig å se at alle som hiver ut anklagelser om nazister her og der – tar aldri opp hvordan arven til den nazistiske ånd – faktisk kom inn i FN på 70 tallet – da Arafat ble tatt imot med åpne armer, han som ønsket å stille opp med pistol i belte – for sin krig mot jøder/Israel – og tidligere AUF folk, som Gro H. Brundtland, tok han imot med åpne armeer – og ble besmittet av den ånd Arafat hadde over seg. Også kristne i Norge, som lot seg bedra av evangelist Aril Edvardsen – ble dratt inn i den samme typen forførende ånden.

El-Husseini og Hitler

Litt mer historie om el-Husseini – for å forstå hans deltagelse i Holocaust – og den arven som også har blitt tatt imot av mange av jordens ledere – via FN:

Følgende vitneforklaring ble avlagt under rettssaken mot Adolf Eichmann, som var den som hadde administrert utryddelsesprogrammet. Vitnet, Dieter Wislicency, var en kollega av Eichmann fra Det tredje rikets avdeling for jødiske anliggender.

«Muftien er en svoren fiende av jødene og har alltid kjempet for idéen om å utrydde jødene … Muftien er en av opphavsmennene til den systematiske utryddelsen av europeisk jødedom, og han har blitt en fast kollega, partner og rådgiver til Eichmann og Himmler i gjennomføringen av dette programmet.»

Wislicency bidro også med følgende vitnesbyrd i en skriftlig erklæring til Nürnberg-domstolen: «Etter min mening spilte stormuftien, som har vært i Berlin siden 1941, en rolle i den tyske regjeringens beslutning om å utslette Europas jøder, hvis betydning ikke må undervurderes. Han kom gjentatte ganger med forslag til de ulike myndighetene som han var i kontakt med, fremfor alt overfor Hitler, Ribbentrop og Himmler, om utslettelsen av europeisk jødedom. Han betraktet det som en bekvem løsning på Palestinas problem. I sine radiosendinger fra Berlin overgikk han oss i anti-jødiske angrep. Han var en av Eichmanns beste venner og har hele tiden egget ham til å akselerere utryddelsestiltakene.» Informasjon og bilde hentet fra 22 juli profetien – som kan leses gratis her.

Derfor er det alarmerende idag – at Islam igjen, har fått innpass i våre nasjoner – men denne gang via innvandring – hvor de fleste fra disse Mena landene -har lært seg å hate jøder fra barndommen, drar det med inn i vår nasjon – kanskje derfor EU, som er til de fleste tider temmelig antisemittisk – har god tone til Islam – som også Norge har. Norge og Frankrike har Europas mest negative presse/media – mot Israel. Og det betaler vi allerede en pris for for dette – som at løgner som Støre får sitte og styre landet vårt.

Støre på Utøya – dagen før massakren på øya

Dagen før den triste og tragiske terroren på Utøya – så sa Støre dette:

– For noen uker siden jublet vi over at Sør-Sudan fikk sin selvstendighet, men det er bedre styre i Palestina. Slik at det skal ikke kunne sies til palestinerne: Dere er ikke i stand til å styre deres egen stat – når den kommer, sa Støre til jubel fra de unge tilhørerne. Fra VG.

Jeg kan bare si – at det finnes ingenting som vekker Guds harme mer – enn å overlate løfteslandet – og bare for det er sagt, landet tilhører Gud, ikke Israel eller jødene – som Skriften sier:

Jorden må ikke selges for alle tider. For meg hører landet til. Dere er fremmede og gjester hos meg. 3 Mos 25:23

– jødene/israelittene er bare forpakterne av landet. Så dermed å ta Judea – og la mordere og svikere – og Gudshatere – ta over Guds landområde – for nok en terrorstat mot Israel – blir at alle som rører ved det, kommer under forbannelse – dvs. du mister den naturlige beskyttelsen Gud har om hvert menneske – og slipper til åndelige krefter – og synd. Som jeg fortalte i historien lengre opp – fra Sverige – dette fikk en åndelig konsekvens for ett helt firma – hva en direktør hadde gjort noen år i forveien – i sin fortid – han ble uærlig. Og jeg har en opplevelse av at de fleste som rører med Israel på en feil måte – åpner opp for uærlighet, løgn og manipulasjon. Man kan sjelden stole på disse folkene – og ikke anse de som pålitelige i viktige ting.

