Det profetisk i denne tiden av Enden – Sodomas destruksjon, bortrykkelsen, den perfekte stormen, templet må bygges – og kan vi tenke på tiden, for vår nære forløsning?

Mange ganger når jeg går noe dypere inn i hva ondskapen er – så blir man satt ut. Jeg skrev om Bildenberg – og jeg skrev om satans mørke verden – og mye annet. Tanken er ikke at man bør vite alt av mørket – tanken er å forstå hvorfor ting skjer. Hvorfor har det blitt åndelige mørkere i vår nasjon. Hvorfor kunne man i 2010 ha en mer åpen dialog, og man kunne faktisk diskutere ting, iallefall til en viss grad.

Og går man tilbake 10 år til, så var diskusjon veldig fritt – man kunne ytre seg – uten til stadig å høre at du er «rasist» eller noe annet. Men nå finnes det stort sett ingen debatt – og lover blir kjørt gjennom Stortinget, som teks. gjelder våre barn – uten noen form for debatt – eller at man snakker om det. Jeg snakker om en håndfull radikalere i Pride – som får full støtte fra Stortinget/Regjering – og ett media som snur det behagelige øye og ører til – og sørger for å gi oss mer «sirkus» – og får oss til å fokusere på andre ting.

Mitt vitnesbyrd om frihet. Og du kan også lese denne boken om hvordan man kan selv sette seg selv i frihet – eller få hjelp til det.

De som klarer å snuse opp ting – blir fort sett som «ekstrem». Så sannheten er ekstrem – og den er rasistisk – umoderne – fanatisk – nazistisk – homofob – islamfob – så hvilken merkelapper skal vi sette på de som elsker å merke alle andre, i deres tåkete demoniske verden. Husk! Jeg har blitt befridd fra krefter – og jeg vet akkurat hvordan disse kreftene kan formørke folks sinn, og snu totalt opp og ned på sannheten og ikke minst virkeligheten. Fordi det er hva synden får deg til å gjøre – som eks. er godt beskrevet i den profetiske romanen «Eden» – som jeg har lagt ut.

Dessuten, jo mer krefter mennesker får i seg, ved å åpne seg for dem, ved å gå inn i hans verden, som så enkelt som underholdning på TV, lære på skolen etc. – jo mer radikal blir man – og man mister totalt bakkekontakt – uten å ha noen kontakt lengre med samvittigheten, bare følelser som er ut av kontroll. Fordi satan vet han har kort tid – han vet at Jesu Kristi Komme er snart – og han vet at om han kan forblinde flest mulig kristne – så kan han holde de tilbake, så de ikke blir verdig å bli hentet hjem – i det vi kaller Bortrykkelsen (1 kor. 15:53-52, 1 Tess. 4:13ff og ikke minst at Jesus pratet om det i Lukas 17:26-36)

Noen har vært faktisk sint – på om du tror på bortrykkelsen før vreden – eller før de 7 år. For min del er det enkelt – en kristen vil aldri unngå å bli kvestet i denne verden – eller av demoniske krefter – som jeg nå skrev om i Dagens Ord, om lidelser. Men en kristen vil aldri bli kvestet direkte av Guds vrede. Jeg vet at i dommer – som eks. da Judea, og Jerusalems falt i synd – så sier Jeremia profetisk:

Menneskesønn! Vend ditt ansikt mot Jerusalem og prek mot helligdommene og profeter mot Israels land! Si til Israels land: Så sier Herren: Se, jeg kommer over deg og drar mitt sverd av sliren, og jeg vil utrydde både rettferdige og ugudelige i deg. Fordi jeg vil utrydde både rettferdige og ugudelige i deg, derfor skal mitt sverd fare ut av sliren mot alt kjød, fra sør til nord. Esek 21:2-4

Om eks. det kommer krig til Norge – så er det ingen garanti at Gud vil redde alle de rettferdige. Unntatt de som blir overnaturlig beskyttet, som har fått Ord akkurat for det:

Så sier Herren, Israels Gud, om deg, Baruk: Du sa: Ve meg! For Herren har lagt sorg til min smerte. Jeg er trett av å sukke og finner ikke ro. Dette skal du si til ham: Så sier Herren: Se, det jeg har bygd, det bryter jeg ned, og det jeg har plantet, det rykker jeg opp, og slik går det med hele jorden. Og du, ønsker du store ting? Gjør ikke det! For se, jeg lar ulykke komme over alt kjød, sier Herren. Men jeg vil gi deg livet til krigsbytte på alle de steder hvor du går hen. Jer 45:2-5

