Når løgn blir normalt, sannhet unormalt – en bølge av voldtekter, vold, knivstikking og bombing – abort er big business – USAs umoral og på mot fall – Clintons destruktivitet – og 17 mai

Jeg sitter ikke sammen med løgnere, og går ikke i lag med falske mennesker. Jeg hater de ondes forsamling og sitter ikke hos de ugudelige. Jeg vasker mine hender i uskyld, og vil ferdes om ditt alter, Herre, så jeg kan la takkesang lyde klart og fortelle alle dine undergjerninger. Herre, jeg elsker ditt hus, din bolig, stedet hvor din herlighet bor. Rykk ikke min sjel bort med syndere eller mitt liv med blodtørstige menn, som har onde planer i sine hender og sin høyre hånd full av bestikkelse. Sal 26:4-10

Mange skjønner ikke helt dette – de tror at kristen tro er å være venn med verden – eller sitte med samme bord som løgnere – eller sitte og lese deres artikler, som ikke klarer å gi noe helt bilde av verden – situasjonen – eller hvor langt landet er i ferd med å ødelegges.

Norge ødelegges innenfra – og utad kan jo ethvert rike se bra ut, men innvendig kan dødelige ting utvikle seg – det blir som ett menneske som har blitt klassifisert med kreft, om det er stor spredning, så er det viktig å gå i gang med behandling raskt – ellers kan det gå som med denne damen, hvor legen (Radiologen) fikk bonus for hvor hvor raskt og hvor mange røntgen han kunne bli ferdig med i løpet av dagen – og pga sluvete arbeid- så han ikke Karis kreft – men sa at alt var bra – og hun kunne ha 60% sjanse til å bli reddet på den tiden. Men da kreften fikk utviklet seg enda mer – og da de endelig skjønte at hun hadde kreft, så hadde det vokst så mye – at sjansene var nede på 14% – og så døde hun kort tid etter.

Jeg skrev allerede i 2016 – om 2 tegn jeg så som skjedde i 2015 – som var advarende syn – det tomme sjeleløse huset som sto plassert foran Stortinget – og flaggstangen som brakk – Flaggstangen så bra ut på utsiden, men metallet hadde korrodert – men ingen så det bak hvit malingen – og en vind fikk vist stangens reelle kvalitet – og en kvinne døde dessverre. Men det var også ett profetisk tegn – for hvordan Norge hvitmalte seg selv og sine synder – så utad så vi så flotte og fine ut – men på innsiden, var det som en kreft som fikk spre seg – uten at noen ønsket å få en behandling for den – den bare måtte få spre seg godt – og en dag, vil også en vind fra Herren, vise landets sanne kvalitet. Tviler på om vi er like standhaftige – som nordmenn var under okkupasjonen under krigen. Karakter har blitt erstattet med følelser.

Utad så denne kvinnen med voksende kreft bra ut – men man så ikke dette på innsiden – som vokste frem. På samme måte er det som Norge – som nasjon – hvor Ola og Kari – er blind for «kreften» som vokser frem – hvor «Radiologene» dvs. medienes journalister – nekter seg å fortelle at landet er på ferd mot dunken. Den 4 statsmakten har blitt fanget i ett statlig bur – og for å få sin daglige bonuser for sitt daglige brød – så kjører de raskt ut dementier (melding på at folk ikke sier sannheten) – på folk som sier sannheten – så blir løgn normalt – og dette eser ut i samfunnet – og er i ferd med å kvele oss. De har blitt vår tids papegøyer – og de har ingen orginale eller selvtenkende tanker – som de våger å sette på trykk – som kan rasere løgnene som deres Avis/medier driver aktivt å lyver om daglig. Dette er den første skanse av det Bibelen kaller den onde forsamling – de er der for å dekke over de riktig onde menneskene, og hvitkalke de – som om de er noe godt – mens de er så råtten i karakter og i demonisk atmosfære – så en Gudfryktig hadde følt seg kvelt ved å være i selskap med de – om da Gud ikke salver de med kraft – så de kan stå frem, som Elisa – og konfrontere alle avgudsprestene på ett og samme øyeblikk – hvor ingen kunne stå seg mot kun den ene Gudsmann – der på Karmel fjell.

Litt Bibelsk historie om Guds rike, og satans rett til å regjere og gjøre ondt

Guds Ord sier: Jesus svarte: Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere kjempet, så jeg ikke skulle bli overgitt til judeerne. Men nå er mitt rike ikke av denne verden. Joh 18:36

Og Eller tror du ikke jeg kunne be min Far, og så ville han nå sende meg mer enn tolv legioner engler? Matt 26:53

Fra en TV serie tror jeg – har ikke sett den – men husk at Lucifers skjønnhet, enda sitter i han, for de som har sett en visjon av han. Mens på innsiden, er han ett mareritt av ondskap.

Himmelen mangler ingen kraft – for å utfordre selv de verste kreftene. Tross alt er Lucifer som en vanndråpe – mot havet av Guds kraft i Guds vesen. Men som Jesus sa: Men hvordan skulle da Skriftene bli oppfylt, at så må skje? Matt 26:54

Jorden er gitt til satan for rundt 6000 år – fordi Adam begikk høyforræderi på jorden, og ga makten nettopp til en fallen kjerub, hans falne engler og demoner. Ordet sier:

Men de har brutt pakten, likesom Adam. Der har de vært troløse mot meg. Hos 6:7

King James bibel, den engelske sier: But they like men have transgressed the covenant: there have they dealt treacherously against me. ( Enkel oversettelse: Som mennesket (Adam) har overtrådt/brutt pakten, de har oppført seg forrædisk mot meg). Så Adam oppførte seg forrædisk – og vi ser at denne formen for overføring, av verden til den onde – blir bekreftet under Jesus fristelse:

Og djevelen sa til ham: Til deg vil jeg gi makten over alt dette og disse rikenes herlighet. For til meg er det overgitt, og jeg gir det til hvem jeg vil. Luk 4:6

Jesus sa aldri mot satan på denne setningen – fordi det var sant. Og Bibelen kaller satan for denne verdens fyrste:

Heretter skal jeg ikke tale mye med dere. For denne verdens fyrste kommer, og han har ikke noe i meg. Joh 14:30

Og som selv 2000 år etter Golgata og Jesu seier på korset – hvor Jesus la enhver makt under sin autoritet – så besetter ondskapens åndehær fortsatt og driver denne verdens mennesker der ondskapen ønsker det:

I disse vandret dere før på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn. Også vi vandret alle blant dem i vårt kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn likesom de andre. Ef 2:2-3

Guds prøvelser for deg – og Han gjennomskuer dine og mine motiver, konstant

Demas – den frafalne tjener – som det står her.

