Israel i trengsler – og i kampmodus. Israel er det profetiske tegnet for det som vil og må komme.

Israel ifølge vår hedenske georgianske kalender, feirer 75 år – og de feirer den med massive angrep – fra Gaza stripen.

Trails of smoke are seen as rockets are fired from Gaza towards Israel, in the southern Gaza Strip, on May 11, 2023. Photo by Atia Mohammed/Flash90

1000 raketter er avfyrt mot Israel

Og som vi vet – Islams ånd, som driver disse, har en feig og skamløs atferd over seg – da de fyrer av disse rakettene fra tett befolkede områder. De vet at om Israel bomber der de fyrer av – så vil det garantert gå med palestinske liv. Og så kan sånne feige og skamløse folk som Sidsel Wold – fortelle sine lesere, om hvor ubarmhjertig Israel er. At Sidsel Wold får en hederpris – for å drive Islamsk propaganda – og for å følge sine Globale lederes ønsker – i den bitterheten som har satt seg fast i henne (hun som før var for Israel i starten av sin karriere på 1980 tallet, da hun jobbet for MIFF, kunne hebraisk og hadde bodd på en kibbutz – men tydeligvis likte hun ikke å få avslag å konvertere til jødedommen – og ble Israel kritisk spesielt fra 2000 tallet) – viser det hatske miljøet i Norge – som har grodd seg fast i journalister og andre marxister og venstrevridde – men nå også i de Borgerlige delen av Norge – og oppfyller en profeti:

Det skal skje på den dagen at jeg vil gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som løfter på den, skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det. Sak 12:3

Om du leser i det profetiske ordet før – så står det Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkeslagene rundt omkring. Juda. Sak 12:2 – som betyr at man blir drukken – av hat mot Israel – og blir overmodig ved å tro at man kan overvinne de. Dette er snakk om en helt spesiell form for rus – hvor man mister kontroll på seg selv – og går inn i en felle – som Gud har lagt ferdig for de som allierer seg mot Israel – fordi de allierer seg egentlig mot Himmelen og Jordens Skaper – og Ordet sier eks. om Gog og Magog krigen:

Jeg vil vende deg om og legge kroker i dine kjever og føre deg ut med hele din hær, hester og ryttere, alle sammen prektig kledd, en stor skare med store og små skjold, alle sammen med sverd i hånd. Esek 38:4

Gud vil trekke Israel fiender inn i en felle – så Han får hevnet deres hat og blodtørst – og alle andre onde synder de sitter fast i. Gud er fortsatt i kontroll – selv om det kan virke som det ikke er sånn.

Og dermed så gjennom sin tjener Mike Bickle i USA gikk ut den 7 mars – med en oppmaning for 1 million mennesker å faste og be for Israel fra 7 mai til 28 mai. Og det er nå trolig 5 millioner som vil be – men målet er 100 millioner forbedere. Artikkelen sier:

Bickle tror at tallet etter hvert kan vokse til så mange som 100 millioner kristne som ber for Israel. Initiativet vil kulminere på den sørlige trappen til Jerusalems tempelhøyde på pinsedagen, (den jødiske dagen Shavuot), 28. mai.

Med den enestående splittelsen i Israel over juridiske reformer og den truende trusselen om et Iran med atomvåpen, er det et øyeblikk for kirken over hele verden å stå i gapet for Israel «for en tid som denne», som dronning Ester gjorde for tusenvis av år siden for det jødiske folk.

Mike Bickle går ut med denne mobiliseringen:


Du kan lese om denne guddommelige handlingen her: https://isaiah62fast.com/ og lese hans kall rundt denne bønnen på norsk – her.

Han sier – vi har aldri gjort dette før – men utvilsomt – så er Israel i en farlig situasjon.

Husk – at går det dårlig for Israel, så går det dårlig for Hans menighet. Om menigheten ber, så vil Gud gripe inn ekstraordinært i landet for sin vilje – og dermed går det de godt – og denne velsignelsen vil komme tilbake til oss selv. De som ønsker vekkelse – burde fundere dypt på dette – fordi det finnes åndelige bånd mellom Israel og Guds overnaturlige ekte menighet – stiftet i Matteus 16 – hvor Dødsrikets porter ikke kan få makt over Guds menighet – og når vi betaler tilbake til Israel – for det som Israel har gitt oss – Bibelen er skrevet av kun jøder, også NT, frelsen kommer fra jødene, ifølge Jesus – og alle første kristne var jøder – hvordan kan vi da late som de ikke eksisterer – eller ignore dem? Du blir stilt til ansvar – om du later som Israel ikke er med i Guds endetidsplan – og om du tror Gud har forkastet de – sånn er det ikke – som Paulus sier:

Jeg sier altså: Har da Gud forkastet sitt folk? Langt derifra! Også jeg er jo en israelitt, av Abrahams ætt, av Benjamins stamme. Rom 11:1

Og så peker han på Israels forløsning – som ligger lengre frem:

For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dette mysteriet – for at dere ikke skal anse dere selv for kloke: Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil hedningenes fylde er kommet inn. Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet: Fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob. Og dette skal være min pakt med dem, når jeg tar bort deres synder.

