26 mai 2022 – Det Hellige ekteskapet – og samlivet i det, og dens utfordringer – og det omskjærte ekteskapet

«Til dødren skiller dere ad» har blitt byttet med, så lenge det passer meg og mitt liv

Jeg opplever det som nødvendig å prate om relasjoner – innen familie – og mest om forholdet mellom mann og kvinne, også kalt en ekteskapspakt etter Bibelsk tankegods. I dag er ting glidd såpass ut, at man samfunnet ikke lenger har en ide, om hva grunntanken var for mann og kvinne – da de ble skapt. Og menneskenes fantasi, tilsier at de ble skapt ut av ingenting, og tviler på at de en dag må stå til regnskap ovenfor en Skaper.

Grunntanken for et ekteskap var mer normalt da jeg vokste opp på 70 tallet, selv om det var utglidende også da – men i dag er forvirringen komplett – og folk er ofte ulykkelige, og er stadig på jakt etter de store «kickene» dvs. i sex, eller gjennom andre måter, som porno, chat via nettet (for det er tydeligvis vanskelig i dag å kommunisere på ett personlig plan – det virker som mesteparten må gå gjennom internett – ofte via mobilen – og dermed øker også bedraget, med at man legger ut falske bilder av seg selv, eller manipulerer det via Photo shop ol.) – eller søker nyåndelige retninger, da de fysiske stiumulansene ikke gir noen indre ro eller fred. Menneskene er stadig på søkning, for å mette sin rastløse sjel – men Ordet sier:

«Det er ingen fred, sier Herren, for de ugudelige.» Jes 48:22

Fred i sjelen og opprettelse av ett menneskets indre – skjer kun via Korset – hvor Gud starter med å reversere alt som er ødelagt – og får oss til å snu fra våre løgner

Feministenes opprør mot Guds autoritet – og lysten til å forandre mannen til en tøffel

Feministene forstår ikke at deres slagord og slogan – er ett opprør mot Skaperen, og hvor de myrder sine spirer, i «frihetens» navn – i det de kaller abort – og nå virker det som også de mister autoriteten og kraften, da menn som sier de er kvinner, bare feier de bort – som en i fengsel i England, sa han var en kvinne, ble satt inn i fengsel på kvinneavdelingen – og begynte å voldta kvinner der. For hver ondskap man gjør – så kommer det noe senere, av deres egen høst – som selv vil true deres egen ideologi og ståsted – og det blir for gammeldags, fordi ondskapen har blitt mye mer radikal.

Samfunnet feminister har også avskaffet mannens gudegitte autoritet, og sånn sett er alle forførende krefter velkommen til å ødelegge nasjonen og blottlegge dens nakenhet – og kvinnen har blitt en mester i å oppføre seg som mannens overhode – istedenfor å være ydmyk, og se hvilken stilling hun egentlig har – jeg kan sitere fra denne artikkelen:

Jeg kommer til å tenke på en sersjant fra de danske styrkene på Kypros, som jeg møtte i 1964. Han hadde ikke diplomer, men en visdom som overskrider kilometervis med tull: Når en kvinne møter en mann, begynner hun å forandre ham. Og vinner hun, har hun tapt.

Kvinnens generelle ønske om å overvinne mannen, eller ta hans posisjon – har vel alltid ligget latent siden tidens morgen – da Herren sa dette «……Til din mann skal din attrå stå, og han skal råde over deg.» 1 Mos 3:16. Det handler om opprør, mot de ordningene Gud har lagt inn i ethvert barn når de blir født – men slipt bort underveis, pga ugudeligheten i samfunnet, barnehagen, skolen og selv foreldrene.

Men selv om ett menneske ikke er bevisst i sine tanker, hva sannheten er, så finnes det en samvittighet som stadig forsøker å minne mennesket om de Evige sannheter – som gir fred om man våger å være lydig mot den stille fredfulle stemmen, og tillater mennesker å bli fornøyd – om de finner ut sannheten til deres eksistens. Denne generasjonen kan ikke kalles fornøyd – de jager stadig etter ett eller annet – men vet ikke at det er deres egen sjel som plager de – deres ånd som rett og slett er død – og tom. Det er bare i en posisjon av enhet med Skaperen, at ett menneske på innsiden blir fornøyd på dypet av sitt indre.

Den voldelige kvinnen

Jeg kom over denne artikkelen:

Er dette greit, Dagbladet?

Her går de gjennom bla. kommentarfeltet til Dagbladet, hvor folk i kommentarfeltet omtrent fniser og har det morsomt på bekostning av mannens som opplevde dette. Nå anser jeg ikke Dagbladet lesere som noen oppadgående folk – ettersom de opphøyer den urene sexkulturen, som gjør folk dumme, uforstandige og arbeidsvegrende.

Her tas det opp det oppsiktsvekkende at kvinner oftere og oftere blir både overgripere i parforhold, men også i mordsaker. Jeg kan sitere noe:

VGs gjennomgang av 18 saker fra 2000 til 2022 der kvinner har drept sine mannlige partnere viser blant annet følgende: I åtte tilfeller var det snakk om det vi må kunne kalle overlagte drap. Disse mennene ble drept mens de sov eller var hensatt i bevisstløs tilstand med medikamenter. I de andre tilfellene ser drapet ut til å ha skjedd under en krangel med eller uten innslag av fysisk vold. Oftest ser det ut ti å ha vært alkohol inne i bildet, og i noen av sakene virker det som om det har vært mer eller mindre tilfeldig hvem som ble drept.

En av kvinnene kunne ikke oppgi noe annet motiv enn at hun var lei av «gnålingen og kjeftingen» fra mannen som ville ha henne til å flytte ut. Sjalusi var et motiv i flere av tilfellene; dette gjaldt blant annet et tilfelle der en kvinne drepte seg selv og sin mann med gift noen dager etter at hun hadde gått fysisk til angrep på ham. I minst to av tilfellene ser kvinnene ut til å ha hatt klare økonomiske motiver. Flere av mennene hadde også gitt klart uttrykk for at de fryktet sine kvinnelige samboere. En hadde oppsøkt krisesenter, en annen hadde forgjeves prøvd å skaffe sin psykisk syke samboer behandling, en tredje hadde ikke villet overnatte i parets felles hjem.