Gud tillater oss å bli prøvet, svertet og hånet for Hans navns skyld – fordi det er en prøve, på vår karakter – og hvilken stilling du vil få i det Evige. Og vi er kun tjenere – og selv om vi kalles Barn av den Høyeste – så er det endog bare de som holder ut til slutten – som får den endelige retten til å bære den tittelen. Mange er «barn» av Gud – bare for en tid – og svikter Han – når prøvelser og fristelser kommer. Gud sjekker ut – hvem som er Hans sanne venner – som holder seg trofast til Han – og de som ikke er Hans venner, som svikter når det gjelder – under prøvelser og fristelser. Sånn som Demas – som levde en stund i frelsen, og var Paulus nære medarbeider – og så mange av de undrene og Guds kraft som berørte enormt mange mennesker – men da ting ble vanskelig – står det:

For Demas forlot meg, fordi han fikk kjærlighet til den nåværende verden, og reiste til Tessalonika…….. 2 Tim 4:10

Dette var en tid av prøvelse, som var en prøvelse for mange kristne rundt Paulus – og Timoteus brevene var på en måte avskjedsbrevene til Paulus – de siste han skrev, før han ble henrettet – og det står:

Du vet dette at alle de i Asia har vendt seg fra meg, blant dem Fygelus og Hermogenes. Må Herren vise barmhjertighet mot Onesiforus’ hus, for han har mange ganger styrket meg, og ikke skammet seg over lenkene mine. Da han kom til Roma, gjorde han seg mye umak med å lete etter meg, og fant meg. Må Herren la ham finne miskunn hos Herren på den dagen! Hvor store tjenester han har gjort i Efesus, vet du best selv. 2 Tim 1:15-18

Husk at i en tid av prøvelse – så blir din karakter testet – men mest av alt ditt hjerte. Når forfølgelsen nådde en topp – så ble plutselig Paulus en som man skammet seg over – enda han hadde skrevet ca halve NT. Men det var ikke han de skammet seg over – men Jesus i Paulus – fordi han var i Kristus – og var en fange for Herrens skyld. Vi bør minnes:

Så skal han si til dem på venstre side: Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild, som er beredt for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga meg ikke å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg. Da skal de svare ham, også de, og si: Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel, og tjente deg ikke? Da skal han svare dem og si: Sannelig sier jeg dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, det har dere heller ikke gjort mot meg. Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv. Matt 25:41-46

Kristendom handler veldig mye om hva du gjør – og hvordan du praktiserer i troen i hverdagen – eller hva du ikke gjør – som disse her – og å være en Gudfryktig, betyr at ting kommer innenfra – man forsøker ikke som hyklerne å bygge opp ett ytre image. Gå dermed bort og vis barmhjertighet og kjærlighet til Herrens små – og kjenn de igjen i ditt hjerte – og ta deg så av de – på den måten du kan. Og ikke gjør som vi alle har lett for å gjøre – å dømme folk på det ytre. Stakkars Rick Joyner – gikk på en smell – da han møtte en person himmelens tronesal, som han så i en visjon mens han var på jorden – og da han møtte ham, så sa han en del dårlige ting – fordi denne personens ytre støtet han – og jeg tar med noe fra visjonen:

 ….. Jeg viste ham til deg i et syn fordi du gikk forbi ham mange ganger. En dag pekte du til og med ham ut til en av vennene dine og snakket om ham.

«Gjorde jeg det? Hva sa jeg da?»

«Du sa: «Der er en som ligner de der «Eliatypene» som må ha rømt fra busstasjonen.» Du sa at han var «en religiøs galning» sendt av fienden for å få mennesker til å forakte evangeliet

Dette var den verste utblåsningen jeg hadde blitt truffet med under denne opplevelsen. Jeg var mer enn sjokkert, jeg var skrekkslagen. Jeg prøvde å huske den spesielle hendelsen, men klarte det ikke, rett og slett fordi det var så mange lignende. Jeg hadde aldri hatt så mye til overs for skitne gatepredikanter, som for meg syntes å være sendt spesielt for å få mennesker til å forakte evangeliet.

«Jeg beklager, Herre. Jeg er virkelig lei meg.»

«Og du er tilgitt,» svarte han raskt…… du kan lese hele historien – på slutten av denne visjonen.

Jeg er ganske sikker – på at jeg selv har gjort lignende ting gjennom livet mitt. Og det må jeg selv stå til ansvar for. Det er så lett – å la ordene bare gli ut av munnen – og så glemme at man har sagt det. Men hvert ord – vil vi bli stilt til ansvar for:

Men det sier jeg dere: Hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de gjøre regnskap for på dommens dag. For etter dine ord skal du bli kjent rettferdig, og etter dine ord skal du bli fordømt. Matt 12:36-37

Og skammer du deg over de Herrens tjenere eller små – som ikke kanskje er akseptert av den lokale menigheten – så tenk på dette:

For den som skammer seg over meg og mine ord i denne utro og syndige slekt, ham skal også Menneskesønnen skamme seg ved når han kommer i sin Fars herlighet med de hellige engler. Mark 8:38

Husk – de skammet seg over Paulus, men han hadde Guds Ord i seg – og hadde delt det hyppig – og var på den måten i Kristus – altså de skammet seg over Jesus som virket i Paulus – som også mange gjorde når Herren selv ble korsfestet.