Fra Sodoma: De tok en prøve av svovelen til ett labaratorium – og fant ut at svovelen besto av 98 % svovel – som er unikt for den plassen, i forhold til alle andre steder, og eksisterer kun i disse områdene – eks. vanlig lava svovel innholder kun ca 50% svovel. Du kan lese om dette under artikkelen «Sodomas synder…..«

Det var en dom over Jerusalem, som Jeremia pratet om – men ikke Guds vrede, på den måten som Gud viste på den gamle verden, i Noahs tid – eller over Sodoma. Guds overveldende vrede griper direkte inn, ved sin overnaturlige kraft, og tilintetgjør alt liv, og utrydder minnet om kulturen, husene og alt annet – som teks. Sodoma, der alt ble til salt, etter først og ha blitt brent opp til støv av svovel, og kan selv ikke i dag dyrke noen ting der – men Gud kunne ikke gjøre dette, før de rettferdige var kommet seg vekk – vi kan lese:

Se, nå har din tjener funnet nåde for dine øyne, stor er den miskunnhet du har vist meg ved å berge livet mitt. Men jeg er ikke i stand til å flykte opp i fjellene uten at ulykken kan nå meg så jeg dør. Se, byen der borte er nær nok å flykte til, og den er liten. Jeg ber deg, la meg få flykte dit – er den ikke liten? – så jeg kan berge livet! Da sa han til ham: Se, også i dette har jeg hørt deg. Jeg skal ikke ødelegge den byen du har talt om. Skynd deg, flykt dit! For jeg kan ikke gjøre noe før du er kommet dit. Derfor har byen fått navnet Soar. 1 Mos 19:19-22

De siste 3,5 årene – vil være en sånn tid – du skjønner all umoral vi ser nå – som sprer seg spesielt i Vesten, men også vold og ondskap over hele jorden – vil bli dømt med ild – som 2 Peters brev sier – antageligvis en atomkrig:

Men de himler og den jord som nå er, er ved det samme Guds ord spart til ilden. De blir holdt oppe til den dagen når de ugudelige mennesker skal dømmes og gå fortapt. Men én ting må dere ikke være blinde for, mine elskede: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag. Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder det for senhet. Men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med veldig brak, og himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på den, skal brenne opp. Da nå alt dette går i oppløsning, hvor nødvendig er det da at dere ferdes i hellighet og gudsfrykt, mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene oppløses i ild og himmellegemene smelte i brann. 2 Pet 3:7-12

Derfor venter Gud tålmodig – fordi Han ønsker ikke at noen skal gå fortapt – og Han venter på den dyrebare frukten – ved at Guds (vekkelses) ild går over jorden, og gjør den siste innhøstning:

Og jeg så – og se: En hvit sky, og på skyen satt en som var lik en menneskesønn. På sitt hode hadde han en krone av gull, og i sin hånd en skarp sigd. Og en annen engel kom ut fra templet og ropte med høy røst til ham som satt på skyen: Send ut din sigd og høst! Timen til å høste er kommet, for høsten på jorden er fullmoden. Og han som satt på skyen, lot sin sigd gå over jorden, og jorden ble høstet. Åp 14:14-16

Om du fortsetter å lee Åp. 14 – etter vers 16 – så vil du se at den neste høsten, er vreden over de ugudelige, som faktisk har forkastet Guds kraft – når de fikk tilbud om siste Nåde før bortrykkelsen. Du skjønner – verden er i ferd med å forgås – ettersom de gjør Både Noahs slekts synder (Mest destruktive synden var Nephilim – dvs. å manipulere ett menneske til å bli noe annet enn menneske – i dag er det eksperimenter ved vaksiner – som teks. en senere utviklet mRNA – eller Korona vaksiner – det vi har sett hittils, er ikke Dyrets merke – men ting tyder på at Dyrets merke vil bli gitt via sprøyter – dessuten eksperimenterer de på å manipulere mennesker, å skape noe annet – som denne visjonen snakker om) -og Lots synder – (vår tilbedelse rundt dette vi kaller Pride – dvs. homosexualitet, og alle typer seksuelle krenkende livsferd, som strider med det Ordet sier, men også Pedofili som nå FN fremmer – og sex med dyr, incest – men også at menn (eller kvinner) later som de er det motsatte kjønn.)

