5 Des. 2021 – Tilbedelse av Himmeldronningen, som mange kristne gjør – og Gud har startet med å rense sin menighet

Desember er en ond måned -hvor det onde er veldig virksom, mer enn i noen andre måned. Satanister og hekser og andre tjenere av det onde, leter virksomt på å forbanne og ødelegge kristne ekteskap – og kaste forbannelser over alt som er kristent – halvsløve, lunkne – eller brennende. Ofte virker det som den onde ikke helt klarer eller er interessert i forskjellen – han forfølger de som enkelt og greit kaller seg kristne – og da må vi Guds Hellige be og våke over våre familier – men jeg tviler på at de kreftene forstyrrer den katolske kirke, og deres talsmenn. En sendte meg denne linken:

Her forteller de hvor ond og bedragersk den katolske kirken er i bunn og grunn. De bruker så mye symboler på gammel avgudsaltere – helt tilbake til Nimrods tid – eks. kvinnen og barnet:

Det handler ikke om Jesus – men om en ren avgudsdyrkelse – og Bibelen forbyr bilder og statuer.

Den versjonen av det som jeg har hørt – var at Nimrod og hans kone – levde ett helt vilt perverst liv i det uoffiselle – men offisielt så levde de i sølibat. Da Nimrod ble drept – enten av en av Noahs sønner som kom ned fra fjellene og tok livet av han – eller om det var ætlingen til Abraham, Esau – ifølge Jashers bok – uansett, så var hans kone – som ifølge legenden het Semiramis – var da gravid – og offisielt – så var barnet unnfanget pga guddommelig unnfangelse – og de lagde en statue for å tilbe moren og barnet – den tilbedelsen har gått igjen eks. i Egypt og i mange religioner over hele verden – men også like før Gud ødela Jerusalem i 586 – så tilba de Himmeldronningen – som kommer ut av Semiramis – du kan lese det her:

«…..men vi vil gjøre alt det som vi har lovt med vår munn. Vi vil brenne røkelse for Himmeldronningen og utøse drikkoffer for henne, slik som vi har gjort, vi og våre fedre, våre konger og våre høvdinger, i Judas byer og på Jerusalems gater. Da ble vi mettet med brød, og det gikk oss vel, og ingen ulykke rammet oss.» Jer 44:17

Jeremia fortalte da konsekvensen av deres vanvittige valg:

« Da sa Jeremia til hele folket, til mennene og til kvinnene og til alt folket som hadde svart ham:  Når dere brente røkelse i Judas byer og på Jerusalems gater, dere og fedrene deres, kongene og høvdingene og landets folk, har ikke Herren husket det, så det gikk ham til hjertet? Herren kunne ikke tåle det lenger for deres onde gjerningers skyld, på grunn av de motbydelige gjerninger som dere gjorde. Og så ble deres land til en ruin og en ødemark og en forbannelse, så ingen bor der, slik en kan se det på denne dag. Fordi dere brente røkelse og syndet mot Herren og ikke hørte på Herrens røst og ikke levde etter hans lov og bud og vitnesbyrd, derfor rammet denne ulykken dere, som en kan se det på denne dag.» Jer 44:20-23

Semiramis må ses som ett bilde på alt som er ondt og perverst – det var den typen livsstil hun hadde – og hun er opphavet til mange avguder – vi kan lese:

«….Hislop fortsetter med å si at Nimrod og Semiramis sammen skapte et polyteistisk religiøst system fokusert på stjernene for å lokke Guds utvalgte folk bort fra sann tilbedelse. Kort tid etter at Nimrod døde, rapporterer Hislop at Semiramis fikk tittelen Himmelens dronning – da hun hevdet at Nimrod var en gud og at hennes nyfødte sønn var Nimrod, reinkarnert. «Så begynte tilbedelsen av Semiramis og barneguden, og hele det babylonske religiøse systemets utstyr.»

Hislop rapporterer at Semiramis’ navn ble synonymt med de hedenske gudinnene Ishtar, Astarte og Ashtoreth, og han knytter denne hendelsen til den bibelske beretningen om Israels opprør under profeten Jeremias advarsel.( se over)» Du kan lese mer om Semiramis her.