Min kone sa nylig – de fleste kristne hun visste om – de merker ingen motstand – og blir akseptert av de fleste. Jeg svarte – kanskje de ikke er kristne? Å aldri stride – aldri merke en eller annen form for motstand – kan vise at du enten lever veldig i ytterkanten av det Bibelen kaller Nåden – eller er utenfor. Er satan ikke redd deg – så vil han heller ikke bry seg om deg – annet enn å bedra deg inn i mer og mer av hans lovløse verden av følelser.

Løgn og media, og selv politi – i Tyskland

Men tilbake til det jeg tenkte å skrive om – løgn – og media. Så la oss se ett stå stort land som Tyskland:

Allah er akbar i Tyskland

Jeg vet ikke helt om jeg satte noe fast i halsen – da jeg leste det – men altså 50 knivstikkinger i Tyskland daglig – og media sier ingenting. Og her kan du lese litt fra artikkelen:

Hugh Fitzgerald fra Jihad Watch kunne i går rapportere om flere oppsiktsvekkende knivangrep med dødelig utgang. Dette er et tilfeldig utvalg, fordi Tyskland er plaget av 50 knivstikking hver dag, hvorav de aller fleste begås av migranter.

I slutten av oktober i fjor knivstakk en somalisk migrant to tilfeldige til døde og såret to andre i den ellers fredelige byen Ludwigshafen. Journalisten Jan A. Karon, som hadde vokst opp 800 meter fra gjerningsstedet, reagerte med å beskrive Somalia som «et drittland med steinalderkultur» og ble raskt sparket fra jobben. Han ble også suspendert fra Twitter, men suspensjonen ble senere opphevet.

Den somaliske gjerningsmannen var åpenbart en dyktig knivstikker og hadde kuttet hånden av et av ofrene sine. Selv om somalieren hadde ropt «Allahu akbar» (Allah er større), sa politiet at motivet var uklart.

I motsetning til de fleste andre journalister, nektet Karon å bøye seg for kampanjen som reiste seg mot ham. «Hvis profesjonelt opprørte folk nå vil fortelle meg at jeg er høyreorientert, rasist eller fremmedfiendtlig fordi jeg ikke skal tie om dette, bryr jeg meg ikke. Disse individuelle hendelsene skjer nå hver dag over hele Tyskland.»

I fjor knivstakk en somalisk migrant tre kvinner i hjel i Würzburg. Blant dem var en mor som forsøkte å beskytte datteren mot morderen. Ifølge rapporter løp jenta skrikende gjennom et Woolworth-varehus dekket av morens blod.

Om du ikke blir sjokkert over dette – så har du virkelig sovnet. Om du kaller meg eller noen andre rasist – så bør du skamme deg – du som dekker over en morderisk religion (som ikke har noen hudfarge eller spesiell rase, da alle nasjonaliteter er i det) – som kan gjøre akkurat som de ønsker det, uten at politi eller media ønsker at noen skal si det åpenbare:

Et ytterligere eksempel: En migrant fra Eritrea knivstakk en 14 år gammel jente til døde mens hun var på vei til skolen i Illerkirchberg i Baden-Württemberg. Jentas 13 år gamle venn ble også knivstukket flere ganger og alvorlig skadet.

Den lille byen Illerkirchberg med 5000 innbyggere inneholder et asylsenter der gjerningsmannen oppholdt seg. Politiet stormet senteret og pågrep to beboere i tillegg til gjerningsmannen, som ble funnet i besittelse av gjerningsvåpenet.

Etter grusomheten var politiet raskt ute med å baktale alle som ikke brydde seg om å ha et asylsenter i byen og formanet byens innbyggere «til ikke å nære generell mistanke om fremmede, personer som søker beskyttelse, eller asylsøkere generelt, eller oppmuntre til eller støtte en slik mistanke.»

Med andre ord: Enhver muslimsk blodshandling må besvares med tillit til muslimer. Og siden ugjerningene ikke har noe med islam å gjøre – men nesten det motsatte – står profeten sterkere og mer feilfri hver gang noen faller for de lange knivene.

Man snur ryggen til – og lar de lovløse gjøre lovløse gjerninger på landets egen etnisitet

Foran huset – der kvinnen ble voldtatt av 6 migranter – og folket samlet seg i harme – det kan man jo ikke ha noe av i det lovløse domstolssystemet i Sverige -så da må man beskytte overgriperne, fordi de har rett hudfarge – dessverre, er du hvit – så vil ingen beskytte deg – men Staten straffe deg hardt. Du skjønner – rettsystemet i Sverige og Norge, er basert på følelser – noen har frikort til å gjøre voldtekter ol. uten noen stor respons, fordi de er «sårbare» – mens andre blir straffet hardt. Legg merke til dagnes samfunn – en regel for Jørgen Hattemaker – en annen for Konge Salomo – og vi ser godt hvem Kong Salomo er – det er ikke oss etniske – om du da ikke er under en spesiell beskyttelse – av Eliten.

Hvordan kan noen lyve om noe så åpenbart? Eller som i Gotland, Sverige, hvor en kvinne i rullestol ble voldtatt av 6 migranter i timer – og da vreden steg i folket på Gotland, de ville ha justice, ettersom alle visste hvem kvinnen var, og hvor sårbar hun var, og kunne ikke yte noen form for motstand mot disse 6 mennene – så kom det politiforsterninger fra fastlandet – for å beskytte disse 6. Og de fikk en enkel straff etterpå – og kan sikker fortsette å voldta andre, når de har sluppet sin light straff – det skjer ganske så ofte. Uten anger – så og ønske om å vende om fra sin dårlige vei – så burde disse som gjør sånne onde ting – aldri bli sluppet ut av et fengsel – om da Eliten virkelig elsker de som er lovlydige – som ikke er i fengsel. Men vi har også våre ting her i Norge – om enn ikke så kraftig som i Sverige – enda…:

Du kan lese noe om Andrine på denne linken – at politiet ikke tok foreldrenes anmeldelse på alvor, og ikke gjorde noe – minner meg sterkt om i England, hvor tusenvis av engelske jenter, blir voldtatt av pakistanske gjenger, for det meste – og politiet snur ryggen til – alt i «rasismens» navn!

