Bullock og det profetiske – om Løven i Sion og USAs fiender

Jeg har alltid vært opptatt av den profetisk ånd. Det tok meg mange år og se, at jeg selv også faktisk hadde den over livet mitt. Profetisk ånd, er en gave, som Gud deler ut, enten til de Han har kalt det til, eller de som begjærer den gaven, og hvor Han gir i sin nåde. Det betyr ikke at jeg aldri gjør feil – eller ser alltid rett. Å ha alltid rett, skaper en illusjon hos andre kristne, hvor man blir avhengig av mennesker, enn Ånden. Det tillater ikke Gud! Så Jesus var perfekt i alt han sa, helbredet alle – og befridde «alle» – iallefall de som søkte Ham for det. Men den retten til å være ufeilbar – har Han ikke gitt til enkeltmennesker – men til Hele Kristi Kropp, den dagen vi lærer å flyte sammen til ett – i En Ånd – ved Hans vilje.

Men mange kristne er redd for salvelsen – redd for å miste bakkekontakten – og dermed så passer dette Bibelordet bra:

«Mannen gikk nå mot øst med en målesnor i hånden og målte tusen alen. Så lot han meg vade gjennom vannet, og det nådde meg til anklene. Igjen målte han tusen alen og lot meg vade gjennom vannet. Da nådde vannet meg til knærne. Igjen målte han tusen alen og lot meg vade gjennom vann som nådde til hoftene. Så målte han igjen tusen alen. Da var det en elv som jeg ikke kunne vade igjennom. For vannet var så høyt at en måtte svømme der – det var en elv som ikke lot seg vadeEsek 47:3-5

Vade er å vasse. Vannet ett bilde på Guds herlighet. Dette er profetisk for hvor de ulike kristne er – de som er de (1) første – er de som er fornøyd med at vannet, dvs. bilde på Guds herlighet, rører ved anklene dine – altså full kontroll, og litt Jesus innemellom. (2) De neste er de som når til knærne – er noe mer opptatt av det overnaturlige, helbredelser og profetier ol. (3) De med hoftene – de elsker at Ånden rører ved dem – og Ånden rører ved store menneskemengder – og store mirakler.

Men den (4) siste – går ikke å vade, du mister kontrollen, og må svømme – totalt vekkelse, du er ikke lenger så veldig bevisst på hva som skjer i verden, men beveger deg i Ånden, der Ånden er – og ser profetiske ting, som de som lever i kjødet, har vanskelig for å skjønne eller forstå – Jesus sa at du er ett i Han – og Han i deg – det er den beste måten å forklare å leve inn i en sånn type herlighet. Herren behøver ikke å si ting til deg – dere er så ett, at du vet Hans tanker, selv i vanskelige situasjoner eller i ulike situasjoner – det var den måten Herren Jesus alltid virket i. Men selv de største Gudsmennene – var bare til tider inneom den måten å leve nær Gud – fordi det er umulig å leve like fullkomment som Jesus – som det står:

For han som Gud har utsendt, taler Guds ord. For Gud gir ikke Ånden etter mål. Joh 3:34

Jesus hadde ikke Ånden etter mål – og derfor så konfronterte Han alltid mørket, ofte på en voldsom måte, da han dukket opp på ulike måter. Da jeg hørte på Lukas evangeliet på lydbok her om dagen – skjønte jeg at folk i starten av Jesu tjeneste var først imponert og berørt av Jesu tjeneste – men det var når Han begynte å «bryte» sabbaten, og andre «grove» ting (som å ikke vaske hendene før man spiste) – som gjorde at de religiøse lærde reagerte – de trodde at Sabbaten var det viktigste budet, og det å gi tiende, mer enn barmhjertighet – sånn starter all form for frafall, man gir mindre viktige Bibelvers større grad av viktighet, enn de som er grunnpilarene – som:

«………Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profeteneMatt 22:37-40

Religiøse blir alltid opptatt av bi-ting – altså viktige åpenbaringer, men det må aldri bli en grunnleggende doktrine – som teks. søndags hvile (det er ikke så mye nå, men var det før), i GT Sabbaten. Samtidig – Emmanuel Minos fortalte at han ble utbrent – fordi han jobbet så mye, og ikke tok fri på en dag i uken – som Bibelen sa. Så hviledag er viktig. Men det betyr ikke at du ikke kan hjelpe folk i nød eller som trenger hjelp, på en sånn dag. Åge Ålekjær, fortalte en gang på 80-90 tallet, at Ånden holdt han våken i 2 døgn, mens han ble undervist om dypere sannheter. Det her er hemmeligheten – om Guds Ånd er over deg, så får du den energien du trenger, selv på en helligdag – ja selv til å slippe vanlig søvn – for å gjøre Jesu gjerning – eller for å gå dypere inn i troen. Men å gjøre sånt i kjødet – holde seg våken konstant, eller over flere dager, stress ol. – kan skape alvorlige problemer for deg – ettersom vi er avhengig av søvn og hvile.

