25 febr. 2022 – om de 4 første seglene, og dens ryttere – hvor 2 rider allerede nå

Jeg trodde at Herren ville utsette den Røde Hesten i Åpenbaringen, med dens rytter. Men det virker som den allerede er i bevegelse – den 2 rytteren rir, og vi ser allerede konturene av den tredje rytteren, med dens rytter:

En engelsk oversettelse av Sakarja 6:5-6 – setter oss på sporet hvilken vindretninger disse hestene kommer fra eller rir mot (husk at i den profetiske verden – går alt fra Jerusalem):

«These are the four spirits of heaven, going out from standing in the presence of the Lord og the whole world. The one with the black horses is going toward the north country, the one with the white horses toward the west, ant the one with the dappled horses toward the south«. Sakarja 6.

 Oversatt «Engelen svarte: Dette er himmelens fire vinder, som nå farer ut etter at de har fremstilt seg for all jordens herre. Vognen som er forspent med de svarte hestene, dro ut mot Nordens land, og de hvite dro ut mot Vest. De flekkete hestene dro ut mot Sydens land.» Sak 6:5-6.

Segl 2 og 3

«Da Lammet åpnet det andre seglet, hørte jeg det andre livsvesen si: Kom! Og en annen hest dro ut, som var rød. Han som satt på den, ble det gitt å ta freden bort fra jorden, så de skulle slakte hverandre. Og det ble gitt ham et stort sverd.

Da Lammet åpnet det tredje seglet, hørte jeg det tredje livsvesen si: Kom! Og jeg så – og se: En svart hest, og han som satt på den, hadde en vekt i hånden. Og jeg hørte likesom en røst midt iblant de fire livsvesener, ogden sa: Et mål hvete for en denar, og tre mål bygg for en denar. Men oljen og vinen skal du ikke skade.» Åp 6:3-6

Da Russland bevegde seg med sin militære makt inn i Ukraina, så mener jeg at han ble drevet av åndsfyrsten som red på hest nummer 2 – det betyr som Amir Tsafati sa igår, at dette er bare begynnelsen på at freden vil ta bort fra jorden. Samtidig så peker den røde pilen mot Øst, altså den røde hesten – mot Kina? Og kanskje en overtagelse av Taiwan, vil rive verden ut i det endelige kaoset – mer uroligheter og stridigheter og senere et forsøk på okkupasjon av USA? – som mange har sett i sine syner!

Hungersnød, det tredje seglet

Det som er interessant, er at det meste av hveten vi kjøper, kommer fra Russland og Ukraina – de er den største eksportøren av dette – og nå snart kan det hende at Putin kontrollerer alt dette. Dermed passer det godt at pilen på kartet, peker mot Nord. Samtidig så ser vi mange steder at det er begrensninger på på mat allerede – ofte i USA flere steder, er hyllene halvtomme. Men som jeg har skrevet før – så er det også en bevisst handling fra mennesker – som jeg har skrevet her:

En bransjeinnsider avslørte nettopp sannheten om hva som egentlig ligger bak mangelen på våre lokale supermarkeder (USA)

Sånn jeg skjønner de 4 rytterne, så er det menneskelige planer som ligger bak alt – og bak der så er de styrt av Satans onde åndelige generaler – hans åndsfyrster. Og Gud tillater dette, og holder de ikke tilbake – fordi våre synder har nådd opp til himmelen – og da kommer det alltid dommer – dessuten må det være Guds timeplan, alt det profetiske som skal skje. Og ettersom vi er i Endetiden, vil katastrofene få enorme konsekvenser – også for oss her i Norge. Ingen slipper unna det som er på vei:

«For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli! Og dersom ikke de dagene ble forkortet, da ville ikke noe kjød bli frelst! Men for de utvalgtes skyld skal de dagene bli forkortet.» Matt 24:21-22.

Men selve vreden, vil vi Guds Hellige slippe unna fra – de som er helhjertet i troen, da Herren henter oss hjem -i det vi kaller Bortrykkelsen Åpenbaringen 8. Det er nettopp hva Jesus undervisning om Noah og Lot handler om, som i Lukas 17.

En halv times stillhet, for innhøstning? Og så Bortrykkelsen?