Politi utenfor restene av et sprengt bolighus i Hässelby, nordvestre Stockholm.

Men i Sverige, som er i verdenstoppen når det gjelder voldtekter – så siden nyåret – har det i snitt blitt forsøkt å smelle av en bombe hver dag – kun halvparten at de har fått eksplodere – i en nasjon som man sier ikke er i krig, eller i borgerkrig – eller i nød – så hva skjer i Sverige? Jeg vil si – at voldtektene, volden, overgrepene, godt over 50 no-go-zooner (hvor man ikke kan rykke ut, uten bistand av politiet), eller hvor man ringer falske alarmer til brannvesen/politi ol. og når de kommer, så angriper man dem etc. – alt dette, kommer fra de samme kulturen, som voldtar kvinner – selv unge jenter ned mot 13 år (men også helt ned til småbarnsalderen) – og politikerne våre – kan ikke få nok av det – de vil bare ha mer! Så det betyr at våre politikere er i krig med sivilbefolkningen, og i selvforakt, mot sin egen etnisitet – som de selv har nytt godt av å kunne vokse opp i.

Da er det godt vi har media da – som hele tiden unngår å rapportere, eller kalle overgriperne «nordmenn» som kvinnen i Nordland som ble voldtatt av Afganere – kalte politi overgriperne «nordmenn» eller «tilhører Nordland» – du kan lese saken her. Om jeg hadde flyttet til Kina – og fått Kinesisk statsborgerskap – så hadde jeg fortsatt vært nordmann. Man kan ikke forandre ett menneske til noe den ikke er – fordi den har fått noen papirer og ett pass i hånden – og full NAV støtte. Det er bekvemmelig av det korrupte politiske lederskapet å tvinge politi ol. å si sånt – for å beskytte seg fra opptøyer i folket, mot seg selv – for hva de egentlig planlegger for oss. Hadde alle visst hva som skjedde i politikkens verden og forstått dens motiver – så hadde vi hatt store opptøyer – som kunne ha ført til borgerkrig. Men pga løgnene som vi klynger til oss i god tro – så sover vi godt – også Guds menighet.

Og media lyver – i deres nye gud «rasismen» – som ser rasisme i alt, når noen forsøker å bringe på bane at kvinner blir voldtatt av folk fra ekstreme kulturer – i noen av disse kulturene, så blir dette sett på som den store manndomsprøven – å gjøre overgrep på etniske hvite jenter/kvinner – som kler seg som «horer». Men som alt – løgner får konsekvenser – fordi skitten man forsøker å gjemme under teppet – vil til slutt bli så stort – at det blir en høy aktiv «kreft» som ikke lenger kan skjules – som eks. i Sverige, hvor bomber nå blir forsøkt å avfyrt i gjennomsnitt hver dag. Velkommen til Globalistenes menneskelige helvete!

Og mye av globalistenes forførelse – startet med at man fikk gi rettigheter til kvinnene – tro det eller ei – og ta bort mannens autoritet, som da skulle ha beskyttet kvinnen. Men feminismen har i sin tid – lagt til rette for mye av nasjonens ulykker som vi nå ser – i vår gudløshet – derfor hater den feministiske ånden også alle som protesterer mot deres gudløshet, som å elske abort – men dommen er også i ferd med å hente dem inn:

Man forfølger en Gudsmann og profet – og tror at det ikke får konsekvenser

En feminist holder hånden over munnen til Børre Knudsen (som de forsøker å gjøre mot alle menn som sier de sannheten). Jeg skulle gjerne sett at feministene gjorde dette mot Islamske klanledere som fremmer hat og begjær mot etniske hvite kvinner eller politikere som eks. hater jøder/Israel – eller som begår ting som er totalt ulovlig etter norsk lov – som skjer ganske så ofte. Da er de stille – men lett for de å angripe Herrens tjenere – da Herren tillater feministenes ondskap for en liten stund – fordi Han vil opphøyde disse sine lidende tjenere – til en herlighet som overgår all vår forstand. Men om ikke disse ugudelige omvender seg – så venter en gru dom på de – for uten Kristus, så er man uten håp.

Feministene sier ingenting om vold, voldtekter og undertrykkelse av kvinner i mennesker fra Mena land – disse feministene som var høytskrikende mot profetiske røster som Børre Knudsen – som de i praksis mobbet han til døde – han fikk psykiske og fysiske plager pga alt hatet, han som var en gudfryktig snill og god mann – jeg har sett filmen «En Prest og en Plage» som motbeviser alt hva han ble anklaget for – men selv i Graven – så skjender de hans gravstein.

Men nå så retter hatet seg mot Feministene – om de våger å si at kun kvinner har mens, kun kvinner føder – kun kvinner gir brystmelk til babyen – kun kvinner er kvinner – og ikke menn – og blir utfordret hatsk av Transbevegelsen og deres propagandaorgan media – og har også kjent Politi på nakken – som feministen Christina Ellingsen som diskuterte med en mann, som hevdet han var en kvinne – og så skjønner ikke feministene at de har sådd – og nå høster. De ville ikke verne barnet i mors liv, men heller ha muligheten til å være dommer over liv og død – nå er det heller ingen som verner dem – og det de står for – som er helt grunnleggende kunnskap, som at det finnes kun 2 kjønn.

Ett menneske. La ikke media, politikere eller andre få deg til å tro på deres løgner – dessuten har abortindustrien blitt big business – hvor man selger døde fostre til eks. sminkeindustrien, mens også kroppsdeler blir solgt til høy pris – for den som vil betale for det.
Nei – det er ikke prisen på kjøtt fra dyr – men fra aborterte foster – du kan lese om det her. Dette er hva feministene i virkeligheten støtter – alt handler om penger og ideologiske løgner. Det er visst mye penger på å drepe – bare spør Prescott Bush – som tjente seg rik på slavearbeidere for Nazistene, hvor flere ble senere drept – lønnen var at hans sønn og barnebarn ble USAs president. Blodpenger styrer verden – og de mektigste innen Eliten er dypt inn i det okkulte og det sataniske.