Så jeg tittet litt på Robin Bullock:

Dette var så spesielt vanskelig å oversette, spesielt talen – så jeg lar være. Jeg tror du må være en innfødt amerikaner for å få med deg dette. Men jeg ble endog betatt av salvelsen – og av de ordene jeg fikk med meg. Så jeg kan ta med profetiene i starten, under lovsangen:

Han snakker om nasjonen USA – som ett skip – at Herren har begynt å snu det, fordi det er fra Han – sånn at kursen for den bestemmelse blir rett. Men på den andre siden, hører jeg krigstrommer. Nasjonene har begynt å snakke om krig.

For ørnen har landet, og løven gjør seg klar til å brøle – (synger:) la løven brøle. Så sier han, Ørnen har landet, bjørnen beveger seg mot hulen sin – men løven beveger seg til Israel, hvor løven vil brøle fra Zion. Og løven vil forandre ting – se opp dere terrorister og ……. – dine dekreter i dine erklæringer for jeg har en løve i Israel igjen, og jeg vil la Løven brøle.

Ting har ikke stoppet enda, og er enda ikke over, for Herren sier at ørnen har landet, bjørnen mot hulen sin, og løven har bevegd seg mot Israel, hvor løven vil brøle fra Zion.

Det er en profetisk lyd relasjon til jorden, for en tid som denne – ett tegn som Helvete ikke har noe forsvar mot. En lyd som ikke har noe manuskript, en lyd som ikke er nedskrevet, en Åndens sang, som kommer opp i deg når du priser Herren. Jeg sender et bakhold mot fienden, og dette er planen som bryter hans planer – fiender over hele dette landet (USA). For de har sådd sjakaler, de har sådd røyskatter (en sleip upålitelig uoppriktig person), de har sådd svin (en foraktelig person) over hele dette landet – for å skvise ut mitt folk – å forsøke å ta kontroll over den pakten Jeg lagde for lenge siden. Herren sier NEI – dette vil ikke skje! Du vil se flere streker av ild på himmelen, du vil høre en smell rundt hele jorden – dette vil du høre, som fienden søker å bevege seg fremover – men jeg så ett skip i tåken – og jeg så det begynte å snu i tåken, og sluket av det mørke vann. Det er en snuvei for deg – men også en snuvei for krig. Hør Dette ord i kveld, sier Herren. En vendereis for deg til det gode, men en vendereis for krig i verden.

For de søker å sette i gang den 3 verdenskrig. Men Herren sier – husk dette er ikke fra Meg – for Jeg vill ikke dette, og Jeg har heller ikke deklarert det – for de forsøker å sette det igang før det er tid for det. Men om du vil stå fast, og du vil bli ubevegelig – og du vil stå på grunnen når du møter stormen – så vil jeg beskytte deg fra all skade. Du vil stå som ett stykke granitt i vinden, sier Herren – og USA vil bli mektig igjen.

En enkel tydning – og noe om menighetens ansvar

En enkel forsøke på tydning. Bjørnen er Russland – og skal gå tilbake til sin hule eller iallefall mot sin hule, kanskje at det som Russland har startet, vil gå til opphør, for en stund. Løven fra Sion – Jerusalem, er Benjamin Netanyahu – det er kanskje viktig å se at han er direkte etterkommer av kong David – vi må huske Ordet at Herren :

«……… gjør miskunn gjennom tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud2Mos 20:6.

Utvilsomt har Netanyahu noe av det samme motet som David, og er glad i sitt folk israelittene! Ordet om løven kan bety også at Gud har satt inn Netanyahu – for ett startskudd for å ødelegge Irans kjernefysiske program. Og det kan skape sjokkbølger selv inn i den Globalistiske Eliten – og kanskje ødelegge deres ambisjoner for en stund.