Gunhilda Smelhus er kvinnen fra Valdres – kom med et riktig og et alvorlig syn

Derfor burde du lese synet jeg delte med deg, om hvorfor det ble en halv time stillhet i Himmelen, før englene blåser i sine basuner, Åp. 8 – i det jeg tror er en beskrivesle av en Atomkrig i større skala – som kvinnen fra Valdres profeterte om: De rike landene ville bli ødelagt, og de fattige landene ville ikke være så villige til å ta imot flyktninger derfra.

Den halvtimen i Åp. 8 – er den tiden Gud gir sin overnaturlige kraft til menigheten, av de som er beredt, for den siste vekkelsen før Bortrykkelsen – i de 2 synene jeg før har delt, som den ene handler om bortrykkelsen – og det samme i det andre i synet i «Dom over Sverige» – så skjer det en opprykkelse mens Sverige (og Norge) er i krig – enten før krigen, eller i krigen eller rett etterpå. Vi kan lese på slutten av Dom over Sverige:

«…….Siden fikk jeg høre stemmen igjen rope: «*Borlänge. Da ble Borlänge med alle dens forstader jevnet fullstendig med jorden.

Deretter ble det kullsvart, det ble alldeles svart over hele landet og straks hørte jeg stemmen rope: «Mørket faller over hele verden».

Da fikk jeg høre ett stort jammerskrik blant folket. Så så jeg en lysstrimmel ovenfor alt mørket og ut av mørket så jeg en stor skare vitkledde skikkelser bli rykket opp mot lysstrimmelen. Derifra hørte jeg en underbar sang om Lammet, som har kjøpt oss fri til Gud med sitt blod.«

Martyrium og forfølgelse – og forræderiet

Dette er vårt håp – derfor er det viktig å ha det i baktankene – når vi da må overleve de første 5 seglene – hvor 4 ryttere rir for å lage kaos på jorden – mens det 5 seglet handler om martyrium – hvor kristne vil dø, for sin tros skyld. Vi må ikke glemme hvor forrædiske tider vi lever i – som Jesus sa:

«Da skal de overgi dere til trengsel og slå dere i hjel. Og dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Mange skal da falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange.  Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst! Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.» Matt 24:9-14

Vi ser allerede kyniskheten som har bedratt mange før så varmhjertede kristne – som står imot de kristne som har bevart sin olje, til tross for mørket som prøver å sluke det. Disse falske kristne, som ikke lengre har olje, eller liten olje, ønsker mer enn noe annet verdens aksept – som eks. hvordan Dagen redaktøren forfølger Levi Jensen – som vinner mange ungdommer for Herren – det blir som Gud sa til Jeremia sa:

«For selv dine brødre og din fars hus – selv de er troløse mot deg. Selv de roper etter deg av full hals. Tro dem ikke når de taler fagre ord til deg!» Jer 12:6

Og «Den beste av dem er som en tornebusk, den ærligste verre enn en tornehekk. Dine vekteres dag kommer, da du blir hjemsøkt. Da blir de rådville. Tro ikke på noen som står deg nær, sett ikke lit til noen venn! Vokt din munns dører for henne som ligger ved din barm. For en sønn forakter sin far, en datter setter seg opp mot sin mor, en svigerdatter mot sin svigermor, og en manns husfolk er hans fiender. Men jeg vil skue ut etter Herren, vente på min frelses Gud. Min Gud vil høre meg. Gled dere ikke over meg, mine fiender! Når jeg er falt, står jeg opp igjen. Om jeg sitter i mørket, er Herren lys for meg. Mika 7:4-8

Dette var profeter, som levde nær sin Gud, og talte Herrens Ord til et frafallent folk, for å føre folket tilbake til Gud – og fikk sine advarsler, om å aldri stole på mennesker – som det står om Jesus:

«Men Jesus selv betrodde seg ikke til dem, fordi han kjente alle,  og fordi han ikke trengte til at noen skulle vitne om et menneske. For selv visste han hva som bodde i mennesketJoh 2:24-25

Når dommene går over jorden, så er det fordi menneskene har ødelagt sin karakter, til hat, misunnelse, mord, løgn, sladder, vold, overgrep, hor etc. etc. – og bak hvert navn av de onde gjerningene, så står det en åndsmakt eller flere – når mennesker er full av urene ånder, så vil de mislike de som lever i lyset – fordi synden gjør at du trives i mørket, sammen med andre av samme natur – men hos Guds ekte folk, så trives ikke de som er hardt bundet – av det urene. Derfor oppstår forfølgelse og hat – de hater Jesus i deg! Og i denne tiden, så er det mer vanlig, enn uvanlig, og det kommer til å bli verre – alt ettersom de 4 rytterne får gjort sine herjinger.