Denne formen for avgudsdyrkelse har vært en gammel etablert sannhet i den katolske kirken siden opprettelsen av den i Babylon. Også Sten Nilsson, Ulf Ekmans svigerfar – skriver noe om Den katolske skjøgen:

Den Katolske kirken åndelige røtter

Ulf Ekman – og hans valg

Merker du forskjell over ansiktet til Ulf Ekman, enn det bildet lengre nede?

Ulf Ekman er idag en frafallen – som har hengitt seg til den katolske kirken, den kirken han advarte mot på 80 og 90 tallet – helt til etter han var i Jerusalem og tydeligvis åpnet opp for en eller annen form for religiøse åndsmakter – og hadde samtaler med en geistelig katolsk biskop – tror det var i 1998 – som førte han på en lang ferd, mot frafall, det var vel i 2013 han sto frem som en katolikk – men hadde allerede praktiserte mye av det på Livets Ord (hvor de bla. satte ut krusifikser på den kristne skolen) og forsøkte å tvinge kristne eks. på reiser til Rom, for menighetene de hadde etablert i Russland og Øst Europa – flere av evangelistene til Ulf var med på dette, allerede tidlig på 2000 tallet – eller noe utover.

Hvor han her mer stråler av Guds fred…

Men rundt 1990, på en nyttårskonferanse – da han var fri for denne surdeigen – og enda en våken kristen, så profeterte han – og jeg var der og hørte det, og av en eller annen grunn, så brente den seg fast i meg, det han sa:

«Når den lutherske frikirken søker enhet med den katolske kirken, så blir det dødsstøtet for dem»

– og hvem har ikke søkt enhet med de? Under Agenda 2030 – så sier Enarson dette:

Stefan Løfven , Sveriges (ex) statsminister gjør alt for å følge Agenda 2030. I Sverige har man en organisasjon som overvåker for å se om man følger Agenda 2030, som heter Concord. Enarson leser opp de som er med i denne organisasjonen: Den Svenske kirken, KFUM, Frelsearmeen mm. og Islamsk organisasjoner mm. dette føyer da kristne med denne marxistiske pakten. Paven er den som føyer sammen religionene.

Alle kristne samfunn i Sverige. utenom Bibeltroende venner, inngår i Kristnes Råd (I Norge heter det Norges Kristne Råd – hvor bla. Frelsesarmeen, metodistkirken, Østfoldkirken, Pinsevennene, Oslo Kristne senter mm. er med) – og de har skrevet på ett katolsk dokument som heter Charta Ecumenica – ved det dokumentet er man pliktig å vise respekt for den katolske kirken og dens lære, å unngå å utføre evanglisasjon – uten at man først henvender seg til de andre kirkene i fellesskapet.  Jobbe for enhet i Europa og å føre dialog med Islam. Dette har alle kirkesamfunnene i Sverige skrevet under på. Dette gjennomsyrer hele kristne Sverige. 

I misjonsrådet som er med i Concorde (Sverige) sier man at abortloven er helt ok. Og i dette rådet er alle misjonsorganisasjoner som jeg kjenner til, som TrosgnistanArken etc. Mange er med i dette fordi de får mer penger. Vi må flykte fra dette horevesenet.

Det gjenoppståtte Babel – som sluker også kirkesamfunn – du ekte kristen – gå ut av det!

«Deretter så jeg en annen engel stige ned fra himmelen; han hadde stor makt, og jorden ble opplyst av hans herlighet,  og han ropte med sterk røst og sa: Falt, falt er Babylon, den store, og den er blitt et bosted for onde ånder, og et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren og hatet fugl;  for av hennes horelivs vredesvin har alle folk drukket, og kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøpmennene på jorden er blitt rike av hennes overdådige luksus. Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Gå ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få noe av hennes plager!«Åpenbaringen 18:1-4:

Skal vi klare oss i disse tider – må vi holde oss unna sånne urene sammenheng. Han referer fra David Wilkersons syn «Visjonen» – Kapittel 5:

Gjennom en union mellom liberale økumeniske protestanter og den romersk-katolske kirken dannes en verdensomspennende superkirke. Man gjør også felles politiske saker. På denne måten blir  den kirken en av de mektigste religiøse faktorene i verden.