Når det gjelder evangeliet, er de blitt fiender for deres skyld. Men når det gjelder utvelgelsen, er de elsket for fedrenes skyld. For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. Dere var jo en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått miskunn, fordi de andre var ulydige. På samme måte har nå de vært ulydige, men ved den miskunn dere har fått, skal også de få miskunn. For Gud har innesluttet dem alle under ulydigheten, for at han kunne vise miskunn mot dem alle. Å dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier. Rom 11:25-33

Her er det mye dyp visdom – som vi alle burde meditere mer over. Og legg merke til dette ordet: Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil hedningenes fylde er kommet inn – dvs. når de utvalgte er blitt frelst – og antageligvis så hentet hjem i det vi kaller bortrykkelsen – starter Guds frelsesarbeid for alvor, for Israel – da han vil ved mye overnaturlig kraft, til slutt ydmyke de – da de blir trengt fra alle kanter – og skjønner at de har blitt lurt av en falsk messias – sånn sett rope til den ekte Messias – og da står det:

På den dagen vil jeg søke å ødelegge alle de hedningefolkene som drar opp mot Jerusalem. Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyte nådens og bønnens Ånd, og da skal de skue opp til meg som de har gjennomstunget. Og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham slik som en klager over sin førstefødte. Sak 12:9-10

De vil da se på Han som har sine sår i sine hender og føtter – Han som deres forfedre forkastet og gjennomstunget, via hedningene, Romerne/syriske soldater (Romerne brukte ofte Syriske leiesoldater på den tiden – og de hatet ofte jøder) – og den dagen vil bli en stor glede – fra mørket de har gått gjennom, til frelsen – vil lovprisningen og omvendelsen bli som en kraftig lovprisning – av en kraft som aldri noen gang har blitt hørt i Israel – av gleden når deres ekte Messias dukker opp.

Det finnes kun 1 kapittel i Åpenbaringsboken – som tar med seg kun Israel – og det er kapittel 12 – om kvinnen i barnsnød og fødselsveer. Og Jakobs trengsel – vil bli stor – men han vil frelse 1/3 av Israel, som det står i Sakarja 13:

I hele landet, sier Herren, skal to tredjedeler utryddes og omkomme, bare en tredjedel skal bli spart. Og denne tredjedelen vil jeg la gå gjennom ilden og rense den, som en renser sølv, og prøve den, som en prøver gull. De skal påkalle mitt navn, og jeg vil bønnhøre dem. Jeg vil si: De er mitt folk! – og de skal si: Herren er min Gud! Sak 13:8-9

Israel har ingen lett ferd fremfor seg – og Gud vil la de vandre gjennom en hard vinter – en trengsel – som aldri før har vært sett i historien:

For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli! Og dersom ikke de dagene ble forkortet, da ville ikke noe kjød bli frelst! Men for de utvalgtes skyld skal de dagene bli forkortet. Matt 24:21-22

Og Israel vil være en del av de utvalgte – derfor reiser Gud opp 2 vitner, for å gjøre overnaturlige ting – antageligvis Moses og Elias – de 2 som møtte Jesus på forherlighetens berg – men også de som ikke døde naturlig – den ene begravd av Gud – og satan stred rundt kroppen hans:

Men ikke engang overengelen Mikael våget å felle en spottende dom da han trettet med djevelen om Moses’ legeme, men sa: Må Herren straffe deg! Jud 9

Stred satan over kroppen til Moses – fordi han skjønte at den senere skulle brukes til ett våpen mot han senere i historien?

Og selv ikke Elias døde naturlig, men ble hentet til Himmelen i en ildvogn. Har da Gud beredt deres «død» – for en forberedelse for en senere gjerning? – Da de 2 vitnene gjør lik de gjerning som disse 2 gjorde da de levde i sine kropper her på jorden:

Dersom noen vil skade dem[de 2 vitnene] , da går det ild ut fra munnen deres og fortærer fiendene deres. Ja, om noen vil skade dem, skal han drepes på den måten. De har makt til å lukke himmelen, så det ikke faller regn i de dagene de er profeter. Og de har makt over vannene, til å gjøre dem til blod, og til å slå jorden med alle slags plager, så ofte de vil. Åp 11:5-6

Det neste som skjer – er at Gud reiser opp 144.000 Israelitter, Åp. 7 – som antageligvis er endetidens evangelister – som vil være overnaturlig beskyttet av vreden og trengslene som oppstår på jorden – og de kommer fra hver av Israels stamme.