Det første seglet – Den første rytteren på den hvite hesten

Jeg har ikke nevnt den første rytteren i denne artikkelen – som jeg har skrevet om før – er Korona:

Den hvite rytteren og Korona

Men som du ser pilen, på kartet øverst – så peker den mot USA. Det er viktig å se at USA er viktig for Antikrist rike – og deres herjinger i Midtøsten og i Muslimske land, har en plan bak seg – akkurat som Libyas fall (FN og NATO er ifølge Ramon Bennett USAs marionett, og FN godkjente krig mot Libya) – det er fordi de rike kjøpmennene som Bibelen snakker om i Endetiden, kommer de fleste fra USA:

«.….. For dine kjøpmenn var jordens stormenn, og alle folk ble ført vill ved din trolldomÅp 18:23

Trolldom på grunntesten, betyr faktisk medisin – eller vaksine.

For å starte med begynnelsen, iallefall den begynnelsen jeg ser det – så var USA i utgangspunktet startet med Gudfryktige fedre, men det var også mange frimurere, som var innblandet i dette. Jeg mener jeg har skrevet en dypere artikkel om dette. Jeg tror den artikkelen ligger på PC`en min – fra min gamle blogg. Men i takt med at det skjedde flere oppvåkninger og vekkelser i USA, så bevarte Gud landets frihet – Men endog, så gikk frimurerne som hånd i hanske med Gudsfrykten – hvor de infiltrerte sakte men sikkert handelsstanden, og kom opp i høye stillinger i samfunnet – som aktverdige borgere, og mange av dem kalte seg kristne. Men Kristi Ånd har holdt dem unna, for at de kunne gjøre større skade – før nå – de siste hundre årene.

Rockefeller – en grunnstein for ondskap, og Antikrist ånd

Men jeg skal ikke gå gjennom alle århundrene med dette – men starter med John Rockefeller – og ikke minst sønnen David Rocefeller. Men John R. var muligenen rikeste mannen i historien – og det var han som fikk erstattet legene bruk av naturmedisin for helbredelse – fordi han ønsket å bruke oljen sin – og var med og skapte tabletter og kjemisk medisin. Dette la en grunn – allerede på 1930 tallet, til denne vaksineindustrien som nå har vokst frem – til nå og blande inn gift i blodårene til mange av jordens befolkning (Pfizer, Moderna etc.), men spesielt Vesten – og Demokratene i USA samarbeider med Kina (og jeg tror de samarbeider også med Russland, Tyskland og mange flere, som ønsker å ødelegge Vestens demokrati og frihet).

Jeg skrev om John Rockefeller her:

John Rockefeller, som startet felttoget for kjemisk medisin, og senere vaksiner – her med sin familie. David Rockefeller bakerst – han som bygde opp FN – og ja, dette er noe av grunnmuren, for at verden nå går inn i frykt, og vaksinetvang.

Hentet fra: Sekt/kult – å bygge tankebygninger av løgn – eller å rense seg med vannbadet i Ordet

Utdrag fra artikkelen:

«Mannen som ødela legeindustriens individualitet, John D. Rockefeller – ved å tvangs forby all naturens medisiner, ved å innføre kjemiske medisiner, senere vaksiner – var også den gruppen som støttet befolkningsreduksjon (Eugenic) allerede i 1909 – hvor de i 1926 støttet tyske forskere med 410.000 dollar, med dagens pengeverdi 4 mill. dollar. Rockefeller støttet;

«…tysk psykiatrisk institutt i Kaiser Wilhelm-instituttet, hvor Ernst Rudin, som senere ble direktør for Hitlers systematiske medisinske erobring, studerte og praktiserte hans metoder.

I 1929, da et Rockefeller-tilskudd på $ 317.000 ankom, ble Institutt for Brain Research utvidet og ombygd, og ble senere midtpunktet for Rudins mordiske eksperimenter.