Ett samfunn som beveger seg langt bort fra Guds Ordninger, opplever at alt blir snudd på hodet. Man fostrer frem menn, som er mer eller mindre feminine, enda de er, eller har mulighetene til generelt å bli fysisk dobbelt så sterke som kvinner – men mangler mot og trygghet rundt sin egen Guddommelige autoritet – mens kvinner mer og mer blir mannhaftige, og man lager filmer om kvinnelige snikskytere og «amasonas krigere» som kan drepe og massakrere så mange menn som helst – og er mannen overlegen i fysisk nærkamp. Alt dette er totalt demonisk – og lager ett selvbilde i mange av de oppvoksende unge kvinner, som er totalt destruktivt. Underholdningen er på linje med hva som ødela Noahs generasjon:

«Men jorden var fordervet i Guds øyne, den ble full av vold.» 1 Mos 6:11

Kvinnen – enklere å forføre enn menn

Da Eva forførte Adam i sitt fall – så var det ene og alene fordi Adam ikke våket over sin familie/område:

«Kvinnen så nå at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øynene – et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Så tok hun av frukten og åt. Hun ga også sin mann, som var med henne, og han åt.» 1Mos 3:6

Husk det – denne slangen, som tydeligvis kunne prate på den tiden, besatt av satan – henvendte seg ikke til mannen, men til kvinnen. En mann ville ikke blitt lurt av dette – men det ble dermed kvinnen – og det visste slangen – og når den onde hadde taket på kvinnen – så forførte hun mannen – så de begge kom under samme dom – selv om domfellelsen kom ut svært forskjellige – til kvinnen sa Gud dette:

«……. Jeg vil gjøre din møye meget stor i ditt svangerskap. Med smerte skal du føde dine barn. Til din mann skal din attrå stå, og han skal råde over deg.» 1Mos 3:16

Fallet innebar for kvinnen at hun ble mer avhengig av mannen – som kommentar i en bibel kommentarbok, av Erik Bernsprång: – I kvinnene avhengighet og tiltrekning til mannen, ser vi Guds rettferdighet. Hun forsøkte å møte fristeren alene og uavhengig av mannen. Resultatet ble at tiltrekningen og avhengigheten av mannen ble hennes uunngåelig skjebne.

At mannen skulle råde over kvinnen, var kanskje den vanskeligste – gjorde at mannen fikk lederoppgaven. Og i Paulus brev og i NT generelt – så skal kvinnen underordne seg mannen. Men sånn var det ikke i starten – da hun verken var overordnet eller underordnet – men skulle være ved mannens side og hans hjelp. Synden kom inn som en fryktelig skade i Guds verden, noe som forandret kvinnens situasjon dramatisk. Å underordne seg var ett resultat av at menneskene brøt Guds bud – og slapp den onde inn i verden – alt ble forandret – og fra nå av, om mannen og kvinnen skal finne lykke – fred og glede i samlivet – må det skje på Guds premisser – ellers skapes det misfornøyde, opprørske og destruktive mennesker som gjør skade på seg selv og andre mennesker rundt seg.

Alle Guds pakter blir inngått med blod

Selv Pakten i det nye forbundet, ble opprettet med Jesu Kristi dyrebare blod

Menneskene hadde nå fått steinhjerte, og selv i sin rettferdighet, så var hjertet endog dødt, selv om de levde i rettferdighet – alle gudfryktige i GT, så frem i sukk og lengsel etter sin forløsning i Messias – som var lovt allerede rett etter syndefallet.

«De sa til ham: Hvorfor har da Moses bestemt at en skulle gi ektefellen skilsmissebrev og skille seg fra henne? Han sa til dem: Fordi dere har så hardt et hjerte, tillot Moses at dere skiller dere fra deres koner. Men fra begynnelsen av var det ikke slik.» Matt 19:7-8

Allerede tidlig, ble det klart at Gud inngikk pakter med blod. Vi ser de gamle Guds hellige, når de inngikk en pakt – så kunne man skjære seg i armen/hånda, og dele blod med hverandre – og ofre dyr – som eks. Abraham gjorde i 1 Mos. 15 – da Gud inngikk sin pakt – og det står:

«Den dagen gjorde Herren en pakt med Abram og sa: Din ætt har jeg gitt dette landet, fra Egypts elv like til den store elven, floden Frat,……» 1Mos 15:18

Husk på at Gud ikke er politiker – om Han sier noe, så holder Han det – uansett om det går flere 1000 år. Derfor – når alle andre folkeslag og nasjoner opphørte å eksistere i oldtiden en gang – så uansett hva Israel gikk gjennom – så ble de alltid opprettet – sist i 1948 – fordi Pakt er en alvorlig ting for Gud – Han står alltid for sine løfter – og kan ikke lyve

«Gud er ikke et menneske så han skulle lyve, heller ikke et menneskebarn så han skulle angre. Skulle han si noe og ikke gjøre det? Skulle han tale og ikke sette det i verk?» 4 Mos 23:19

Vi kan se hva Abraham ofret:

«Da sa han til ham: Bring meg en tre års gammel kvige, en tre års gammel geit, en tre års gammel vær, en turteldue og en dueunge.
Så hentet han alt dette til ham. Han skar dyrene midt over, og la det ene stykket av hvert dyr rett imot det andre. Men fuglene skar han ikke over.
» 1Mos 15:9-10

Og så:

«Og det skjedde, da solen var gått ned og mørket kom, se, da var der en rykende ovn, og luende ild for fram mellom offerstykkene.» 1 Mos 15:17

Tanken bak er veldig enkelt – om Jeg Gud ikke holder mine løfter, dvs. min pakt, så måtte det gå med meg som det går med disse dyrene. Samme med mennene som inngikk pakt i gammelt tid – da de også ofret dyr – om jeg trenger hjelp, og du ikke kommer meg til hjelp, så må det gå med deg som disse dyrene. Å bryte sånt – var uhørt – og de fleste av frykt for straffen, lot det være – og holdt sine forpliktelser – som også skapte trygghet for dem selv, om de selv kom i problemer. I de fleste paktene, er det 2 sider som inngår pakt – med Abraham, var det Gud alene som sto for det, altså en evig pakt – om du leser Jeremia 33 fra vers 20 – så ser du at pakten med Israel er Min pakt, som det står – og at den vil vare så lenge lovene om sol og måne eksisterer – altså så lenge dag og natt er.