Det er viktig å se at Støre har også noe av den samme åndelige manipulerende ånden som de mest ihuga araberne er under innflytelse av på disse deres område – som Gaza/Vestbredden. Jeg husker en historie fra Jerusalem, en kristen møtte en araber – som fortalte sin sørgelige historie, om syke barn ol. – det endte med at den arabiske mannen fikk totalt kontroll over denne norske mannen – så han fikk dirigert han til en minibank – og tømt kontoen så mye som han kunne ta ut denne dagen – og sa han skulle komme dagen etter, så han kunne få mer. Men da mannen fikk fortalt sin historie der på denne plassen han sov over på – og araberen kom dagen etter – så gikk lederen for dette hotellet ut og ba han dra, ellers skulle de ringe til politi. Han sa bare «Halleluja» og kjørte avgårde.

Jeg har selv lest en historie, om en mann – det var vel fra boken Ta den jøden, med den israelsk Tentenbom, som er enormt humoristisk – og alvorlig – han gikk undercover i Israel over ca 6 mnd. og ble selv venn med Israel hatende palestinere – snakket med prostituerte – politikere – og selvhatende israelere, mm – og en av historien handler om en, om jeg husker rett – han kjørte helikopter for det israelske forsvaret – og var totalt for alt Israel gjorde, han brakte sårede israelske soldater til sykehusene, pga arabiske terrorister – men i ettertid, så hadde han fått kontakt med en araber – som fortalte sine «sørgelige» historier – og dermed så åpnet han opp for denne typen ånd – og ble en ihugen bekjemper av Israel – for den palestinske sak. Så enkelt er det – om du ikke våker over ditt hjerte:

Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra det. Hold deg fra svikefulle ord, og la falske lepper være langt fra deg. La dine øyne se bent fram og la dine øyelokk vende rett fram for deg. Gi akt på den sti din fot skal gå, og la alle dine veier være rette. Bøy ikke av til høyre eller til venstre, vend din fot fra det onde! Ord 4:23-27

Advarslene er reelle – og Bibelen lover forbannelser – om du forbanner Israel – og det kan man gjøre bare ved å omgås med Israels fiender – eller tro på de ordene de sier. Du kan ikke høre på alt eller tro på alt hva folk sier – du må prøve det mot Ordet – og så har du Ånden i deg – som hjelper deg til hele sannheten – om du har utviklet og lært å høre Hans stemme i hverdagen. OBS! Her er det selv mange kristen – som også har lært seg å høre Guds stemme – selv gudsmenn – gått feil – fordi de ikke har åpnet opp for hele spektret av Guds lære i Hans Ord – ved Åpenbaring – og Israel er sånn sett en meget viktig sak. Selv om Pakten i GT Opphørte, så opphørte aldri pakten Gud innstiftet med Abraham i 1 Mos. 15 – og Gud gjentar dette i Jeremias bok:

Har du ikke lagt merke til hva dette folket har talt og sagt: De to slektene som Herren hadde utvalgt, dem forkastet han? Og mitt folk forakter de, så det ikke mer er noe folk i deres øyne. Så sier Herren: Dersom jeg ikke har opprettet min pakt med dag og natt, og ikke gitt lover for himmel og jord, så vil jeg også forkaste Jakobs og min tjener Davids ætt, så jeg ikke av hans etterkommere tar noen til å herske over Abrahams, Isaks og Jakobs ætt. For jeg vil gjøre ende på deres fangenskap og forbarme meg over dem. Jer 33:24-26

Så lenge dag og natt finnes – så finnes også Guds pakt med Israel!