Men det å avlive ett barn i mors liv – er også grunnleggende kunnskap – at man begår drap – det var bare mediene som propaganderte på 70 tallet (en «celleklump» eller som andre slagord, «rasisme» – er våpen for å binde debatt og holde gode mennesker nede) – da som nå – for å lyve om hva det var – folk godtok løgnen – og så ble de en del av ondskapens hotell. Ikke rart at de hater Børre Knudsen og Ludvig Nessa – men hatet kommer tilbake på dem selv. Man sår og høster – og Guds Ord tar aldri feil – så kaster man skitt på de Helliges graver – så vil det samme komme tilbake på dem som gjør det:

Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte! Det et menneske sår, det skal han også høste. Den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden. Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette. For vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett. Gal 6:7-9

Sanne kristne er som laksen – spretter opp etter elven, mens død laks fortsetter nedover, hånende og flirende av de som svømmer mot strømmen

Død laks – svømmer ikke lengre – mot strømmen – de følger den…. du kan lese artikkelen om det her. Og nei – det er ikke menneskeskapte klimaendringer – men Gud lover død av dyr og ujevnt vær, når land begynner å leve i synd – eks. Hosea 4:3, Amos 4, 2 Samuel 21 – døde kristne som også følger strømmen som død laks, er også en del av Guds dom over deres liv, og de venter gruelig på dommen, om de da ikke vender tilbake til sin første kjærlighet.

Vi som er Guds hellige – vi må ikke la oss skremme – men fortsette med å så det gode – så vil vi også få god høst tilbake – på alle områder i livet. La ikke ondskapen skremme deg – la ikke andre hovere over deg, eller være oppblåst som om det er synd på deg – så du blir fristet til å bli lik dem – så du ikke føler deg annerledes. Vært stolt av å være annerledes – da er du på rett vei – la de som vandrer på ondskapens vei, om de da ikke finner Korsets fred, få gå i sin onde grav – i evighetenes evighet – for deres lønn er bare i dette livet – og selv den smaker til tider veldig bittert – som all synd gjør. Skriften sier:

Da nå altså Kristus har lidd i kjødet, så må også dere væpne dere med den samme tanken, at den som har lidd i kjødet, er ferdig med synden, slik at dere ikke lenger skal leve etter menneskers lyster, men etter Guds vilje, den tiden dere ennå skal være i kjødet. For det er nok at dere i den tiden som er gått, har gjort hedningenes vilje ved å ferdes i skamløshet, lyster, drukkenskap, festing, drikkelag, og i skammelig avgudsdyrkelse. Nå undrer de seg over at dere ikke løper med dem ut i den samme strøm av utskeielser, og derfor spotter de dere. Men de skal gjøre regnskap for ham som står ferdig til å dømme levende og døde. 1 Pet 4:1-5

Det er kun 2 retninger å løpe i dette livet – og jeg har ikke valgt den enkleste veien – hva med deg? Vi har alle vanskelige valg som troende – å gjøre hver en dag – Gud utfordrer meg ofte – til å ta nye steg – mot Hellighet. Det er aldri enkelt – da kjødet stritter imot. Men det er en del av det å ta opp sitt Kors hver en dag – det koster, men gir rik velsignelse – for hver ting man legger ned for Korset. Og det vanskeligste for mange kristne nordmenn – er befrielse – som jeg har delt her. Vanskelig – for da må du startet å stride mot deg selv – dine følelser – dine egne tanker – og følge hjertets overbevisninger – dessuten vil du få åndelig motstand, både innenfra og utenfra. Det er faktisk livs kamp – men du verden så fred og glede man får etterpå. Det er verdt det alt sammen. Ingen seier uten strid!

Bidens katastrofale lederskap

I USA går forførelsen fremover – da man har satt inn en som kan virke som en pedofil (les Dagboken fra Helvete), driver med lyssky forretninger og åpenbart driver med åpent bedrag (les Laptopen fra Helvete) og mannen heller mot Demens – til å lede landet – og man skjønner mer og mer at det ikke er Biden som styrer USA, men han er bare en marionett – for folk som Obama – som styrer sin 3 periode – ifølge, jeg tror det var Dinesh d’Souza, som avslørte at Biden og Obama hadde hemmelige møter i ett lyttesikkert rom i nærheten av det Hvite Hus. Så dermed – den siste skandalen rundt disse marxistene – er dette:

Skatteteamet som etterforsket Hunter Biden tatt av saken, deriblant varsleren

Hans Rustad skriver:

En seniormedarbeider i Skatteetaten som ledet teamet som har gransket Hunter Bidens skatteforhold, er tatt av saken etter ordre fra justisdepartementet. Mannen har fått offisiell status som varsler etter at han sto frem og sa at saken mot Hunter Biden er styrt av politiske hensyn.

Varslere har egen rettslig beskyttet status i USA. Denne status kan være brutt av landets egen øverste justismyndighet.

Jeg tror at det ikke finnes noen ende på disse løgnene, overgrepene, volden, korrupsjonen – og sin lyst til å ødelegge USA innenfra – i disse menneskene. Og de fjerner folk, fengsler dem eller andre verre ting – alle som våger å avsløre dem. Men i Norge – så sitter de fleste stille i den politiske korrekte båten – det er få som protesterer – eller tenker selv – her styrer media de fleste sine tanker – og de som våger å tenke annerledes, holder som regel munn – for å ikke møte hat og selvforaktende rasisme.