Gud bryter aldri sine pakter, og når Gud skapte mennesket, så var tanken at menneskene skulle være en type avbilde av Gud – ikke Gud, men i hans lignelse:

«Dette er boken om Adams slektshistorie: På den dagen Gud skapte mennesket, skapte han det i Guds liknelse, til mann og kvinne skapte han dem, og han velsignet dem og ga dem navnet menneske på den dagen de ble skapt.» 1Mos 5:1-52

Det gjør oss annerledes enn dyrene – ja annerledes enn alt. Fordi dyrene har en sjel og en kropp – mens mennesket har i tillegg en ånd – det er bindeleddet til Gud – ettersom Gud er Ånd. Men mennesket for å være i hans lignelse, så må vi også følge prinsippene og lovene Han har lagt ned i oss – og her er det ikke ensidig, her er det fra 2 sider – Gud gjør sitt, når du gjør ditt – Han forsvarer deg – når du forsvarer det Han står for – om du er Gudfryktig og oppriktig – så finnes det mange løfter i Bibelen som teks. de 14 første versene i 5 Mos. 28 – men om du svikter de og vandrer i ulydighet, så står det ett løfte om 54 vers om forbannelser – om du bryter pakten – du husker jeg pratet om de dyrene de ofret under en pakts-seremoni – det betyr – måtte det gå sånn med deg, om du bryter pakten.

Og Gud har inngått flere pakter med menneskene – både ufrelste og frelste – både rettferdige og urettferdige. Regnbuen er en sånn pakt, men ensidig, da Gud bestemte seg for aldri å drukne jorden en gang til med vann, pga deres vanvittige perverse livsstil som Nohas slekte levde i (det var spesielt skapelsen av Nephilim som ble den verdens undergang, i tillegg til alle andre perversiteter og synder) – på lik måte som dagens generasjon lever i (hvor Bibelen lover at menneskene vil isteden bli straffet med ild, 2 Peters brev 3, antagelig atomvåpen).

Pakten mellom en mann og en kvinne

Den andre pakten jeg vil prate om – er den mellom en mann og en kvinne. Den er såpass viktig, og menneskene blir faktisk styrt etter hvordan man behandler denne pakten – det ser vi når samfunnet ikke anser det som Hellig og med respekt, men mer som koldtbord man kan forsyne seg når det passer seg selv – av det de ønsker, når de ønsker det. Dette skaper oss om til onde vesener – ikke gode – bare i våre selvrettferdige bilder, ser vi oss som gode, og de rettferdige, i vår forvillelse, ser vi som onde, ett tankemønster og fordommer som denne generasjonen har blitt eksperter på.

En pakt blir inngått med ord – Gud talte, og så handling. Gud talte til Abraham, og han gjorde klar dyrene – så effektuerte Gud pakten med ild – hvor dyreskrottene ble fortært – og Gud talte om Paktens innhold – hvor hans etterkommere skulle arve landet Kanaan, idag Israel. På samme måte – om vi skal ta det på den måten Gud tenkte det opprinnelig – en mann og kvinne skulle være jomfru – og skulle verken begå utukt (som berøring av hverandres kjønnsdeler ved begjær) eller hor før pakten ble inngått. Fordi da blir man ett som med en prostituert:

«Eller vet dere ikke at den som holder seg til en horkvinne, er ett legeme med henne? For det er sagt: De to skal være ett kjød.» 1 Kor 6:16

Det er like ille uansett kjønn som bryter dette. Før vi giftet oss, for nå snart 26 år siden, så var selv sånne enkle ting som ett kyss, som mindre bra – man fikk ett ubehag som en troende – i ens innside. Derfor var vi atskilt de siste ukene før vi giftet oss, for å ikke friste hverandre. Da vi gikk opp til alteret – så var vi fortsatt ikke gift. Det skjedde ikke før Pastoren talte ordene – om at vi ikke skulle la noe skille oss – unntatt døden – og vi sa ja til det – så kom Guds kraft, og forente oss i vårt indre, på samme tid som pastoren sa at vi nå ble regnet som ektefelle. I tillegg hadde vi vitner, som kunne bevitne vår ed til hverandre. Nå var pakten fullbrakt i første akt – og vi hadde rett til hverandre, fordi det var rent oss i mellom. Og det merket jeg allerede med første kyss – det var helt annerledes enn før, en velsignelse – vi var ett ved ett Guds under. Og Ordet sier:

«Til dem som er gift, har jeg dette budet, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann. Men er hun skilt fra ham, skal hun enten fortsette å leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin hustru.» 1Kor 7:10-11

Du forstår, om du skiller deg, så er paktsbåndene dere imellom, like aktiv – selv om du skulle flytte til andre siden av jorden, bort fra din ektefelle. Det kan bare brytes ved at ene aktiv lever i hor (og nekter å vende om) eller dør – eller om den andre parten er ufrelst, og ønsker å skille seg, så er også det tillatt, etter Paulus undervisning i 1 Kor. 7. Jeg har skrevet noe om ekteskap og skilsmisse her.

Men pakten må også forenes med blod – som var gammel skikk fra begynnelsen. Når en manns kjønnsorgan på bryllupsnatten kommer inn i kvinnen – og hun er jomfru – så vil den såkalte jomfruhinnen brytes – og blodet vil da omslutte mannens kjønnsorgan – og blodet vitner om deres nye pakt. I Israel – når de da levde Hellig, så på bryllupsnatten hadde foreldrene til kvinnen sørget for å ha ett rent laken under deres ekteseng, og blodet som da viste seg på lakenet, etter endt bryllupsnatt – vitnet om at deres datter var jomfru, og ble oppbevart hos foreldrene, om noen skulle vitne stygt om deres datter – eller mannen senere ville hevde at hun ikke var jomfru på bryllupsnatten, så hadde de bevis. Dette var det noe Gud selv la til grunn for, for at en jomfru ikke skulle bli baksnakket:

«Når en mann tar seg en hustru og går inn til henne, men siden får uvilje mot henne
og beskylder henne for skammelige ting og setter ut ondt rykte om henne og sier: Denne kvinnen tok jeg til ekte, men da jeg kom nær henne, fant jeg at hun ikke var jomfru!
– da skal pikens far og mor ta tegnet på hennes jomfrudom og ha med seg ut til porten, til byens eldste og pikens far skal si til de eldste: Jeg ga denne mannen min datter til hustru, men nå har han fått uvilje mot henne,

og så beskylder han henne for skammelige ting og sier: Jeg fant at datteren din ikke var jomfru! – Men her er tegnet på at min datter var jomfru. Så skal de bre ut kledet for de eldste i byen.
Og de eldste i byen skal ta mannen og straffe ham.
Og de skal ilegge ham en bot på hundre sekel sølv og gi dem til pikens far, fordi han har satt ut et ondt rykte om en jomfru i Israel. Og hun skal være hans hustru. Han må ikke skille seg fra henne så lenge han lever.