Han sa til dem: Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst! Gå av sted. Se, jeg sender dere som lam midt iblant ulver. Luk 10:2-3

Men Gud venter på den dyrebare høsten – og Han forsøker å vekke opp sin menighet, så de kan være klare til å bære Hans mektige kraft, for innhøsting og for å rense Kristi Legeme på jorden – men de fleste er ikke dugelig for dette, fordi de har for mye synd i sitt liv – eller urenhet – til at de klarer å bære det – det må finnes en omvendelse på dypet. Guds kraft blandet med synd – vil gi deg en psykisk sykdom, som ingen behandling biter på – som David Wilkerson skriver om i Synet fra 1973, angående nakendans i kirken. Ordet sier:

Fordi dommen over den onde gjerning ikke fullbyrdes straks, derfor svulmer hjertet i menneskenes barm, så de drister seg til å gjøre det som er ondt. Hundre ganger gjør synderen det som ondt er, og likevel lever han lenge. Likevel vet jeg jo at det skal gå de gudfryktige vel, de som frykter Gud, men at det ikke skal gå den ugudelige vel, han er lik skyggen, han skal ikke leve lenge, fordi han ikke frykter Gud. Fork 8:11-13

Bilde fra en film om den perfekte stormen. 30. oktober 1991: USAs president George Bush, Sr. åpnet Madrid-konferansen med en forventning om at Israel ville handle «Land for Peace». Etter hvert som konferansen utviklet seg, utvikler det som senere ble kalt «Perfect Storm» i Nord-Atlanteren, og skaper de største bølgene som noensinne er registrert i den regionen. Stormen reiste 1000 miles fra øst til vest, trosset den mer naturlige vest \-til-øst mønster. En dag senere, den 31 oktober, rammet stormen New England kysten med 35-fots bølger som krasjet inn i Walker’s Point hjemmet til president Bush i Kennebunkport, South Maine. Hans hjem ble omfattende skadet.

Man tror Gud er svak, eller ikke eksisterende – fordi ting ikke skjer med en gang. Men ikke bland Guds tålmodighet – men at Gud er tiltaksløs. Vi skal være glad for at dommene ikke kommer raskt – da hadde det vært ute med oss alle. Men samtidig – noen ganger kommer dommer raskt – spesielt for de nasjoner som løfter på Israel – som denne artikkelen viser – spesielt i mange falske fredsavtaler som USA har fremmet: Hvorfor Amerika kanskje måtte forberede seg på ødeleggende naturkatastrofer etter Trumps fredsavtale. Jeg heier på Trump, fremfor noen andre amerikanske politikere – men heier ikke på alt det han gjør. Om Gud bruker han – så er det av en grunn – ikke fordi Trump er perfekt. Ellers er det interessant å se alle dommene som har rammet USA øyeblikkelig – og vi kan lese fra artikkelen:

Pga «fredsavtaler» frem-manipulert av president Bush II – så brukte man det israelske militære for å fjerne israelere – og dommen kommer raskt over USA – men også over Statsminister Ariel Sharon. Idag brukes området til å ramme Israel med raketter. Så det er egentlig hva alle «fredsavtaler» rundt Israel handler om – å overvinne og ødelegge Israel og helst utrydde jødene/israelittene. De fleste nasjonene støtter dette idag – og Norge er blant de fremste – derfor må også Norge belage seg på å møte krig – fordi vi har sådd – og må høste.

2005: Ariel Sharon støttet veikartet for fred og lagde planer om å fjerne den jødiske befolkningen i Gush Katif fra Gazastripen. Demonteringen av de jødiske bosetningene var planlagt til 15 august 2005, dagen etter Tisha b’Av, årsdagen for at begge jødiske templer ble ødelagt.

Denne frakoblingen skyldtes amerikansk press. Mindre enn to uker senere ødela orkanen Katrina New Orleans og andre deler av Louisiana, etterlot tusenvis av amerikanere hjemløse og drepte minst 1833. Skaden ble anslått til over $ 108 milliarder.

I juli, en måned før IDF demonterte Gush Katif og kastet ut nesten 9000 jøder fra sine hjem, ledet Rabbi Yosef Dayan, et medlem av den gryende Sanhedrin som kan spore sin avstamning tilbake til kong David, en gruppe på ti rabbinere for å utføre en obskur, gammel kabbalistisk seremoni, Pulsa diNura, på Sharon. Pulsa diNura påkaller ødeleggelsens engler for å blokkere himmelsk tilgivelse av emnets synder, noe som fører til at alle forbannelsene som er navngitt i Bibelen, rammer ham og resulterer i hans død.