Jeg tror det skjer samme elendigheten her – som i USA – men her finnes det få som graver, annet enn Document – og noen få andre. I USA finnes det flere – og før Tucker ble avsatt – så var han en ensom stemme av de kjente nyhetsreporterne, i å fortelle det amerikanske folket sannheten – så godt han kunne. Men det finnes flere der borte – som er mindre kjent enn Tucker – men det finnes folk som tenker selv – hva med oss? Da jeg vokste opp på 70 tallet – så fikk vi høre at nordmenn var mest kjent for å være ett selvtenkende folk – som gjorde sine egne greier – og ikke var så opptatt av makten ønsket og ville. Hva har skjedd siden da – jo – underholdning og media har blitt overtatt – og folket har isteden fått «Brød og Sirkus». Og nå ler humoristene av de som våger å være kritisk mot makten – før så lo de av makten. Legg merke til det – fordi det er lite av underholdningen idag som er verdt å trekke selv smilebåndet på. Og le – nei, det er bare å glemme – for de fleste…. anerkjente «komikere»….

Men vi er ikke helt ferdig med USA – for:

Biden: – Det går mye bedre ved grensen enn dere alle forventet, ha ha

Artikkelen sier:

Sjokkerende video viser 750 migranter pakket inn et mottak for asylsøkere i El Paso, Texas, mer enn seks ganger bygningens kapasitet, skriver New York Post.

Den republikanske representanten Tony Gonzales fra Texas filmet mengden av menn som står blant provisoriske senger i rommet som har plass til 120 personer. Han sa at behandlingssenteret håndterte rundt 6.000 migranter den dagen til tross for maksimal kapasitet på 1.000.………………….

Kanskje enda mer sjokkerende er at alle migrantene er unge menn, men tenker vi tilbake til Europa anno 2015, er det likevel ikke så oppsiktsvekkende.…………………..

New York Post rapporterer også at en afghansk statsborger på FBIs terrorovervåkningsliste ble stoppet da han krysset grensen inn til USA ulovlig sammen med en gruppe migranter forrige uke.

Den mistenkte, som ikke er offentlig identifisert, ble pågrepet ved den sørlige grensen onsdag nær Otay Mesa i San Diego, California, fortalte kilder fra US Customs and Border Protection (CBP) til Fox News.

Etter at den afghanske statsborgeren ble pågrepet, viste en skanning av fingeravtrykket hans at han var på FBIs overvåkningsliste – Terrorist Screening Database.

Og her en video om kaoset ved grensen:

Husk! Dette er satans strategi for å ødelegge Vesten – innvandring/migrasjon – vi ser ikke det samme i Russland, Asia, Afrika eller Sør-Amerika. Men man bruker migrasjon for å ødelegge vesten.

Satans strategi

De som ser deg [Lucifer], skal stirre på deg, undres over deg og si: Er dette den mannen som fikk jorden til å beve, kongeriker til å skjelve, som gjorde verden til en ørken og rev ned dens byer, og som ikke slapp sine fanger hjem? Jes 14:16-17

Du husker kanskje at jeg for en stund siden delte noen ord – det var Lester Sumrall – som under 2 verdens krig var i Tibet for å misjonere – så møtte han noen munker, og gjorde narr av deres stumme avguder – men så sa prestene noe oppsiktsvekkende, de pekte på ett hull under statuen, så sa de at den ånden, eller demonen, brukte å ha sitt tilholdssted der, men nå var han dratt til krigen i Europa. 2 verdenskrig var høyst en åndelig krig – hvor man forsøkte å ødelegge den frie verdens sjel – og dra de inn i ett okkult mørke.

Husk – at satan lærte noe av krigen i Europa – hvor de forsøkte å destablisere Vesten – sånn at ondskapen kunne regjere på alle kontinenter. Men satan fikk det ikke til – fordi det fantes enda så mange gudfryktige som ba – og bønnekraften ble for stor. Eks. allierte soldater ble omringet av tyske soldater, og de visste at de ville bli drept eller tatt til fange – men så plutselig dukket det opp ett par kjempeengler – som alle så – og så ble det rolig, ingen skjøt den natten – og så på morgenen, kom det hjelp, de allierte sendte styrker for å hjelpe de omringede – og de ble reddet.

Og med tanke på hva tyskerne gjorde mot jødene og de «mindreverdige» – så er det akkurat det samme Lucifer planlegger nå – men han har blitt lurere – og akkurat som Mørkets rike 2 forteller (som er verdt ett studium) – så har han klart å ødelegge bønnekraften i så mange menigheter i Vesten, som han ikke hadde klart på 30 og 40 tallet, at alle i de «helliges» samling, ikke er hellig, som bla Paulus advarte mot, 2 Kor. 11:26, sånn at bønnekraften falmer, sånn at ondskapen kan omtrent bare spasere inn – det han ønsker. Men så lenge noen ber – så holdes det enda til en viss grad tilbake. Dessverre er mange bønnekjemper og sanne troende – blitt skviset ut av lokale menigheter – og må be ofte i ensomhet – eller i bønnegrupper. En dårlig kristen i en samling – er nok til at hele menigheten blir forsurnet, etter prinsippene i 1 Kor. 5. Og hovedbudet for mange kristne – er #Du må ikke dømme# – akkurat som en Bibel på over 1000 sider – setter det budet øverst – Paulus sier derimot at vi skal dømme ut de onde – i 1 Kor. 5 – og les også Judas brev og 2 Pet. 2 – og Bibelen sier at Summen av ditt ord er sannhet – Salme 119:160. Du må se helheten – så du ikke bruker religiøse briller – og komme inn i en falsk type kjærlighet. Det er viktig at man også frykter Herren – ikke bare elsker Ham!

Hvit trussel – egentlig er det de hvithudete som er under trussel

Videre om USA:

Joe Biden kaller hvitt overherredømme «den farligste terrortrusselen» mot USA

LANDBESLAG: På 2000-tallet ble mange hvite bønder presset til å slutte. Her ser Pippa van Rechteren og døtrene hennes folk synge revolusjonære sanger utenfor det elektriske gjerdet på hjemgården hennes i mars 2000.