En annen mottaker av Rockefeller-finansiering var Kaiser Wilhelms institutt for antropologi, menneskelig arvelighet og eugenikk i Berlin. Og det var her, takket være Rockefeller-finansiering og institusjonens resulterende ekspansjon, at Joseph Mengele utviklet sin groteske fascinasjon med tvillinger.» Du kan lese artikkelen her

USA åpnet opp for den nazistiske ånd

Den nazistiske Reinhard Gehlen til venstre, ble «importer» til USA.

Det er viktig å se at mange mektige kjøpmenn i USA – støttet nazismen, og de var også tungt involvert i å manipulere og kontrollere myndighetene. Også Prescott Bush, tjente seg rik på å ha firma i tyskdominterte områder under nazismen, ved at de brukte tvangsarbeidere, som jøder. Jeg har skrevet dette under Bush Del 1del 2del 3del 4.

I artikkelen Del 2 – så mener jeg at jeg skrev om Prescott Bush, som var far og bestefar til begge Bush presidentene i USA – at han var involvert i ett kupp – gjort av handelsstanden mot den amerikanske regjeringen på 30 tallet – for å gjøre USA til noe likt den Nazistiske staten i Tyskland. Det ble avslørt – fordi tiden var ikke moden for det – men vi ser at de nå fullfører det verket de forsøkte å starte da.

Henry Ford fikk den høyeste utmerkelsen av nazistene – Ørnens Store Kors i 1938

Også Henry Ford, skaperen av Ford bilene var en ivrig forkjemper for Nazismen, Thomas Watson, grunnleggeren av dataselskapet IBM, for hans bidrag i utformingen av å automatisere ødeleggelsen av menneskelivet med matematisk presisjon, Coca Cola støttet de og mange flere, som du kan lese her – og i etter krigstiden – så importerte USA nazister inn i landet, for å jobbe for dem, som jeg skrev her:

Hvordan globalismen fikk utvikle seg i USA etter krigen – og hva man skal gjøre for å forandre en nasjon

Soros – også berørt av den nazistiske ånd

Det er viktig å også få med seg ett større intervjuv med jøden Soros – som styrer mye i USA, for å få inn Den Nye Verdensorden. Jeg har skrevet om det før, men det ligger inne på PC`en, med de 800 andre artiklene mine. Det var vel i tv- programmet 24 Hours – tror det var dette:

Hentet fra her: https://www.youtube.com/watch?v=X9tKvasRO54


Inne i intervjuvet – så sier han noe – som får vekket mine profetiske sanser. Han fortalte at hans far, for å beskytte han, han var vel 13-14 år da, så fikk han skjult hans jødiske identitet, det her var vel i Ungarn, under krigen, og han ble offisielt en Ungarer, ikke jøde. Men på ett tidspunkt – så hjalp han til, med å rydde hus, som før var eid av jøder, som da var deportert til oftest sin dødsdom – for å skjule sin identitet, sa han ingenting. Men i interjuvet, sa han det ikke gikk inn på han i det hele tatt (du kan se over). Og da han sa det – opplevde jeg at han åpnet opp for en ånd, som gjorde at han gjør som hans overgripere gjorde da, men mot eks. Europa og Vesten, for å ødelegge deres frihet – fordi den ånden er ikke bare nazistisk – den er gammel, fra minst 6000 år tilbake i tid – fra da Satan ble kastet ut av Himmelen, og senere fikk forført Adam og Eva – og stjal autoriteten fra menneskene, og gjorde seg selv til fyrste.

Soros åpnet opp for den ånden, og har siden vært satan tjener – og har ruinert nasjoner, ved å spekulere på valuta ol. – og gjort seg selv enormt rik. Og i dag – så støtter han aktivt BLM og Antifa – og kjøper de ut (via de statsadvokater ol. som han har satt inn i ulike stater) om de havner i fengsel, selv om de dreper og ødelegger andres eiendommer – eller utfører vold mot dem. Og han jobber for å «nazifisere» USA og Vesten – fordi han er drevet av den urgamle ånden.

Du bør tenke på at Grønn politikk – som faktisk også Nazistene var opptatt av – ble slått gjennom i FN – det var vel i 1992 – som jeg skrev om på Agenda 2030 – da en handelsmann snakket om det, ikke en forsker – og mannen ble utsendt fra Romaklubben, som var dannet av David Rockefeller. Grønn politikk handler ikke om naturen – men å få folk under kontroll – som eks. nå så høyner de alle avgifter på strøm og drivstoff, som er planen for å få fjernet mellomklassen – de ønsker bare en rik elite – og fattige folk under seg.