Sharon lå lenge i koma – helt til han døde i 2014.

Sharons helse forverret seg, og i januar samme år led han et hemorragisk slag, og gikk inn i en vegetativ tilstand som han aldri kom seg fra.

Når nasjonene blir fristet til falske avtaler med Israel – for å ødelegge landet og folket – som teks. Bush II gjorde – og vi ser hvilken forbannelse Gaza er idag – hvor de nylig skjøt opp 1000 raketter mot Israel – av islamske terrorister (støttet av Norge), for å skade den israelske befolkningen, Israel slår tilbake med å avvlive terrorlederne i Islamsk Jihad. Israel vil ikke skade den arabiske befolkningen – men mediene lyver på det – hele tiden. Og all denne mørkleggingen fra norsk presse – vil komme tilbake på oss selv – med en hard dom. Norge med Frankrike – har det mest negative pressen i Europa mot Israel – og det vil det komme en dom på.

Og det er også viktig å se at de siste 3,5 årene av vreden – så handler det om Israel – ikke menigheten. Israel blir nødt til å gå gjennom dette – og det vil bli kjent som Jakobs trengsler – som Jesus sier:

Når dere da ser ødeleggelsens styggedom, som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted – forstå det, enhver som leser! – da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene. Den som er på taket, må ikke gå ned for å ta med seg noe i huset. Og den som er ute på marken, må ikke vende hjem for å hente kappen sin. Stakkars dem som er med barn og dem som gir die i de dager. Men be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten. For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli! Og dersom ikke de dagene ble forkortet, da ville ikke noe kjød bli frelst! Men for de utvalgtes skyld skal de dagene bli forkortet. Matt 24:15-22

Derfor er det så viktig – for Gud – å vinne mange, mange sjeler – ved en siste vekkelse før vreden, for å hente de utvalgte hjem. Men det er viktig å se at det også vil skje en overnaturlig vekkelse etter bortrykkelsen – som Ken Peters beskriver i sitt syn om vreden. Det er vel derfor Gud besegler 144.000 av Israels 12 stammer, Åp. 7 – husk det er en stafettveksling – lengre ned i Åp. 7 står det om menigheten, som er ferdig med sitt vitnesbyrd, og er i himmelen, mens de beseglede er beskyttet for vreden, og vil virke for herren som en slags stedfortreder for Menigheten – inntil deres tid er over, i Åpenb. 14 – jeg tror de er der for å vinne sjeler.

Men også de 2 vitnene har en viktig funksjon i de siste 3,5 årene – som er en veldig overnaturlig funksjon, hvor de kan ødelegge alle som forsøker å ødelegge dem, noe det vil være mange som vil ønske, det står om de i Åpenbaringen 11. Jeg har skrevet før – at antageligvis er disse 2 lysestakene, som står innenfor sin Herre, Sakarja 4:1-14 og Åp. 11:4 – er Moses og Elia – som vil stå frem på nytt, en representerer loven – den andre profetene. Jeg tror det fordi Moses døde fordi Herren ønsket det, ikke fordi kroppen brøt sammen – og det var strid om kroppen til Moses, djevelen ønsket den – det står om det i Judas brev – og det kan være fordi Gud vil bruke Moses legeme igjen. Samme med Elias – han døde aldri – men ble hentet til Himmelen. Undrene de gjør – er de samme som Elias og Moses gjorde her på jorden.

Vil en tre alleè høyde være en profetisk bilde på bortrykkelsen? Ja, Ifølge denne profetiske synet.

Når denne verdensvide vekkelsen – som jeg tror jeg fikk ett lite glemt av her, i denne artikkelen – er over, så vil alle som har forkastet evangeliet – fått herdet sin sjel enda mer – og blir nødt til å gå gjennom dommen på 3,5 år. Og i følge 2 profetier jeg har sett på – her er den ene – så vil bortrykkelsen skjer under en krig i Sverige/Norge. Vi er ikke langt unna det – ettersom Norges elite legger opp til strid med Russland – og Russland, når tiden er inne, vil ikke la seg be 2 ganger.