En løgn blir ikke sann om den omtales 24/7 – men faren er at mange tror det. Husk at de hvite farmerne i Afrika – i visse land – skapte mat og var til nytte – da de mørkhudete, i hat mot de hvite, drepte flere og fordrev dem – så falt også mye av jordbruket sammen. Sannheten er at de hvite – har til tross for erobringer og kriger – også vært til velsignelse. Europa avsluttet jo slavehandelen – eks. i England – mens i muslimske land, holder de på fortsatt, og hente inn svarte slaver. Men hvem i mediene bryr seg om det? Det passer jo ikke Woke ideologien å fortelle sannheten, om hvor ondskapen virkelig er.

Mediene bør huske på at de fleste som skriver i mediene her i Vest – er hvite – det er også Joe Biden, og de andre Globalistene som ønsker at vi skal skamme oss over egen kultur, via den syke Woke ideologien – så de bør begynne å forakte seg selv – og tenke på selvutslettelse – enn å peke på andre uskyldige.

Hud forteller ikke hva slags person du er – det er hva som bor inne i deg som viser hvem du er. Og i visse land, er det gjennomgående dårlig kultur, så er det mye ondskap – det er bare å innse fakta rundt dette. Men nå virker det som de forsøker å ødelegge Vesten, ved å innførte folk med mye ondskap i kulturen – for det satan ikke klarte i 2 verdenskrig – sånn at vi blir slaver i eget land, via det Statlige systemet – og om ikke Gud stopper det, blir vi en slave under Islam. Husk – som Poirot sier, synd skaper lange skygger – dvs. vår gudløshet som har vokst frem spesielt fra 70 tallet – krever nå en høst!

Russland Collution – en løgn bygd på enda flere (Hillary Clinton) løgner

Connecticuts statsadvokat John Durham, aktor som ledet etterforskningen av Russland-etterforskningen. Foto: Det amerikanske justisdepartementet via AP

Durham-rappporten ferdig: Intet grunnlag for å etterforske Trump for Russland-connection i 2016

Men – det får jo ingen betydning for løgnene i norsk media, eller i MSM i USA – har man kommet inn i ett demonisk bedrag, så er det vanskelig å kvitte seg med det. Hjernevask – er en god og enkel butikk i Norge – fordi man bare kjøper inn det som de «rette» folkene sier – som våre helsemyndigheter, politikere, staten og via akseptabel ugudelig lovgivning – hvor ble det av den norske tanken å tenke selv? Den forsvant vel antageligvis i takt med indoktrineringen fra slutten av 90 tallet – og til idag i våre norske skoler. Trump er på mange måter en mer hederlig person, mens Jens Stoltenberg, Joe Biden og andre virker i det korrupte, og det verste korrupte er i deres karakter, langt inn i dypet av deres sjel – men hvem blir fremstilt i media som god og ond? Bedøm selv – hvor mye de har løyet for deg.

Heksen Hillary – klar for å maltraktere alt som er i hennes vei

Men rapporten tar også opp hykleriet til eks. Hillary Clinton:

Ett råttent hus

Man anklager Trump for å ha kontakt med Russland på en ikke patriotisk måte – men Hillarys salg av uran til Russland – er en av de tingene som ingen medier tar opp. Så anklagene mot Trump – kan gå tilbake til den som startet alt sammen – Hillary:

New York Times trykket en artikkel av Peter Schweizer som dokumenterte at Hillary solgte 20 prosent av USAs urangruver til Russland via et canadisk firma og mottok 120 millioner dollar i kickbacks. Den artikkelen fortalte hederlige amerikanere det de trengte å vite om Hillary. Hun drev butikk i butikken.

Vi bør ikke glemme Bill Clintons umoral – i sin tid som president:

Han benekter å ha noen som helst befatning med Monica Lewinsky – når sannheten var tvert om. Som Ramon Bennett sa – Bill Clinton blir kjent som den som gjorde det Hvite Hus til et hore hus – det var ikke bare Monica – det var så mange flere, han la seg ned med. Og siste vi vet – er at han også hadde kontakt med Epsteins sex øy – med mindreårige. Og likevel – forfølger ikke media han eller hans kone – men bare Trump, for småting – eller seksuelle relasjoner som aldri har eksistert – og ønsker å få han dømt for det.

Grunnen til at media – som er kjøpt opp av Globalismen – er fordi Hillary ikke bare er en marxist som følger den marxistiske Salinsky`s lære , men også en aktiv heks/satanist – og om dette synet er ekte, så er hun involvert i mye verre ting, enn hva vi kan drømme om. Ikke rart at den onde verden, som jeg skrev litt om her – omfavner henne. I satans verden, finnes det ingen lover og regler – unntatt det å følge Guds bud, eller å frykte Gud, og gjøre det som er rettferdig.

Det andre er alle som dør i kjølevannet av Clinton ekteparet – eller tar «selvmord» – du kan lese om artikkelen her – her listes det opp mot 70 navn – over mennesker som er døde.

Alle land har sine råtne tomater i eliten – Norge har sine som eks. Brundtland og Stoltenberg dynastiet – og USA har Clinton klanen, Obama, Bush dynastiet mm. Og er det ikke merkelig – alle de mest korrupte – er de som media roser – mens gode mennesker, som ikke går i takt med den globale verdens ideologi – blir hengt ut.

11 september 2001 – og alle dens løgner

Og nå kommer det også frem – at WT7 – som falt den 11 september – kunne ikke ha gjort dette – uten en operasjon på innsiden, dvs. ved dynamitt i bygningen (har svensk tekst under):

Lenke her: https://www.youtube.com/watch?v=_YQ8PScVE7Y&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.vaken.se%2F&source_ve_path=Mjg2NjY&feature=emb_logo

WTC7-serien har generert en rekke spørsmål fra folk som lurer på detaljene i mine målinger, sammenlignet med hvordan NIST gjorde sitt, og hvordan representanter for NIST har beskrevet sine målinger. David Chandler har derfor opprettet en FAQ-side for WTC7-måling. Han vil også bruke denne siden som referanse for andre spørsmål som kan oppstå.