Denne superkirken blir åndelig bare i navnet. Man bruker fritt Jesu Kristi navn, men er i grunnen antikristlig og politisk i sin virksomhet………………..

I begynnelsen går man forsiktig til verks (Enarson: Den begynner uskyldig) når de danner denne kirken. Det starter med felles studie og forskningsprogram (Enarson sier: Dette er til punkt og prikke Charta Ecumenica). Deretter følger flere felles samarbeid uten forpliktelser for noen av sidene. Men liberale protestantiske ledere fra England og Amerika forener seg med liberale katolske teologer i Europa i et forsøk på å presse frem et «økumenisk mirakel». Den legale politiske sammenslåingen befinner seg fortsatt ganske fjernt – men det uformelle samarbeidet i unionen har allerede begynt.» Sitat slutt fra Agenda 2030 og Enarson

Du skjønner den katolske kirken er åndelig – og du blir raskt influert om du kommer nær den – det er en surdeig. Da jeg om min kone ferierte i Italia for en del år siden – så dro vi til Firenze – og kom rundt der en av de vakreste kirkene finnes – men på torget rundt kirken, følte vi først at det var noe skittent over området og de som bodde der og jobbet der – men etterpå ble vi grepet av en type galskap – da skjønte vi ikke hva det var. Men da vi ferierte året etter – på samme plass – og opplevde det samme, så skjønte vi det – det var ett sterkt demonisk feste over denne katolske kirken. En kjenning – hadde også vært en tur til Roms store kirke, mange år før – sa det var noe av den verste oppelvelsen han hadde hatt. Åndelige plasser – hvor djevelen blir opphøyd, skal man være meget forsiktig med å gå inn – om ikke Ånden ber deg om å gjøre det. Det er ikke noe nytt, at man driver og tilber djevelen i kirker, selv i kirken i min hjemby, som ikke er katolsk, har okkulte stjernetegn i taket ved inngangen.

Da jeg skrev en artikkel i 2017 om åndelig forførelse – så er det interessant at de fleste jeg skrev om – hadde på en eller annen måte kontakt med den katolske kirken, eller synes det ikke var noe problem å omgås med dem:

Den forførende lettvinte kirken – uten Kors og omvendelse – et søkelys på falsk lærere og dens ideologi

Jeg vil være veldig forsiktig med å henge ut kristne ledere – om ikke Ånden gir meg tillatelse til det. Fordi vi må aldri glemme Saul og David – hvordan David velsignet han som en gang var salvet – selv i sitt frafall. Jeg har forsøkt flere ganger å skrive om endel åndelige personer, som jeg mener mer forfører enn gjør godt – men Ånden stopper meg. Også sterke tjenester som profeterer feil og setter kursen i gal retning for en hel menighet – men jeg får ikke lov til å kritisere. Men de predikantene jeg har skrevet om – i artikkelen over – har jeg tro for å skrive om. Men også Joyner:

Rick Joyner – en ekte tjeneste eller…?

Rick Joyner til Høyre – med sin katolske ridder drakt

For ikke lenge siden skrev jeg en artikkel rundt ett syn med Rick Joyner. Det har egentlig vært vanskelig for meg – fordi også Joyner virker som han opphøyde den katolske kirken, og ble en «Ridder av Malta» – en katolsk orden. Og Ivar Fjeld – en ekte troende – skriver noe om dette her:

Rick Joyner fra Maltas orden roser paven i Roma

Og en mann her, Joseph Skinner, som har både undersøkt Rick Joyner og studert Malta ordenen – sier at denne katolske Malta ordenen er knyttet til Jesuittene – i sin ed sier de faktisk at de vil infiltrere alle religiøse organisasjoner – enhver regjering – og kommer vi ikke inn fredfullt, ved å ikke bli invitert, så vil vi bruke makt. De sier de er villige til å lyve – løgn betyr ingenting for et større gode. Og vi vet hva Bibelen sier om løgnerne….

Så har jeg bedt over disse synene – og tror at endel av de er ekte. Husk det – en profeti er en gave – den kan fungere, selv om man ikke lengre følger Ånden. Derfor er det karakteren som bærer ditt åndelige liv – ikke hvor mektig du er utrustet med åndelige gaver.