Bibelen snakker om 7 år – og jeg vet virkelig ikke hva som vil starte de 7 årene. Men husk – hele vreden vil ikke bli utgytt i disse 7 årene, vreden, som Åpenbaringen snakker om som kun 3,5 år – blir gjentatt flere ganger – vil starte her:

Han skal stadfeste en pakt med mange for én uke. Midt i uken skal han bringe matoffer og slaktoffer til å opphøre. På styggedommens vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som volder ødeleggelsen. Dan 9:27

Templet skal bygges – og en gang jeg tittet på Google Earth, tror jeg det var – og klikket på noen stjerner over tempelplassen – så plutselig dukket det opp ett tegnet bilde av ett tempel. Interessant. Husk at de okkulte menneskene – ønsker også at templet skal bygges opp – fordi Antikrist en dag vil sette seg der – og hevde at han er gud, 2 Tess. 2

I grunnteksten står det ikke Han, som mange tror er Antikrist. Bare at det blir stadfestet pakter med mange for en uke – dvs. 7 år. Og midt i uken – skal han – da står det han, bringe matoffer og slaktoffer til å opphøre. For at dette skal opphøres, må det stå ett tempel i Jerusalem – og det har vi ikke nå. Derfor tror jeg ganske sikkert at templet må bygges opp – og ifølge en profeti jeg har oversatt, så vil templet bygges opp, ved hjelp av Trump og faktisk også Obama. Dette kan kan det legges en grunn for allerede i år – profetien sier:

Og Tempel-instituttet har gitt ut en sølv halv sjekel med bilde av Kong Kyros og gjett hva: Donald J. Trump. Les hele artikkelen av Steve Cioccolanti

Så jeg gikk ut og sto ved mitt alter og Herren sa: “Trump er min Kyros. Han vil bidra til å gjenoppbygge Jerusalem etter at den har blitt angrepet. Det vil komme en krig veldig snart og Jerusalem vil bli angrepet. Mange vil være i sorg, men sorgen vil bli kortvarig. Jeg vil gjenopprette Jerusalem. Salomo bygde mitt tempel som jeg ledet gjennom min tjener David. Det vil være et tredje tempel. Det er fastsatt i hellige skrifter. Min Kyros, Donald Trump, vil være redskapet i byggingen av det tredje templet i Jerusalem. Mange vil erklære Trump for ond for å gjøre dette, men jeg har utvalgt ham for dette. Hold igjen denne profetien før jeg ber deg om å slippe den.

Så 18. januar 2017 ble jeg vekket midt på natten med denne meldingen fra Herren. Han sa: “Jeg har et budskap til israelerne. Krig kommer snart. Veldig snart.”

Fra det budskapet Herren ga meg ser det ut til denne krigen vil bli kortvarig.

Nå når jeg skriver dette – så kjenner jeg en profetisk ånd komme over meg. Profet Bullock sa at vekkelsen ikke kan komme, før Trump har kommet på plass i det Hvite Hus igjen. Og en vekkelse vil gå i hånd i hanske med byggingen av templet. Jeg tror at Israels velvære – og seier, vil være noe som også vil gi det samme resultatet i Kristi Kropp. Men ingen seier uten kamp. Det vil være strid – og Israel vil vinne, men også lide tap. På samme måte tror jeg det vil skje med Kristi Kropp – Gud vil bruke vanskelig tider – for å renset Kristi Kropp, og skille geitene fra sauene – sånn at Jesus er leder for en Kropp – ikke mange deler her og der – og det vil være slutt på at ekte og falske kristne omgås – pga Guds kraft. En falsk kristen – tåler ikke Guds kraft! Han vil ikke la ilden ransake seg – men flykte fra det.

Vi vet bare ikke tiden. Jeg har oversatt noen litt morsomme, men også interessante og profetiske laget som med tegninger på YouTube – har oversatt det her. Og han har en video her:

Etter hans beregninger – så kommer han frem til at de siste 7 årene – starter i år. Det er klart man vet ikke helt. Men det er endog interessant. Uansett – om du titter på min oversettelse av hans forrige video – så går han ut fra Guds Ord – annerledes enn hva jeg har hørt andre gjøre det. Og jeg har sans for orginale Herrens tjenere.