Men var det sant, dersom piken ikke var jomfru,
da skal de føre henne ut foran døren til hennes fars hus, og mennene i hennes by skal steine henne til døde, fordi hun har gjort en skammelig gjerning i Israel og drevet hor i sin fars hus. Slik skal du utrydde det onde hos deg
.» 5Mos 22:13-21

Som Ed Cole sier – mannen som løy på sin kone – måtte da fortsette ekteskapet uten en sjanse til å få skilsmisse, de var gift resten av livet. Det betydde at hun ikke kunne bli satt bort og klare seg selv, og håpe på at noen ville ta henne som en fraskilt kvinne, og gifte seg med henne igjen – og det fungerte ofte dårlig for kvinnen, på den tiden Gudsfrykten var virksom i Israel.

Mannens straff for å lyve, var å ta ansvaret med å forsørge og ta vare på kvinnen resten av sitt liv. Husk – det var ikke så mange år siden, hvor kvinnene i denne nasjonen var veldig avhengig av mannen for å bli forsørget, og ofte så kom også kvinner ofte i ublide skjebner pga det – det var vel også derfor kvinnene i utgangspunktet begynte å gjøre opprør. For mennene stakk ofte fra sitt ansvar, feks. ved at man hadde samleie utenfor ekteskapet – og om kvinnen ble gravid, måtte hun bære frem fosteret, med skammen og kanskje ingen inntekt og noen som forsørget henne – mens mannen kunne stikke av, og starte på nytt ett annet sted. Det var også derfor kvinnene ofte vill ta abort, selv om det var ulovlig – fordi skammen var stor å ha ett barn utenfor ekteskapet.

Derfor – skulle man håndheve å ikke ha sex – før etter ekteskapet – så slapp man oftest disse problemene – om det da ikke skjedde en voldtekt eller en eller annen form for overgrep eller noen som bedro kvinnene. Men sex er en sterk kraft, derfor er det godt å holde sånt avskilt, som eks. en eldre dame, rundt 90 år (deg var for ca 10-15 år siden) for en del år siden, fortalte om sine jenter – da de ble invitert til fest, og det var menn der til stede – sa hun som mor plent nei! Hun visste hvordan konsekvensene kunne bli for hennes døtre – og så jeg forsto, så var ikke hun kristen. Det var denne tankegangen hos våre eldre, som skapte en mer enhetlig og sterk nasjon – enn dagens generasjon, som bryter ned alt, pga nettopp de seksuelle avvikene – pga mangel på forstand:

«Hor og vin og most tar forstanden bort.» Hos 4:11

Båtkjøring og feminisme

Legg merke til at alle disse som står beskrevet her – er veldig hardt påvirket av den feministiske ånden – og de styrer oss som det ble gjort med Helge Ingstad – og med Støre ved roret, går det raskere mot undergang.

Og dagens ledere og elite – mangler rett og slett forstand, og styrer Norge mot egen destruksjon, akkurat som Fregatten Helge Ingstad ble totalt ødelagt, som nok ble styrt av noen kvinner – ettersom ingen vil prate om det. Hvem som styrte båten i det fysiske betyr egentlig ikke noe – men jeg ser det uansett som ett bilde på at den feministiske ånd, styrer oss rett i grøften og destruksjon – og om kvinner styrer en mann, altså navnet på båten var ett mannenavn – så går også nasjonen på skjæret og ødelegges – Gud satte mannen i autoritet, uansett hvor ufullkommen han kan være – og norske menn trenger hjelp til å finne seg selv, ved å speile seg i Kristus – den fullkomne mannen.

Respekt for en kvinnes ærbarhet, der den finnes

Uansett – en kvinnes ærbarhet skal man ikke spøke med eller skryte av å hatt en erobring uten at det har skjedd. En mann som snakker stygt og nedsettende om en kvinne, spesielt om hun er uskyldig, vil få forbannelser over seg. Jeg kan sitere noe som Ed Cole skriver i sin bok «Kommunikasjon, sex og penger«:

Menn er ikke klar over den straff eller forbannelse som kommer når man baktaler en kvinne. En mann som etter ett stevnemøte skryter av sin «erobring», når det i virkelighetene ikke skjedde noe, baktaler en kvinne og forårsaker at hun mister sitt rykte. Men som gjør det, utsetter seg for Guds dom. Jeg advarer deg mot å påstå en usannhet angående en kvinnes ærbarhet. Faktum er at dersom du har gjort det, så befaler jeg at du angrer og omvender deg. Be Gud om tilgivelse for din synd av baktalelse. Du har spredt sladder om Guds tjenerinne og det vil ikke forbli ustraffet.

Da jeg nevnte dette til en gruppe høyskolemenn, fortalte deres leder meg at det besvarte hans spørsmål på hvorfor det syntes å være en forbannelse på høyskoleområdet, særlig i noen menns «broderskapshus». Du kan ikke krenge Guds befalinger, heller ikke hans barn uten å forvente hans dom.»

Nå har jeg tatt det opp fra hvordan Gud ønsker det – om utgangspunktet er riktig. Men som troende, så kommer det mennesker til tro – hver dag – som er både prostituerte, «tollere», syndere, narkomane, alkoholikere, hverdagsmennesker etc. – og Gud vet at de fleste av de ikke er jomfru – tross alt, det er sånn samfunnet er. Men om Gud ikke oppretter den fysiske jomfrudommen (jeg leste om en kvinne som var prostituert, og etter frelsen, da hun skulle gifte seg med en gudfryktig mann, så opprettet Gud den fysiske jomfrudommen), så oppretter han ett menneskes indre renhet og istandsetter det – til å være ren og fullkommen for Han/henne – om de da velger å vandre med Gud – og i dypet på det å være en troende. Helliggjørelse blir ikke skapt over natten – det kommer over tid – noe som varer hele livet, til du er hjemme hos Herren – det er en altoppslukende gjerning, som man alltid må korrigere i sitt liv – ved å la Ånden korrigere og tukte oss – og ikke minst befri oss fra våre byrder – og noen kan være temmelig tøffe og harde byrder.