Ørnen – og profeten

Ørnen har landet er noe mer uvisst – Ørnen er jo ett symbol for USA. Kanskje Trump? Men jeg skal ikke dra tolkningen for langt. Men en ørn kan kanskje også være ett symbol for profeten. Profeten har blitt en foraktet tjeneste blant kristne i Vesten – ettersom folk ikke forstår den form for tjeneste – og ser den som negativ – men om spesielt kristne hadde lyttet til den profetiske tjensten, så hadde Vesten sett totalt annerledes ut (for da kunne man vende menigheten til å be og stoppe ondskapen, der den popper opp) – men all ondskapen vi ser nå, er ett resultat av at vi ikke har hørt på de profetene Herren har sendt – vi har gjort som Jesus sa om Israel:

«Jerusalem! Jerusalem! Du som slår i hjel profetene og steiner dem som blir sendt til deg. Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke. Se, huset deres skal bli overlatt tomt til dere. Sannelig sier jeg dere: Dere skal ikke se meg før den tiden kommer da dere sier: Velsignet være han som kommer i Herrens navn!» Luk 13:34-35

Om profeten kommer i Guds kraft med ett budskap fra Himmelen – er det alvorlig å ikke lytte eller forstå. Israel ble ødelagt, nettopp fordi de som var den religiøse eliten, foraktet Hans profetiske tjeneste. Og fortalte videre:

Derfor, se, jeg sender til dere profeter og vismenn og skriftlærde. Noen av dem skal dere drepe og korsfeste, andre skal dere hudstryke i synagogene deres og forfølge fra by til by. Matt 23:34

Bildetekst: Menighet: Hun er frafallen – den troende som går ut: Jeg vokser! For å være ærlig – man kan vokse til en viss grad i dagens lokale menigheter – men så kommer det til ett punkt – hvor du ikke kommer lengre, fordi oftest vil ikke lederskapet strekke seg lengre, til å være ett forbilde for sin hjord – og bli irritert over deg, om du er sulten på Herren – og vil gå på dypere vann i troen – der de selv ikke våger seg å gå, og nekter andre å gå – da det vil dens personens sult etter Herren konfrontere deres egen sløvhet og opprør mot Gud!

Men dette gjelder ikke bare Israel – dette Ordet gjelder like godt til Kristi Kropp – når de vandrer i frafall – og den religiøse eliten nekter å høre på profeten, når Gud sender de til menigheten. Historien bare gjentar seg – det var tross alt kirkens menn som forgrep seg på Hans N. Hauge, og sendte han i fengsel – og idag har mange profetiske tjenester blitt presset ut av de lokale menigheter, pga deres upopulære budskap eller profetiske tjenester – fordi lederskapet ville ikke vende om, de unnskyldte seg med nåden, til å leve i sitt opprør mot Gud.

Og dermed ble den profetiske tjenesten – ettersom en profet må dele sine budskap uansett – tildelt en plass på internett – og nå går evangelister, hyrder og lærere og advarer mot «skrivebordsprofeter» eller andre «skrivebordskrigere» – ettersom disse ikke er inne i det som er akseptabelt – den lokale menigheten! Dermed har de gjort den lokale menigheten til en gud – og skjønner ikke at menigheten er noe du ble frelst i som nyfrelst, uavhengig ett samfunn – og så lenge du er i Kristus, er du i menigheten – uansett om du er i en lokal menighet eller ikke.

Videre tolkning

Ellers er det viktig å se at Bullocks profetiske budskap – snakket også om at krig kommer. Da er det viktig å se Kinas rolle i dette. Det finnes flere profetier om at både Russland og Kina vil stride mot USA. De er de eneste maktene som kan skade USA alvorlig – og de bærer begge på hevn, og å overta makten fra USA som en supermakt.

Kineserne er flinke til å skjule ved sitt ansikt – hva som de egentlig har på innsiden. Her er Trump og Xi – da Trump var president. Men innerst inne – ville den Kinesiske eliten helst bli kvitt Trump – og muligens er det den Kinesiske dragen, som forsøker å styrte den amerikanske ørnen – ved å ha indirekte (direkte?) satt inn Biden – som har ett korrupt forhold til Kina.

Om du leser i Breibart: Kinesisk propagandakanal beklager Trumps løp mot å bli president – så må du også forstå at Biden familien og Demokratene er fullstendig i Kinas lomme – de vil helst ikke at noe annet skal forstyrre det, så de kan få ødelagt USA – det er planen. Det har også kommet frem, at når Trump vant over Hillary Clinton, så likte ikke Putin det – han foretrakk Hillary (det var en artikkel jeg leste på Document for flere år siden, mener jeg å huske). Det er spesielt at disse 2 store nasjonene, har kjøpt seg inn i USA – ved Demokratene – for å forråde eget land – og har fått med FBI, CIA, media og sosiale medier og mer på dette. Soros og Bill Gates er to viktig brikker – da Soros ødelegger rettsystemet i Dagens USA (ved å få inn statsadvokater, som slipper ut mordere og vandalister, som BLM og Antifa – og forsøker å fjerne politi – dette skjer spesielt i områder styrt av Demokratene):

2 store antikristelige endetids forførere – på hver sin måte – Bill Gates og Soros.