Når det gjelder Rick Joyner – jeg husker at det var 2 kvinner – som diskuterte om han på YouTube (videon er tatt bort nå) – jeg hadde det på min gamle blogg, og den ene kvinnen fortalte at de ikke fikk ta med Bibelen inn på møtene til Joyner, møtesvertene nektet dem det – og hun fortalte at når de drev med lovsang i ett tilfelle – så begynte lovsangen å bli mørk, som om de opphøyde noe ondt – og da kom folk inn i transe – da hun så sin venn var i transe – så tok hun tak i ham og ristet han – så han våknet – så skjønte de at de måtte komme seg ut. Det har også vært en del kontroverser rundt der han har bygd sitt ministry – i ett land område.

Derfor må vi være forsiktig – med all kristen virksomhet – og alle som kaller seg kristen – og kristne som har tatt vaksiner – vel, min venn fra Nord, som er en ivrig bønnekjempe – dro på ett bønnested i landet her – og der ble det full splittelse – over de som hadde tatt vaksinen og de som ikke hadde tatt det. Så da ble det lite bønn. Dette er en alvorlig tid – hvor Gud skiller det ekte fra det uekte.

Her kan du også se fra Rick Joyners ministry – fra 2010 – og noe er helt galt her:

Også lærlingen hans Todd Bentley – som under «vekkelsen» i Lakeland – falt i hor mens han forkynte – siden skilte han seg fra sin kone og deres 4 barn – for å gifte seg med deres barnepike:

Du vet – for meg virker det som om det skjer en transoverføring av urene ånder – jeg beklager å si dette – men når man begynner å bjeffe som hunder og lage merkelige lyder og ukontrollerbar latter (hvor det ikke finnes noen preken fra Ordet, bare latter – Gud kan faktisk fylle deg med latter, har selv opplevd det når jeg ble befridd fra en ånd som het Sorg, og etterpå leget Gud meg – med latter og gråt om hverandre), kryper rundt på gulvet som en slange og lager slangelyder – så har vi gått fra Gud til galskap – som David Wilkerson snakker om her – merkelige og usunne manifestasjoner:

Wilkerson gråter – fordi ufrelste søker menigheten, og så oppfører de kristne som gale – og ingen preken – hvor man ikke inviterer de ufrelste til frelse, folk gråter ikke over synden eller synderne – disse tingene leser han ikke om Jesus i Bibelen. Wilkerson forteller om personlige skjebner – folk som tar selvmord – 2 brødre hvor en har aids – han kan ikke le av sånt! På slutten av videon, begynner Wilkerson å gråte – og kan ikke tale mer…. tror nok, at Ånden gråter mer over sin menighet, pga vår dårskap – enn at Han gleder seg!

En endetids advarsel

Dermed er ikke alle kristne – som kaller seg kristne, Guds Hellige – du må kjenne de igjen brødre/søskenskapet i Ånden – ved selv å leve nær Gud. Vi må ikke glemme advarslen til denne broderen:

Profetisk advarsel av Stanley Frodsham (1965)

Dette er en farlig tid – hvor man må hele tiden ha sine åndelige antenner ute – og bedømme enhver ånd – hvor de er fra! Be Herren om denne gaven:

«En annen får kraft til å gjøre undergjerninger, en annen gave til å tale profetisk, en annen gave til å prøve ånder. En annen får ulike slags tunger, en annen tydning av tunger. » 1Kor 12:10

Under frafall – så blir folket svikefullt

Du må teste enhver ånd – fordi bedraget er stort i denne tiden. Tenk på Jeremia – i en tid av frafall – hvor Guds folk – altså jødene -valgte heller å tilbe Himmeldronningen – enn Gud:

«Å, om jeg i ørkenen hadde et herberge for veifarende! Da ville jeg forlate mitt folk og gå bort fra dem. For de er alle sammen ekteskapsbrytere, en bande av troløse. De spenner sin tunge som en bue til løgn. Ikke på redelig vis er de blitt sterke i landet, men fra ondt til ondt er de gått fram. Og meg kjenner de ikke, sier Herren.