De kriminaliserer folket – som protesterer – men anklagen passer bedre på anklagerne enn de de anklager

Ser du de demoniske sporene – som går på kryss og tvers gjennom århundrene? Det er nettopp det som har skapt USA til å bli ett vrangbilde, av det de en gang var – og nå sitter Biden og lager terrorbilder av mødre og fedre som ikke ønsker at barna skal lære om Woke kulturen på skolene. Skjønner du hvordan historien gjentar seg? Det nazistene gjorde på 30 tallet – ser du nå i Vesten, en ren indoktrinering i skolene. Og myndighetene har begynt å undertrykke folket, som du spesielt har sett i Canada, hvor de nå slo ned fredelige demonstranter med harde midler – og i Australia osv. Dette er den gjenoppståtte nazistiske ånden – men er fra eldgammel tid. Mye eldre enn nazistene. Og nazistene var opptatt av det okkulte – på samme måte som Handelsmennene i USA er det – de har en felles interesse der – som kobler de sammen. Og selv Marxismens manifest er en avskrift av Illumanatis skrifter – og de opphøyer mord og ondskap.

Derfor så fikk de innført abort i Norge og i stort sett hele verden, fordi det er en tilbedelse av de gamle åndsmaktene – som Bibelen kaller Molok. Og de som slo gjennom dette, er inspirert av de eldgamle åndene, som også fikk gjennom nazismen i sin tid. Globalismen er verre enn nazismen – fordi folket er ondere idag, enn de var før krigen i 1939.

Obama – Handelsmennenes utvalgte

Obama, og hans marionett Joe Biden

Derfor – Obama ble innsatt av disse handelsmennene – for å ødelegge USA – som de har allerede klart å skade mye. Antikristens ånd var sterkt over han. Du kan lese dette synet:

«Da jeg begynte å be i Ånden, så jeg en skyggefull Obama og en gruppe med andre mennesker – en gruppe på kanskje åtte eller ti i alt, kanskje mindre. Jeg kunne ikke se dem klart nok til å telle dem, men jeg så en slik ekkel skitt som jeg aldri før hadde sett i noen visjon, og instinktivt så snudde jeg hodet mitt for å slippe å se det, fordi jeg hater det onde og all type ondskap.

Herren sa: «Åpne dine øyne og se, min datter.«

Jeg svarte: «Ok, Herre, jeg vil åpne øynene. Jeg vil se. Jeg vil motta visjonen. Vennligst vis oss hva som er i ferd med å komme til jorden

Jeg mottok ikke en åpen visjon, men en visjon fra mitt indre om dette. Mine sanser opplevde, «Skitten vederstyggelighet«.

De mørke mennene stod presset sammen, skulder ved skulder som en masse. De bodde i ett tungt mørke og skitt, og jeg aldri har sett noe lignende. Det var ingen lys i dem i det hele tatt. Jeg følte ild i nærheten, og jeg så deres onde smil mens de diskuterte sine planer.

Så ba jeg mer og mer i Ånden, og jeg så igjen på gruppen av menn som var i mørket, for å se om jeg kunne se mer.

De satt fast i en hengemyr av skitt. De sto i møkka nesten til knærne. Det var så skittent at jeg klarte ikke å identifisere det, og det var også på dem som en gjørmete myr, på deres ansikter og kropper og hender. De hadde alle på seg dresser, som om de var veldig rike eller viktige menn. De var sammenføyd av skitt, ondskap og perversjon. Obama var foran dem, og sto fremst, alltid smilende. Jeg tror han er deres «front mann.»

Jeg spurte: «hvorfor trenger de en front mann, Herre?«

Da opplevde jeg at om de andre gikk frem i lederskap, så ville det være åpenbart hva de drev med.