Sex som Nugatti

Da jeg møtte noen på jobben her om dagen – så var det en ung mann, som jeg mener er veldig uviselig, og uforstandig, hans måte å se verden på – er veldig merkelig. Så han hadde gjort en god gjerning – han hadde hjulpet en venninne – som søkte jobb – og hadde ingen sted å bo og lite penger å rutte med, og åpnet sitt hjem – for liten kostnad, og de hadde «aktiviteter» som han kalte det – antar ett sex liv ved siden av – til hun finner jobb – og han kan få henne bort, sånn at han fortsatt kan dyrke sin ensomhet – som han fortalte meg det.

Når sex med hvem som helst, blir som andre spiser Nugatti på brødskiven – så har man redusert det Hellige på samme måte som Esau gjorde med sin førstefødselsrett:

«Se til at ikke noen er utuktig eller verdslig som Esau, han som solgte sin førstefødselsrett for et eneste måltid mat. Dere vet jo at da han senere ville arve velsignelsen, ble han avvist, enda han søkte den med tårer, for han fant ikke rom for omvendelse.» Heb 12:16-17

Men heldigvis, finnes det nåde for syndere – selv de som har falt i alle lovbrudd som finnes i Bibelen – Gud kan opprette fra alt, om det finnes muligheter i ditt hjerte, sånn at Gud kan virke i det. Gjør du hjertet hardt som stein – som teks. en skilsmisse og gjengifte på en ulovlig måte vil gjøre – så finnes det lite eller ingenting Gud kan virke i – og frafallet er nært – men også dommen!

Seksuelt begjær skaper kulde og kjølighet i menneskenes hjerte

I dag så har man mistet synet av hvem Gud er – og før var kanskje mannen den som oftest ble fristet, til å ha en affære på si – men dette har forandret seg – da kvinnene oftest ikke er noe bedre, kanskje til tider verre. Denne formen for seksuell aktivitet – med «alt og alle» – skaper en stor dyp kulde i samfunnet – hvor naturlig kjærlighet forsvinner. Men jo mer ondere og kaldere mennesket blir – jo mer snakker man om kjærlighet – og om det positive – men ikke la deg lure – det er bare ren reklame – fordi menneskene har ikke vært så onde nå, som siden Noah og Lots dager.

Fra denne befrielsen – husker hun var en kvinne fra Sør-Afrika – hennes datter kom ikke med på dette bildet – dessverre er videon fjernet fra nettet. Ellers er det mye befrielse på YouTube gjennom emmanuel.tv.

Det minner meg om en kvinne (se bildet over), hvor hennes befrielse ble sendt på Emmanuel TV – hun kom til befrielsesmøte – hun var en troende og hennes mann var en troende – og de hadde felles datter, muligens rundt 7-8 år. Og hun kom opp for befrielse – med sin datter ved siden av seg – og da ånden begynte å snakke gjennom henne, med hennes stemme – så sto hun foran TV og publikum og talte kaldt og uforsonlig om din egen datter – ja, hun sa at det ikke var hennes egen datter, og forkastet henne på direkte TV – mens jenta hørte det. Men predikanten kastet ut ånden, og den måtte slippe henne. Og da han så konfronterte henne med det hun sa rett før – så kunne hun ikke huske det – men sa at hun elsket datteren over alt. Denne urene ånden kom inn fordi en eldre gutt, når hun var rundt 12 år selv (om jeg husker rett)- gjorde noe urent mot henne – som jeg skjønte hadde sex med henne. Den ånden var en plage i huset – og moren skapte ofte strid mellom datteren og henne – pga den kjøligheten, uroen og irritasjon ånden skapte.

Å ha ett godt sex liv

Ja, jeg må prate om dette også, fordi det finnes noen prinsipper som kristne burde bruke, for å ha ett bedre sex liv. Husk at satan skryter uhemmet av seg selv som far til sex – men det er en ren løgn, han ødelegger det fine sampillet som sex egentlig er – men verden tror hans løgner – og tror at alt hva kristne gjør – er kjedelig og uinteressant. Og ja, religiøsitet kan skape dårlig samliv, men ekte troende kan skape gnist med hverandre, via bønn – som kan selv gjøre verden grønn av misunnelse. Gud skapte mann og kvinne – og muligheten til at de kunne ha sex med hverandre – Han vet bedre om dette, enn noen andre.

For det første er kvinnen sentrumet i samlivet – det er viktig for mannen å forstå. En mann, om han får sin lønnsutbetalning og sex – så er han fornøyd. En kvinner mer avansert – og oftest er ikke dette nok. Du må kjenne din kvinne – og så gi næring til hennes følelser i dagliglivet – lytte, observere etc. Jeg vet at dette er svake sider hos oss menn, noen er flinkere enn andre, og andre verre enn de fleste. Men en kvinne kan få utløsning ett utrolig antall ganger – mens menn, om de får en, så bruker det å holde. Derfor burde man alltid sørge for at kvinnen først får sine behov møtt – før du selv trasker inn for dine egne behov – Skriften er veldig klar:

«Mannen skal gjøre mot ektefellen det han skylder henne, og det samme skal kvinnen gjøre mot mannen. Hustruen rår ikke over sitt eget legeme, men mannen. På samme vis rår heller ikke mannen over sitt eget legeme, men hustruen.» 1 Kor 7:3-4.

Samme med ulike sex stillinger – og at mannen krever mer av kvinnen som oral sex ol., som hun ikke ønsker – husk at alt skal gjøres i kjærlighet – og er det ikke kjærlighet, så er det ubrukelig. Og å manipulere med dårlig samvittighet og oppføre seg som trassig unge – så sår du ugress inn i din partner, sånn at du mister det du i utgangspunktet hadde. Tvang er ikke kjærlighet – det er tvang – og ingen liker å bli tvunget til noe. Nå kan det gå den andre veien, og kvinner er den krevende parten, og mannen ikke vill. Men prinsippene er det samme.

«La alt hos dere skje i kjærlighet!» 1 Kor 16:14

«Kjærligheten er tålmodig, er velvillig. Kjærligheten misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke, den blåser seg ikke opp. Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet.» 1Kor 13:4-6

Så skal jeg gjengi igjen fra boken til Edwin L. Cole, kapittel 8:

En mann dukket opp og delte sitt vitnesbyrd for Cole, pga hans tjeneste. Han hadde vært på møte, lest en av hans bøker, hadde nøkternt og sindig veid det som ble sagt og deretter anstrengt seg for å praktisere noen av Bibelens prinsipper i sitt liv.

Prinsippet om at bønn skaper intimitet, hadde virkelig gjort inntrykk på ham, og han lengtet etter å praktisere det i sitt ekteskap. Også anbefalningen om at menn leser fra Ordspråksboken om morgenen og fra Salmenes bok på kvelden, syntes å være rett for ham.