Du skjønner ikke kraften i forførelse – om du ikke har selv blitt manipulert av den. Derfor får Støre LO – og ja, selv mange av de private bedriftene – med på vanviddet sitt – han bare «overtaler» – eller skal man si skremmer folk – det siste er i hans åndelige manipulasjon – som nå som man snakker om hvem som skal bli partisekretær:

Tana 20230501. Tana-ordfører Helga Pedersen (Ap) taler under et 1. mai-arrangement. Foto: Iris Egilsdatter / NTB

Helga Pedersen bekrefter: Støres telefon fratok meg lysten

Du vet – fellesskap kan være vidunderlig – og livsfarlig. Man blir påvirket av dem du omgås med – det gjelder i verden og det gjelder blant kristne. Men få skjønner de åndelige konsekvensene av ting – og flere lokale menigheter, store sådane, etter norsk målestokk – har mistet sine lysestaker, akkurat fordi de begynte å støtte Palestinernes sak (mot Israel – eller forsøke å støtte begge sider, som er like dumt), som teks. Oslo Kristi Senter. Det var trolig en frukt av galskapen til Aril Edvardsen – han fikk jo komme dit å preke – mens han bar på denne surdeigen. De sanne ekte «palestinerne», eller mer riktig – arabere som bor i Judea og Samaria, eller på Gaza – er de som blir forfulgt for sin tros skyld – og torturert av Hamas, PLO eller andre radikale elementer – og det skjer til stadighet – eller de blir drept. De fant Jesus – og ville ikke som Edvardsen – kompromisse på Sannheten.

Ramon Bennett – fortalte at han opplevde – han som har bodd i Jerusalem siden 1980 – at det var knapt noen palestinske kristne som var ærlige – de kunne være «fine» brødre – helt til de snakket om Israel – da var det noe annet som kom opp i de – av sinne og avsky. Unntaket – er eks. Mosab Hassan Yousef – som skrev boken «Sønn av Hamas» – en tvers igjennom ærlig fyr – som selv har vært i FN og forsvart Israel mot arabiske svikefulle angrep og anklagelser der. Den burde leses av alle – da forstår du også mer hvordan ondskapen fungerer der nede.

Ta deg i vare for å berøre Det Urene

Det som kom opp for meg – som er viktig å se – er det å grave ned en Babylonkappe – i sitt hushold – mange kristne har gjort dette, vel og merke i det usynlige:

Men Israels barn handlet troløst med det bannlyste godset. Akan, sønn av Karmi, som var sønn av Sabdi og sønnesønn av Serah, av Judas stamme, tok noe av det som var bannlyst. Da ble Herrens vrede opptent mot Israels barn. Jos 7:1

Det er veldig viktig å se – at Israel var blitt helliggjort, fra det gamle slektet, som døde pga sin vantro – i ørkenen. Gud reiste opp en ny generasjon, som ikke husket eller visste om Egypt (bilde på verden) – og ledet de inn i Kanaans land. Kanaans land – var på den tiden under vrede – og i 1 Mos. 15 – så forteller Gud Abraham – at alle folkeslagene der, unntatt ett – hadde fylt sine synders mål:

I det fjerde slektledd skal de komme tilbake hit. For ennå har ikke amorittene fylt sin ondskaps mål. 1Mos 15:16

Så fordi det var ett folkeslag som ikke hadde blitt såpass onde – så lot Gud dommen vente, i hele 400 år – eller mer. Før Israel kom som ett domsredskap – over ett meget urent område. Legg merke til at i visse steder, som i Jeriko, var det så urent alt – at ingenting fikk lov til å overleve – heller ikke dyr (andre steder kunne man ta dyrene, fordi ondskapen var i mindre målestokk og mindre besmittende) – fordi det var den måten man utryddet ondskapen som var i byen. Og fordi alt av verdigjenstander også var besmittet av disse enorme perverse kreftene – som innbyggerne hadde tillatt og åpnet opp for – ved å leve i alle de syndene, som du nå ser også har berørt Norge – som barnedrap i mors liv – og Woke og Pride mm. Så måtte ingenting berøres – men da en ble fristet til dette – så vek Guds Ånd fra Israel – og de tapte den neste striden.