I USA er rettsvesenet til salgs, og Soros hare kjøpt det

Jeg liker jøder – men ikke korrupte og onde jøder. Selv Israel og Ungarn (der Soros vokste opp) ønsker å ha minst mulig med Soros å gjøre.

Villfarelsen står i proposjoner til løgnene som blir servert i alle ledd, fra barnehager, skoler, universiteter, akedemia, media etc. etc.

USA har gjort mye ondt – og fortjener straff – men pga Kristi Kropp – og pga. at Gud ønsker å høste sjeler i landet – så vil og kan Gud utsette straff – til en mer laglig tid. Husk: Gud har full kontroll! Selv om det ofte ikke ser sånn ut for våre øyne.

Gud vil straffe nasjoner (og kirker) som leker med Sodomas synder – men først nåde

Elisabeth Ohlson Wallin, som lagde bildene – har lagd mer ekstreme bilder enn dette – men dette skal da likesom være Jesus og hans disipler – som er en ren gudsbespottelse

Da jeg bodde i Uppsala, 1998 til 2001, – så hadde domkirken av alle, en utstilling av Echo Homo – dvs. de gjorde Jesus til en homoseksuell – jeg var inne i domkirken og så, og ble sjokkert. Og tenkte – nå vil Gud ødelegge hele byen – pga denne gudsbespottelsen. Men en dag – talte Ånden til meg – og sa, Ja, Han vil ødelegge byen for dens synd, men først vil Han frelse – først nåde – så dom! Gud venter – og han venter på deg og meg – at Kristi Kropp skal innta sin posisjon – og være klar – til å høste inn sjeler!

Når det gjelder at kristendom, som prestene – tillater sånne bilder (bildene ble også utstilt på Oslo Rådhus) – betyr at Gud vil dømme skjøgen hardt. David Wilkerson sa i Visjonen:

I noen av disse kirkene unnskyldes naken dans med at det er en «kunstnerisk form for tilbedelse.» Mennesker tilber det skapte fremfor Skaperen og Gud blir tvunget til å overgi disse menneskene til deres synder. Resultatet er at mange havner i et uverdig sinnelag, som skaper en ny form for mentalsykdom som ingen behandling virker på. All offentlig nakenhet er en tilbedelse av det skapte. Gud tolererer ikke dette. Bibelen sier utvetydig at denne form for tilbedelse uunngåelig fører til alvorlige psykiske lidelser. Selv om nakendansen ikke blir allmenn, aksepteres den av mange kirkeledere som et legitimt uttrykk for søkingen etter «sjelens skjønnhet gjennom den menneskelige formens skjønnhet».

Munchs Skrik. Har du ett bilde av dette på veggen – så ta det ned – det er ingen fred eller noe godt i dette bildet – men kan være noe som tiltrekker seg ondskap

Vi ser jo galskapen allerede har kommet inn i mange statskirker – men i mange karismatiske kretser, så har man begynt med underholdning – istedenfor alvorlig kristent budskap – hvor det sjeliske blir opphøyd – fremfor Sannheten og sannhetens kraft – Den Hellige Ånd. Å blandet det Hellige med det Uhellige – skaper en riktig psykisk sykdom – husk at vår kjente maler Munch – vokste opp i ett ekte kristent hjem, men etter å ha vært på spillebulene i Monte Carlo – så ble Skrik tegnet i ettertid, fordi noe skjedde med han, da han var inne på dette djevelens loppemarked – Jeg ser Skrik som et bilde på frafall – en som er på vei mot døden – en type galskap – og det er kanskje verdens mest verdifulle maleri idag, iallefall solgt med den høyeste salgssummen.

Til slutt: Ifølge profetien til Bullock – så vil ikke 3 verdenskrig inntreffe enda. Det betyr ikke at det kommer krig – eller konflikter her og der – men ikke 3 verdenskrig, som innebærer bruk av atomvåpen. Det betyr heller ikke at det ikke blir avfyrt kjernefysiske ladninger i mindre områder – det er noe vi enda ikke vet noe om. Men det kan skje!

Det er noen som tror at president Zelensky, og hans hær i Ukraina, avfyrte raketter mot Polen som drepte 2 stykker, for å hisse på seg NATO mot Russland – det kunne ha blitt en storkrig. Men den ble fort avfeid – selv om noen medier i starten forsøkte å hisse opp til å anklage Russland i strid med NATO. Gud har som sagt kontroll – ting skjer når tiden er inne – ikke før! Satan kan ikke – selv om han prøver – å få inn ødeleggelsene han ønsker, før Gud slipper hundebåndet, han har rundt nakken sin. Og satan kan bare gjør så mye som våre synder tillater det – så ikke skyld på Gud at ting er som det er!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s