Likevel syntes det aldri å være tid verken til Salmenes bok eller bønn om kvelden. Til slutt kom han og hans kone overens om at ette rat barna hadde lagt seg om kvelden og før de gjorde noe annet, skulle de lese en Salme og be sammen. For ikke å forstyrre barna, bestemte de seg for at det ville være best for dem å lese og be i soverommet.

I løpet av deres syv års ekteskap hadde de hatt vedvarende problemer i sitt sex liv. Men etter å ha lest Guds Ord og bedt sammen i tre måneder, la de merke til, uten engang å forstå hva som hadde skjedd, at deres problemer var løst.

Han var så oppriktig da han sa: «Da du sa at bønn produserer intimitet, så tøyset du ikke»

Mens de ba sammen, begynte de å kommunisere ånd til ånd. De oppdaget en ny evne til å snakke ut om ting de aldri før hadde vært i stand til å diskutere. Resultatet av dette ble en ny intimitet i ekteskapet.«

Dette her er en optimal måte å løse problemer på i ekteskapet – å kommunisere ved bønn, ånd til ånd. Men så er det sånn at flere jeg kjenner eller kjenner til, så er det gjerne den ene parten som vil mer med Gud, mens den andre vil det ikke – selv om begge parter kaller seg kristne. Dette er ett vanlig problem – og da må Herren virke på en annen måte – en å kommunisere ånd til ånd – som Ed Cole skrev. Ofte så vandrer den ene med Herren på dypet, uten at ektefellen forstår den biten. Da trenger man visdom – som Ånden kan gi – i enhver situasjon. Men helt enkelt er det ikke. Men da må man lære at å vandre med Kristus – faktisk til tider koster – og at man ikke skal skille seg – selv om ting virker som det går skeis. Eller om man skiller seg – så holder man seg fra gjengifte med en annen – for så lenge paktsbåndene er mellom ektefellene, så skal man la være å finne en ny å gifte seg med en annen.

En venn av meg, hadde en sterk bønnetjeneste sammen sin kone – i ganske så mange år. Men en dag, så ble kona lei (muligens hun ikke fikk sine sjels behov møtt – det er ikke alltid man kan gjøre det ved hele tiden å være i Ånden – man trenger også å tenke på de fysiske og de psykiske behovene, spesielt hos kvinnen – ett menneske er mer enn bare en ånd)- og hun begynte å flørte med en gammel ungdomskjæreste via facebook – og muligens begikk hun hor – hun fikk iallefall et kort fra den ufrelste kona til den mannen hun hadde kontakt med – hvor hun ble bedt om å dra til helvete! Denne Gudfryktige ektemannen gikk inn i en fryktelig krise – han begynte også å røyke, som han hadde blitt fri fra ved frelsen. Men etter hvert stumpet han den – og kastet seg mer på Gud. Og han opplevde ikke at han skulle skille seg eller forlate kona – så det ble en type kaldt ekteskap, også for barnas skyld – nå har vel det vart i ca 7 år – men som han sier, sin nærhet med Gud, er for han viktigere og bedre enn sex – som de ikke har hatt på flere år. Så han føler at han mistet noe – men fikk rikere tilbake, ved å bli mer avhengig av Gud. Vi ber enda – for at kona skal bli frelst – og vi har tro for det, men hun har også sin frie vilje.

Du skjønner – du kan ikke tvinge den andre parten inn i Guds vilje – og noen ganger må de, selv om ønskene er destruktive – bare slippe de, sånn at de kan fortsette sin vandring inn i ulike typer av synd og lovbrudd – og selv kaste deg inn på Gud. Vi vet hva Ordet sier:

«For hva vet du, hustru, om du kan frelse din mann? Eller hva vet du, mann, om du kan frelse din hustru? Likevel må enhver vandre slik som Herren har gitt ham, som han var da Herren kalte ham. Dette gir jeg pålegg om i alle menighetene.» 1Kor 7:16-17

Om du skal fortsatt være en troende, så må du tenke på hvilken smerter Jesus måtte bære, for din frelses skyld – dermed må du ta opp den tunge stenen – og bære den, og vit at Gud vil hjelpe deg – Jesus kalte det å bære sitt kors – og fornekte sine egne behov, og stole på at Gud sørger for at du får dine behov møtt.

Opplever du smerte med å bli forkastet eller forlatt – så er formaningen å kaste seg mer på Gud – og i dypet gjøre Han til din Far – din Pappa – og i Guddommelig fantasi se deg som du kryper opp i Hans fang – fordi tro kan ofte også brukes via fantasien – tross alt, alt rundt oss er skapt ved tro – ved at Guds fantasi ble en virkelighet – da Han talte alt til eksistens!

Det omskjærte ekteskapet

Det siste jeg vil snakk om i denne omgangen – er en forunderlig ting Edwin L. Cole pratet om «Det omskjærte ekteskapet» – igjen hentet fra boken til Eswin Louis Cole.

Ed Cole, stresset i sin tjeneste, og hadde ingen tid, fikk Bill på telefon, han og hans kone trengte sjelesorg. Han sier:

«Lite ante jeg at Gud ville gjøre noe i deres liv som dypt og grundig skulle forandre dem, og ved deres opplevelse, tusenvis av andre».

«Vi har vært gift i 30 år, likevel er det noe som savnes i vårt ekteskap», begynte Bill mens han og Jane satt på sofaen i mitt hotellrom den kvelden. «Det er ingen romantikk. Sex eksisterer nesten ikke. Vi behøver virkelig hjelp. Vi tror at Gud sa at vi skulle komme til deg».

Bill var 52 år, og hans Jane var 51, og de var overbevist om at det var et mirakel at deres ekteskap hadde vart så lenge som det hadde. Først etter at de hadde giftet seg, hadde hun fortalt ham at hun ikke var i stand til å få barn. I vrede hadde han svart: «Hvis det er slik, så er det intet behov for å ha sex«.

Men de hadde det, til tross for at det var langt fra det noen av dem ønsket, ville ha, eller forestille seg at det kunne eller skulle være. Bill gikk videre for å fortelle om de neste tretti år med perioder av hjertesorg, tilfeldige tragedier, bedrøvelser, smerte, sorg og bare akkurat nok med følelser til å holde ekteskapet sammen.

Det var en lang historie, men med den letthet som han fortalte meg detaljene, forstod jeg at de hadde snakket og tenkt igjennom det gang på gang. Jeg bestemte med for å avbryte Bill, bare for å få de større trekk i stedet for detaljene.