Jeg spurte: «Hvorfor Obama, Herre?«

Jeg hørte, «Glatt taleevne

De delte sin skitt. Jeg vet ikke hva det betyr, men jeg så dem «dele skitt.» Det kan være ussel vinnings skyld eller en eller annen form for perversjon.«

Viruset og vaksinene – endel av den Hvite hesten og dens rytter

Anthony Fauci, er en amerikansk immunolog som tjenestegjør som direktør for National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)

Og det er Gain og function forskningen, som omhandler å gjøre virus skadelig for mennesker, som startet i USA – gjennom den korrupte og onde Jesuitten Fauci – fra den katolske kirken. Mer perverst menneske skal du lete lenge etter – som elsker å torturere dyr, og som har mord på barn på samvittigheten – i fattigere land. Du kan lese om Fauci her:

Skrekk-kabinettet Fauci

Og denne Gain-of-function forskningen ble sendt videre til Kina – i deres eneste avanserte laboratorium som eksperimenterer bla. på Flaggermus. Og der ble det sluppet videre – til Vesten og hele verden. Og vaksinene i Vesten, kom spesielt fra Pfizer og Moderna – som er veldig destruktivt for mennesker å få inn i kroppen. Nå viser det seg at forsikringsselskapene i USA – er i ferd med å skjønne faren med vaksinene, ettersom dødstallene og erstatningene har mangedoblet seg etter at folk har blitt vaksinert. Du kan lese denne artikkelen, som er avslørende for hvor farlige dette her er.

Wall Street dumper Moderna- og Pfizer-aksjer

Løgner har det med å bli avslørt til slutt – og disse vaksinene har kostet mer døde og ødelagte menneskers helse, enn selve viruset. Men begge delene er endel av den Hvite hesten i Åp. 6 – og kommer opprinnelig fra USA. Og frisluppet via Kina – hvor ingen i media vil kritisere Kina, enda det er sterke bevis på at dette virsuet kommer fra ett menneskeskapt laboratorium. Og vi i Vesten – har satt vår lit til medisiner og vaksiner. Men har ikke satt oss noe dypere inn i dette. Vi lar oss lett lure.

Den siste rytteren, det fjerde seglet

«Da Lammet åpnet det fjerde seglet, hørte jeg røsten av det fjerde livsvesen, som sa: Kom! Da så jeg – og se: En gulblek hest. Han som satt på den, hans navn var Døden, og dødsriket fulgte med ham. Og det ble gitt dem makt over fjerdedelen av jorden, til å drepe med sverd og med hungersnød og med pest, og ved villdyrene på jordenÅp 6:7-8

Den egentlige fargen her er grønn – altså Islams farger. Islam utgjør også 1/4 av jordens befolkning – om det spiller noen rolle her. Spørsmålet er om dette har noe å gjøre med Israel – og at det blir kamper rundt landet. Det som er interessant – er at de 4 fargene på de 4 hestene, er de samme fargene som de muslimske landene rundt Israel har. Om du går på slutten av denne artikkelen:

Mot enden og de 4 rytterne

Så vil du se de ulike landene og deres flagg. Det er ganske så interessant. Min teori, er at uansett hvor alt begynner – så vil alt ende nede i Israel – og striden vil stå om Jerusalem. Fordi profetisk så er Israel og Jerusalem midtpunktet i alt det profetiske i Guds Ord. Jeg tror at stormaktene Russland – sammen med deres allierte Iran, Syria og Libanon – vil møte sitt endelikt der – kanskje sammen med de allierte i Gog og Magog krigen. Og i følge Åpenbaringsboken – så vil til slutt også hærene til Kina – det står kongene fra Østen – en hær på 200 millioner – også få møte sitt endelikt ned på Harmegeddon sletten, som er en av verdens største sletter.

«Og da Lammet åpnet det femte seglet, så jeg under alteret deres sjeler som var blitt slått i hjel for Guds ords skyld og på grunn av det vitnesbyrd som de hadde. De ropte med høy røst og sa: Herre, du hellige og sannferdige! Hvor lenge skal det vare før du holder dom og hevner vårt blod på dem som bor på jorden? Og det ble gitt hver av dem en lang, hvit kappe. Og det ble sagt til dem at de skulle slå seg til tåls ennå en liten stund, inntil tallet på deres medtjenere og brødre var fullt, de som skulle bli slått i hjel likesom de selv.» Åp 6:9-11

Så ett eller annet skjer med disse rytterne, som fører til ett kristent martyrium, den antageligvis siste seglet, det 5 – før Jesu gjenkomst – mange troende vil dø, og mange har allerede dødd – for sin Frelsers skyld. Fordi ondskapen får store ringvirkninger – og Guds kraft vil bli utgytt over Hans Hellige, så tror jeg virkelig at det blir konfrontasjon – mellom det rene og det urene – mellom det Hellige – og det gudløse og vanhellige.

Vi trenger å gjøre oss beredt!


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s