Du skjønner – mange ting er ondt – men når ondskapen har kommet til ett punkt – hvor skillet mellom det demoniske og det menneskelig, omtrent er utvisket – da kommer det alltid en dom – en katastrofe i naturen, krig, økonomisk krakk og andre ting. Men frem mot en dom – kan det komme mange små dommer – for å se om folket i landet er villige til å omvende seg – som er tilfellet i Jonas bok, Gud sparte de for ødeleggelse. Jeg har skrevet eks. om noen av Herren dommer her – over ugudelige byer, selv over bybrannen i Ålesund.

De fleste mennesker reagerer på en sånn forkynnelse – men vit dette menneske, er du over Skaperen av Hans som har formet alt – og selv deg – er det dine lover som gjelder, eller Hans Lover? Gud er sterkere enn oss – men også rettferdig – Han dømmer aldri raskt – en varsel om dommen ble satt på vent – fordi Amorittene var for uskyldige – Gud ventet tålmodig i 400 år, før det profetiske Ordet fikk virke.

Vi fikk våre advarsler om Russisk krig mot oss -allerede i 1907 – og Gud har spart oss for det flere ganger – eks. i 1953 – og i 1968 – som jeg har skrevet om under krigsprofetier. Gud var villig til å spare Sodoma og Gomorra, enda så grusomme innbyggerne der var – om det var hele 10 rettferdige – noe det ikke var. De gode nyhetene – er at det er flere enn 10 rettferdige i Norge – så dermed vil han ikke ødelegge oss som Sodoma og Gomorra. Men det vil komme krig – det er profetert – og nådetiden er utløpt – det er bare Herren som enda holder det tilbake – men vi ser at det som skjer i Ukraina – vil komme på norsk jord, en eller annen gang – i nær fremtid. Vi vet bare ikke når – eller hvordan.

Så at en sånn manipulerende løgner som Støre får lov til å sitte – er også en del av det store åndelige puzzlespillet – innbyggerne har blitt bedratt og lurt av Media og i våre skoler – derfor er vi på vei til å bli ett ondt folk, som liker løgn og manipulasjon. Enda tror jeg ikke helt at det er sånn, at dommen mål er fullt! Men vi så under nedstengningen – hvor onde menneskene kunne være mot hverandre – og hvor godt angiveriet fungerte. Eks. en familie i nærheten av der noen jeg vet jobbet – i en bolig – så var en av de som jobbet, hun så at de hadde for mange gjester, etter Korona lovgivningen, og dermed ringte hun til politi – som selvfølgelig kom – og jeg vet ikke hva som skjedde – men muligens fikk de en bot. Det var veldig få som skjønte at smittevernet som ble tredd over våre hoder – faktisk virket stikk motsatt av det våre myndigheter sa – man ble faktisk dårligere og mer syk av det – og fikk svekket immunforsvar – fordi vi mistet friheten til å kunne puste fritt, men måtte gå med munnbind – og kronen på den manipulerende løgnaktige propagandaen, var at de fleste gikk og vaksinerte seg – uten at man fikk informasjon av hva som var i vaksinene – og hva som var kjente bivirkninger.

Så ja – bedrag som vaksinene – kan ikke skje, uten at folkene i nasjonene er onde nok. De har prøvd å få Korona vaksiner inn i nasjonene – siden år 2000 – og har prøvd hvert 2 år , men fikk avslag i USA, fordi forsøksdyrene døde – frem til de ble haste godkjent i 2020. Så bedraget mot oss – stiger i takt med hvor mye vi hengir oss til det onde. Det er åndelige lover som virker – og de har virket i nasjonene – siden tidenes morgen. Disse åndelige lovene – er nedfelt i Guds Ord. Alt fra okkultisme, spåmenn, hekserier, trollmenn – til barnedrap (abort), Israel hat, sexsuelle avvik etc. etc. Hadde Ramon Bennets bøker enda vært til salgs, hadde jeg anbefalt deg å lese dem. De finnes nå bare på engelsk.
Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s