Er det derfor Gud ønsker å sende vekkelse i større grad i Israel – for å hente frem de Han har kalt og utvalgt på forhånd til denne oppgaven? Trolig, selv om Gud ønsker å frelse Israel, vil ikke majoriteten denne gang vende om, men jeg tror at mange vil bli frelst – men vi må også regne med at en del hedninger, som er frelst – eller vil bli frelst – faktisk er av Israels ætt – selv om de ikke skjønner det, eller at noen har gitt de kunnskap om det – så vet Gud hvem som er hvem – og hvem som er Israels stammer – det er spesielt de 10 forsvunne stammene – som da kan være interessant å tenke på. De fleste har blandet seg inn i hedningenes nasjoner – og ofte har utgjort urstammen av folkeslag fra gammel tid – uten at de har kalt seg ved deres ekte navn. Det er mange tegn på at Israelitter er av Norges urbefolkning – iallefall noen av de – her fra Mens Vi venter Når vender Israel hjem – og evangeliekirken i Arendal, skriver om at noe av vår urbefolkning, kan bestå av Naftalis stamme.

Uansett – dette er spennende profetiske tider. Og jeg har en følelse av at hele Midtøsten er en krutt-tønne – som kan eksplodere når som helst. Israel kan ikke finnes seg i dette rakettregnet som hele tiden kommer over de – men hva vil de gjøre? De kan ikke finnes seg i ett aggressivt Iran som er nær grensen til Israel (hvor de som fyrer av raketter mot Israel – er i nært samarbeid med Iran), i Syria- men nå har Iran via Kina alliert seg – i allefall overfladisk – med sin erkefiende Saudi Arabia – hva vil Israel måtte gjøre? Å krige mot Iran – kan også vekke vrede fra Kina – men kanskje vi også da forstår Sakarja 12 – hvor det står:

Det skal skje på den dagen at jeg vil gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som løfter på den, skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det. Sak 12:3

Dette hører til en nær fremtid – hvor alle nasjoner – skal samlet seg mot Israel – en av verdens minste land. Bare Guds overnaturlige inngrep – vil redde de da. Men spørsmålet er hva som skjer profetisk i nær tid – som teks. i År. Vi tenker det er varmt og fint ute nå – og verden virker rolig – men det er bare overfladisk – ting kan raskt gå ut av kontroll – som teks. disse 7 profetiene viser – om den er sann, så kan katastrofen ligge veldig nærme – når Israel går til angrep – og bomber uvitende ett underjordisk bunker – en type hemmelig laboratorium – hvor de slapp løs noe i luften, som drepte mennesker. Denne mannen fikk 7 drømmer på kort tid i rundt 2000 – og det er spesielt at han beskrev godt det jeg ofte skriver om på mine blogger – at den Globale eliten utarmer vår økonomi:

….Så var det en kort pause, og på et blunk fikk jeg følelsen av å “kjenne” bakgrunnen. Jeg så at hele verden var i en tid med stor økonomisk fare, verre enn noen gang før i historien. Verdens ledere, bankfolk, FN, globale ledere, politikere, visste alle at det økonomiske systemet hadde blitt sterkt skadet av deres år med grådighet og inflasjon og pengetrykking. De visste at det ikke kunne repareres, ingenting kunne fikse det lenger, og det var i ferd med å kollapse.

Jeg visste at de alle hadde blitt enige om et nytt system, et globalt system, og de hadde alle planlagt å la økonomien kollapse på en kontrollert måte for å erstatte det med dette nye globale systemet. De trodde de ville ende opp med å se ut som de hadde reddet verden, og at vanlige folk ville være så takknemlige og ville akseptere ethvert nytt system og lover de kom opp med.

Jeg så at alle disse lederne var sterkt redd for sivilbefolkningen i sine nasjoner og visste at hvis dette ikke ble håndtert på riktig måte, ville de bli klandret for krasjet og folk ville reise seg og lage opptøyer og eliminere dem med sivil vold og krig. Så det var på grunn av deres frykt for folket at de utarbeidet en plan for å prøve å ta økonomien ned sakte og deretter erstatte den med sitt nye globale system.

Jeg så at det var en farlig tid, men den gjennomsnittlige personen hadde ingen anelse om hvor farlige ting var eller hvor drastisk deres liv ville forandre seg . De fleste sov bare, men jeg så noen som var klar over de kommende økonomiske farene og begynte å advare folk.

Så forandret scenen seg………

Denne typen profeti – om den oppfylles – kan godt inntreffe i år. Som det står på slutten her – de fleste sov bare – men han så noen som var klar over de kommende økonomiske farene og begynte å advare folk – vel, dette er da min blogg. Jeg forsøker å advare – å være en vekter – fordi Herren har kalt meg til det – for øyeblikket! Men jeg ser liten respons på det – men sånn har det alltid vært – siden Gud reiste opp sånne profetiske tjenere som Jeremia under onde tider – hvor frafallet var stort – stort sett ingen hørte. Heller ikke mange hørte på Jesus – og Israel ble også ødelagt ca 40 år etter at de forkastet både sin Messias – og Hans profetiske advarsler om ødeleggelse som teks. i Lukas 21. Jeg ser at vi går inn i vanskelige tider – og at mange kristne er ikke rede for det som kommer – og at de kan få en «hard landing» for sin tro. Best å være våken nå! Israel er det profetiske tegnet – for det profetiske som vi nå ser utfolde seg – mot endetiden!


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s