«Vil dere at dette ekteskapet skal fungere?» spurte jeg. Bill så på sin kone, og de vendte seg mot meg og begge sa: «Ja«. «Elsker dere hverandre?» «Det vet vi ikke«, var deres ærlige svar.

«Jeg har sett på den andre siden av gjerdet noen ganger, og det har sikkert han også, men vi har ikke gjort noe«, sa Jane, og Bill nikket i enighet.

«Men dere vet ikke om dere elsker hverandre?» «Alt jeg vet«, sa Bill, «Er at hun fremdeles er min beste venn.» Dette utsagnet sa meg en hel del om deres situasjon. Det var et klassisk bevis på at sannheten at det som holder et ekteskap sammen, er ikke romantikk, men vennskap. En ekteskapsenhet behøver begge deler, men kan overleve på vennskapens grunnvoll alene uten romantikk. Få overlever med bare romantikk uten vennskap. Ukeblad med Hollywoods romantikk som avslører den stadige forandringen i ekteskapelige forhold blant filmstjernene, illustrerer dette poenget.

En ung mann behøver å vite hvordan han kan være venner med en pike for at han kan vite hvordan han skal være en kvinnes ektemann. Eksotiske og erotiske øyeblikk varer ikke en livstid, men vennskap gjør det. Du kan ikke bygge et liv på minner.

I mangel på sant vennskap, mellom tidene med romantikk, kan tomrommet fylles med fiendeskap eller av noen annet. Bitterhet, hat, sarkasme, sviende kritikk eller fryktelig taushet kan innta det tomrommet som ble skapt på grunn av savnet av vennlig samtale, berøring, at man deler ting med hverandre og er sammen.

Selv om jeg elsket Bill og Jane og brydde meg om dem, så ville jeg ikke sitte der og ta imot tretti års søppel i mitt sinn og min ånd når det tydeligvis var en samtale som de hadde hatt før uten resultat. Jeg behøvde ikke å høre dem bringe opp sitt gamle liv igjen, men de behøvde hjelp.

De hadde vært troende i Kristus i bare fire år og deres liv var allerede dramatisk forandret. Nå behøvde de å praktisere frelse på dette området av sitt liv, men bare Herren kunne gjøre det. Gud ville forandre deres ekteskapelige liv, akkurat som han hadde forandret deres individuelle liv, og han skulle gjøre det igjen.

Jesus er «rådgiver». All rådgivning og sjelesorg må komme fra Ham, og Hans ord. Eller er det bare gode råd. Forskjellen mellom gode nyheter og gode råd kan være forskjellen mellom liv og død. Mang en mann står bak en prekestol på søndag formiddag og gir gode råd i stedet for evangeliets gode nyheter. Tusener dør åndelig som et resultat.

Den kvelden var jeg fullstendig klar over at det var Jesu blod som hadde frelst Bill og Jane, ikke mitt eget, og at Jesu blod var tilstrekkelig for å fullføre det verk i dem som Gud hadde begynt. Da jeg var forsikret om at deres hjerter var villige til å adlyde hva det enn var som Gud ville si til dem, ble den Hellige Ånd forløst i meg til å tale det «ordet» som Gud ville at de skulle høre. «Hvorfor omskjærer dere ikke ekteskapet deres?» forskrekket jeg dem ved å spørre.

«Hva?» De så forbauset på hverandre og vendte seg til meg og sa: «Vi har aldri hørt snakk om noe slikt«. Vel, det har egentlig ikke jeg heller før akkurat nå«, sa jeg. I hvert fall hadde jeg ikke hørt det sagt på den måten.

Mange år tidligere mens jeg var pastor i North Carolina, ledet Herren med inn i en intens ti dagers periode med renselse av mitt eget liv. Det var en tid da Herren oppfordret meg til å forlate alt jeg holdt på med, sette meg i bilen og uten penger eller annen understøttelse, stole fullt og helt på Ham for alt jeg behøvde – bensin, mat, losji, et sted å reise til.

På den åttende dagen av disse ti «renselsesdager», reiste jeg hjem, ba min kone om å følge med meg, og så kjørte vi til et hotell ved stranden. Neste dag i bønn leste jeg i Josvas bok hvor Israels barn ble omskjært for «annen gang«. Første gangen var før de forlot Egypt. Nå, siden de hadde gått inn i Kanaan med en ny generasjon født etter at de forlot Egypt, krevde Gud det igjen av mennene, og av nasjonen.

Jeg forsto at omskjærelse representerer to grunnleggende ting: å legge bort det urene, og å opprette et paktsforhold. Min forståelse da jeg leste det skriftstedet den dagen, var at Herren ville ta bort alt som var skadelig i det forholdet som jeg hadde til min kone. Jeg forstod også at han mente at vi to skulle gå inn i en fornyelse av vår ekteskapspakt ved å omvende oss fra fortiden, og la Guds smelte våre hjerter sammen i kjærlighet, og å begynne på nytt, bygge opp alt det positive og velsigne aspektene av vårt nye forhold.

Da Nancy og jeg knelte på hver vår side av sengen den kvelden, og ba sammen med et ærlig og intenst ønske om å behage Gud, var det som om tiden stod stille. Gud tilga meg alle de negative tanker, ord, motiver og gjerninger, gav meg en ny verdsettelse, attrå, hengivenhet og kjærlighet til min kone som var så ren og dyrebar – det kan bare beskrives som at Gud la ned i meg agape kjærlighet, sin egen kjærlighet, til min kone.

Det var ved det punktet at alle sår, all smerte, sorg og lidelse ble visket bort fra oss begge og en fornyelse av ekteskapspakten skjedde i våre ånder. Fra og med da og til nå har jeg elsket min kone med en kjærlighet som jeg aldri har trodd var mulig.

Uten at jeg fattet det, hadde Guds Ånd lagt fram henvisning til det omskjærte ekteskap på mine lepper for Bill og Jane den kvelden. Jeg hadde aldri før betjent noen direkte med det som Gud hadde betjent Nancy og meg den dagen, men nå kunne jeg se at Gud ville også at Bill og Jane skulle ha ett omskjært ekteskap. «Hør her«, begynte jeg, «i stedet for å gå tilbake og grave opp igjen det begravde avfallet med all dets råttenhet og stank, hvorfor ikke be Gud om å omskjære ekteskapet deres? Legg bort all urenhet fra de siste tretti år og forny ekteskapet deres med en pakt i Gud som ville forynge det«.