Det andre er i Bibelen – det var før dommen i Noahs dager – så sier Herren dette:

Da sa Herren: Min Ånd skal ikke til evig tid gå i rette med menneskene. I sin villfarelse er de kjød, og deres dager skal være hundre og tjue år. 1 Mos 6:3

Det var egentlig Lester Sumrall jeg fikk ideen fra – da han spurte Gud om – når kommer du egentlig. Og Herren talte til han fra Pinsens kraft som ble utgytt i 1906 i Azusa Street – og startet en nedtelling derfra.Lester mente det var 100 år – og klart, skal man følge Bibelkoden – skulle det nettopp ha startet rundt der. Men som Bibelkoden sa – det var utsatt – flere ting har vært utsatt – og gitt oss mer nådetid. Og som en Profet – Roberts Liardon, da jeg overhørte han på Livets Ord på 90 tallet – så lå Guds menighet bak det skjema Gud mente vi burde være i. Så spørsmålet er om at Gud da vil snart tvinge oss inn i vår kallelse – eller at vi løper fra den! Onde og vanskelige tider – og forfølgelse – kan raskt få de tingene på plass.

Legger man til 120 år – så får vi derimot 2026. Kanskje de siste 3,5 årene begynner der? Det er bare tanker. En annen ting – i år – nå nettopp – feiret Israel stat som 75 år. Om 2 år – feirer de 77 år. 77 i bibelsk kontekst, når disse 2 tallene er samlet – betyr dom. Det var Jeremy Hoff som kom inn på det i sin bok 22 Juli Profetien. Og folk avskydde det – men jeg så det profetiske i det. 7 betyr også endelig slutt. Og vi har hatt mange tegn – som peker på det. Blodmåner – 4 stykker på vår og høst 2014 og 15 – og blodmånene viste seg på de profetiske høytiden – den første påsken, Jesu Kristi Korsfestelse og oppstandelse, disse månene viste seg hvert år – og å slutten, løvhyttefesten – ett bilde på 1000 års riket. De mener at det kom blodmåner da Jesus ble korsfestet – og så har det da attpåtil kommet 7 til etter det – de siste i uavhengighetskrigen i 1949-50 – neste i 1967-68 – da Israel befridde Jerusalem.

Da Blodmånene viste seg (egentlig en måneformørkelse) – mange trodde at mye skulle skje med en gang – men ikke helt. Det var heller en advarsel om at Kristi kropp skulle gjøre seg rede. Siden har ondskapen økt kraftig. Husk hva Peter sa på Pinsedagen – da han gjentok Joels profeti:

Solen skal bli forvandlet til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og herlige. Apg 2:20

Herrens dag – er oppfyllelsen av Åpenbaringsboken.

Det neste var tegnet i Jomfruen i 2017 – som var en henvisning til Åpenbaringen 12 – om Jakobs (og jordens) trengsel, også gjengitt i Jesaja 24 (en type mini kapittel om Åpenbaringsbokens trengsler).

Så kom det samme år en solformørkelse som gikk over hele USA – som er et tegn på dom – og den neste som også til å gå over USA – vil komme på våren 2024 – det varsler fallet til USA – eller deres trengsler. Sist gang det var en solformørkelse som gikk over hele USA i 2018 – så kom det Spanskesyken, og 675.000 mennesker døde av det. Spørsmålet er hva som vil skje – frem mot eller etter april 2024.

Og en jødisk rabbiner – som døde i 1217 – Rabbi Juda Ben Samuel – kom med en profetisk betraktning, som alt stemte, – men som endte faktisk i 2017.

Hvorfor ingen eksakt dato – fordi, ingen vet dagen eller timen – men når vi nærmer oss – så Herren gi oss flere tegn, sånn at vi skjønner at vi må gjøre oss rede – og de Gudfryktige vil forstå – og gjøre seg klar. De som vandrer i lovløshet – selv kristne – vil bare fortsette i sitt strev i denne verdens glede, sorg og bekymring – og vil ikke vite det. Så alle disse tegnene – peker på vår nære forløsning – men vi mangler en ting – en riktig åndsutgytelse av Guds kraft – som Gudsmannen Smith Wigglesworth sa profetisk til Leser Sumrall – hvor døde vil stå opp – og alle mulige mirakler vil bare flyte. Jesus selv sier:

Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Matt 24:14

En sånn omfattende innhøstning kan bare gjøres på den overnaturlige måten – i Den Hellige Ånd. Da vil det gå effektivt og raskt. Jeg tror ikke at dette vil vare lenge – og den vil antageligvis komme når en storm faller over Norge – som jeg så i dette «synet» under bønn i 2014:

En profeti

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s