Denne videoen følger World Trade Center-bygningen i det nordvestlige hjørnet 11. september 2001. I omtrent 2,5 sekunder faller bygningen i fritt fall-akselerasjon. Dette betyr at bygningen falt gjennom seg selv i litt over 30 m uten motstand, noe som er umulig i en naturlig prosess. Tiden for fritt fall viser at eksplosiver må ha blitt brukt for å rive ned bygningen. I august 2008 benektet NIST at WTC7 falt i fritt fall. De ombestemte seg i november 2008 og innrømmet fritt fall, men nektet for hva fritt fall betydde.

Dette er en lenke til spillelister med andre videoer av AE911Truth med svenske undertekster. Hentet her

Når da den ene konspirasjonen etter den andre – blir avslørt – så begynner vi å lure om det samme har skjedd også i Norge – det finnes flere spørsmål rundt 22 juni 2011 – som ingen har våget å spørre – fordi alle er redd for å bli mistenkt for å konspirere – eller å legge byrdene på de som led vondt den dagen. USA er ett større land – og der har det alltid funnets folk som våger å tale mot de offentlige politiske korrekte narrativ som blir gitt ut – og ser at den type narrativ (fortelling) ofte er pil råtten, og er bygd på store løgner. Å bruke ordet konspirasjon – er behagelig for å få massene til å se en annen vei.

Denne formen for enhet mellom flere ulike land – som teks. under nedstengningen – så begynner vi å forstå hvordan det demoniske riket kan samarbeide – og styre – tross alt er satan denne verdens fyrste. Dette er starten på det Bibelen kaller Dyret – men vi er ikke helt der enda. Gud har sin menighet – og saltet er enda her. Men tidene fremover kan bli interessante – også profetisk. Det som skjer med USA – påvirker oss alle! Når USA faller – og det er bare ett tidsspørsmål – så vil så mange andre følge etter – også Norge. Muligens det første som treffer oss – er en økonomisk krash. Så kan det oppstå kaos etterpå – over hele verden. Så ja – det er interessante tider. Men er vi forberedt?

17 mai – vi feirer noe vi ikke har lengre

Fra dagens 17 mai feiring

Vi feiret 17 mai idag – og observerte den nært. Vel – jeg har ikke flagget den 1 mai, det gjør vi aldri – fordi jeg hater Marxismen og sosialismen, som den dagen opphøyer – på samme måte som jeg også avskyr den humanistiske ideologien som ligger tett opp mot New Age tanker. Jeg flagget ikke den 8 mai – fordi frigjøringsdagen er ett minne om hvor den Norske AP regjeringen nektet å bruke penger til å styrke forsvaret – så vi kan nesten si med vilje, slapp de tyskerne inn – fordi handlingene deres tilsa nettopp det. Og idag repeterer AP regjeringen (med Høyre) akkurat det samme, ruster ned, siden 80 tallet – og gjør oss klar til nok en ny okkupasjon. 17 mai – for barns skyld – feiret vi 17 mai – men mens jeg tittet på, så tenkte jeg at hva feirer vi egentlig?

Når man da forakter Eidsvoldsmennene tanker og motiver som la en grunn for 14 mai 1814, og forsøker å fjerne denne formen for Gudsfrykt som da eksisterte, fra folks bevissthet i dagens samfunn – og hvor politikerne bryter Grunnvollen ofte, spesielt i tanke med at vi implementerer alle lover og direktiv fra en fremmed nasjonalitet – som det EU og Stor Tyskland representerer.

Vi hadde ett problem med Tyskerne i 1940-1945 – og nå så ønsker omtrent hele løvebakken en nært samarbeid og at vi blir ett med Tyskland, som er den dominerende faktoren i EU. Så det Tyskland ikke klarte under andre verdenskrig – får de til idag, uten at noen krig har skjedd (utenom at man bruker Islam som sin brekkstang i nasjonene – for å spre død, frykt og ødeleggelse – det er også viktig å se at Nazistene samarbeidet nært med Islam) – fordi EU marionettene i Norge legger til rette, for «frivillig» overtakelse av nasjonen – og av den frihet vi hevder vi har.

Det er verdt å merke seg ett profetisk Ord – Ulf Ekman brakte med seg på 90 tallet – da han var i en profetisk ånd – han sa – om ikke den tyske menigheten skjerper seg, så vil en figur som Adolf Hitler stå frem. Senere sa han at de kristne tok profetien på alvor – og at det ble avblåst for øyeblikket.

Men er menigheten i Tyskland i dag – like svak som de var på 30 tallet? Ulf Ekman – mens han var en brennende kristen – og fungerte veldig sterkt i en profetisk ånd – så underviste han oss i hvor svak Kristi Kropp var før 30 tallet – en av grunnene var at de kristne i Tyskland, nektet å åpne opp for pinsevekkelsen som gikk over hele verden på starten av 1900 tallet og utover. Men da en okkult vekkelse kom i etterkant – så åpnet Tyskland for det – og så kom den Okkulte Hitler – som var med i Thule ordenen – en okkult sammensvergelse – og Hitler fikk massiv økonomisk støtte fra Globale ordener fra USA og England – men også Frimureren Vladimir Lenin, fikk massiv økonomisk støtte fra USA og England – fra de samme ordensbrødrene. Og Marx – ble smittet av okkulte krefter da han studerte i Tyskland. Dette her er det jeg kaller muldvarper – som virker som mange ulike eks. ideologier, men har en felles muldvarp som graver i alles gårder – som teks. denne store muldvarpen – fra USA.

Så her ser vi ett veldig åndelig samrøre mellom Tyskland – og mange land, som Norge – men som sagt, i hemmelighet. Men om man leter så finner man informasjon – som jeg har gjort. Så spørsmålet er – når de nå devaluerer verdien av kronen med vilje i Norge – så snakker man om å innføre Euro – en snikinnføring av EU medlemskap, enda folket har sagt nei 2 ganger – så er spørsmålet – om vi blir EU medlem – blir vi da ett lydrike, under en figur som ligner på Hitler? Som kommer til makten – men denne gangen vil massene juble over det – fordi vi er nå klar for å ta imot falske messiaser – nå som massene er fremmede for sannheten – og Guds Ord.

Lenker som kan være interessant rundt dette:

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s