Vokt dere, hver for sin venn, og stol ikke på noen bror! For hver bror er en listig bedrager, og hver venn går omkring og baktaler. De bruker svik, hver mot sin venn, og sannhet taler de ikke. De har lært opp sin tunge til å tale løgn. De har trettet seg ut med å gjøre urett. Du bor midt i svik. I sin svik vil de ikke kjenne meg, sier Herren.

Derfor sier Herren, hærskarenes Gud: Se, jeg vil smelte dem og prøve dem. For hvordan skulle jeg gjøre annet, slik som mitt folks datter er?  Deres tunge er en drepende pil, den taler svik. Med sin munn taler de vennlig til sin neste, og i sitt hjerte legger de snare for ham. Skulle jeg ikke hjemsøke dem for dette? sier Herren. Skulle min sjel ikke hevne seg på et folk som dette? Jer 9:2-9

Gud talte ikke via Jeremia til hedninger – han talte til de som var i pakten – og nå taler Han igjen til de som er kristne – på samme måte – de som sier de er i pakten, i det nye forbundet – at Han er lei av sviket, løgnen, bedraget – og at man ikke kan stole på andre kristne – derfor vil han prøve dem – for å skille dem ut. Det er akkurat det som skjer nå, ved bla. presset fra myndighetene ved vaksiner – fordi Gud er trøtt med år etter år – hvor vi ikke har rettet ut vår karakter – enda Gud har gitt oss masse nådestid – for å kunne endre oss. Altså ikke å ta seg sammen i egen kraft – jeg snakker om å leve nær sin Gud – og i Hans Ord – så vil Gud forandre deg – hele tiden gradvis – fordi du alltid hungrer etter Herren.

Lidelse – hvor Herren former sine Hellige

Å forandre en karakter – er ett nøysomt arbeid – det går sjelden over natten – men gjøres best om du blir testet og prøvd – ved smerte:

 «Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn.  Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham.» Rom 8:16-17

Som nyfrelst er vi som en kullbit – selv om hjertet er som en diamant pga Jesu nåde – og så presser Han oss, så også vår sjel, får samme kvalitet som er i vårt hjerte. En kullbit som blir presset over lang tid – blir en diamant – en av de sterkeste og mest verdifulle steinen på jorden.

Da jeg tidlig i mitt kristen liv – hadde gått gjennom en tøff prøvelse – (trodde jeg da) – så kom det en broder opp til meg – og profeterte at dette var ingenting av prøvelser, enn det som ville komme – og så fikk jeg dette bibelverset:

«Se, jeg renser deg, men ikke som sølv. Jeg prøver deg i lidelsens ovn. For min skyld, for min skyld gjør jeg det. For hvordan skulle jeg kunne la mitt navn bli vanhelliget? Og min ære gir jeg ikke til noen annen.» Jes 48:10-11

Dette forkynnes det lite av blant kristne. Fordi mange predikanter og kristne er meget påvirket av samfunnets karakterløshet – lettsindighet – overfladiskhet – forfengelighet – pasifisme – overflod av materialisme – noe som gjør at kristne blir mer påvirket av dette, og lager en Kristus som passer til dette narrativet – ett annet evangelium. Derfor prøver Herren nå sin menighet – hvor bare de trofaste vil stå – mens de andre, vil ikke klare prøven, fordi de har bygd sitt liv på sand – ikke på klippen Kristus! Det er når du blir testet – at du selv får se dine svakheter – så da har du 3 valg – 1) gå dypere inn med Kristus, for at Han kan endre deg 2) – eller forlate troen eller 3) gå inn i skjøgekirken – om du da ikke er der allerede.

Det er den kristnes dilemma nå! Det er Faderens vilje nå!

«For tiden er kommet da dommen skal begynne med Guds hus. Men begynner den med oss, hvordan skal det da ende med dem som ikke vil tro Guds evangelium? Og er det med nød og neppe den rettferdige blir frelst, hvordan skal det da gå med den ugudelige og synderen? Derfor skal også de som etter Guds vilje må lide, overgi sine sjeler til den trofaste Skaper, idet de gjør det gode.» 1 Pet 4:17-19

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s