«Gud kan gjøre mer ved sin Ånd på ti sekunder enn vi kan gjøre på ti livstider. Det er hva Kristus kom for. Den nye fødselen er for vårt totale liv, ikke bare en sjelisk opplevelse». «Dere må være villige til å begrave fortiden, ikke oppreise det. Gud kan omskjære deres hjerter i ekteskapet akkurat slik Han gjorde med synd i deres hjerter da dere ble omvendt. Det gamle kan være forbi og alt blir nytt i deres ekteskap, akkurat slik som det skjedde i frelsen. Gud kan gjøre det som intet menneske kan gjøre«.

«Hvis dere er villige, jeg mener virkelig villige, be Gud om å gjøre et under i livet deres, da er Herren rede til å utføre det. Det er opp til dere«. Bill og Jane satt stille i et minutt under inntrykket av det de nettopp hadde hørt. Sakte vendte de seg for å se på hverandre, søkte etter det svaret de begge håpet på, men ikke var sikker på om de kunne finne. Noen øyeblikk senere, tilfreds med det de så i hverandres øyne, vendte de seg til meg, og Bill talte for dem begge.

«La oss gjøre det«, sa han. «Følg meg i bønn«, sa jeg og de bøyde sine hoder. De fulgte meg i bønn, gjentok de ord som jeg brukte og bekjente sine feilsteg, mistak og synder. De erkjente sitt hat, sinne sjalusi og ba Gud om å tilgi dem for sårene de hadde påført hverandre og seg selv. Begge to talte høyt om sin lengsel etter å legge bort fortiden med all dens urenhet. Da ba Gud om å omskjære deres hjerter, de bekjente sin kjærlighet for hverandre, de fornyet løftene i sin ekteskapspakt mens de var i bønn, og de takket Gud for det han gjorde i deres liv.

Ved slutten av bønnen var Herrens nærvær så virkelig i det hotellrommet, Hans kraft var så mektig at vi alle satt i total stillhet i Guds fryktinngytende nærvær.

Sakte slappet Jane av, smeltet i sin manns armer. Bill kjærtegnet armen hennes og la sin hake på hennes hode. Hun sukket og hvisket: «Oj«. Det var for slikt et høytidelig, hellig dyrebart øyeblikk for dem. Flere minutter senere, mens hun fremdeles lå lunt og godt på hans bryt, åpnet Jane øynene, så på meg litt tåkete, og sa så stille at jeg knapt kunne høre henne: «Jeg skulle avsky å fortelle deg hva jeg tenker på akkurat nå«.

«Sannsynligvis på et rom i dette hotellet«, sa jeg. Hun smilte. Så reiste de seg for å gå, men han slapp henne ikke. En mann som nettopp hadde erkjent ovenfor meg at han hadde hatt vanskelig for å vise ømhet eller hengivenhet, en mann som sjelden hadde kjæretegnet sin kone på tretti år, kunne nå ikke slippe henne. «Jeg har bedt om dette i fire år siden jeg ble frelst og var i stand til å be«, sa han, «men jeg tenkte virkelig aldri at det kunne skje«.

Bill og Jane fant det som manglet. Han fant sin mannlighet, og hun fant sin feminitet. Sammen fant de ett nytt ekteskap. Da de gikk, arm i arm, var de ett lykkelig par, fri i sinn og ånd til å nyte et omskjært ekteskap. Gud er ingen tryllekunstner, men Han gjør under.

Noen få uker senere ringte jeg til Bill og Jane for å høre hvordan de hadde det. Jeg ville fortelle om deres erfaring til en gruppe menn som jeg skulle tale til, men først ville jeg forsikre meg om resultatet. «Hvordan går det, Bill?«. «Vi er på bryllupsreise», sa han. «Vi har lært oss å kommunisere. Vi har forelsket oss». «Fysisk også? Er hun mer enn din beste venn nå?«

«Helt utrolig. Vi har begynte å praktisere forbønnens prinsipp, også. Det er sant at bønn skaper intimitet. De intime stundene vi har sammen nå er bare helt, helt…«. «Himmelsk» Avsluttet jeg for ham. Han hadde besvart mitt spørsmål. Senere i et møte stod han og Jane og vitnet for alle sammen hva Gud hadde gjort for dem. Gud omskjærer hjertene på dem som ber om det og er villige. Gud er trofast mot sitt Ord.

Sitat slutt.

——————————–

Som du skjønner er ekteskap noe som ligger dypt på Guds hjerte – og Han kan opprette alt, så man ikke behøver å tenke på skilsmisse – men det må være en overenkommelse om det – man kan ikke gjøre det alene – men klart, mye kan gjøres også om man står alene, og setter sitt håp til Gud – og venter på Hans bønnesvar. Ingenting er umulig for Gud – men for mange kan det blir mange år med venting – venting – og venting – som en sa, at hun nesten bare ville gi opp og komme ut av det – men så viste Herren paktsbåndene de i mellom – og da visste hun at hun måtte bite tennene sammen – og bare fortsette. Ekteskap er ikke enkelt, og det har aldri vært tider som nå – hvor det er så vanskelig – fordi hele nettet og alt der ting blir kommunisert – enten det er skole, barnehage, media, TV etc. – så forringer de ekteskapet til ingenting, og opphøyer alt som grovt ødelegger ekteskapet – og fristelsene for det onde, er bare ett tastetrykk unna.

Men Gud kan opprette alt – det finnes ingen unnatak for det. Hans kjærlighet er ikke bare til de som virker som de har ett perfekt ekteskap – men spesielt for de som sliter, og har det ondt. Og husk – en skilsmisse ødelegger noe i barna, som kan styre deres ferd destruktiv, når de vokser opp. Jeg vet – ettersom jeg er selv ett skilsmissebarn. Den dagen det skjedde – så følte jeg det som sjelen min ble delt i 2 – og det tok Gud rundt 25 år – før Gud fikk med i en situasjon, hvor Han helbredet alle de smertelige tingene fra den tiden.

Så la oss ikke være som verden – og ikke gjøre som de – men la oss heve Guds Ord – midt blant en vantro slekt – og ære det som er rent og godt i Guds øyne – så vi kan være ett lys for dem:

«Derfor skal også de som etter Guds vilje må lide, overgi sine sjeler til den trofaste Skaper, idet de gjør det gode1 Pet 4:19

Dette ett ord til de som sliter i ekteskapet – for Gud har løsninger for deg, om du setter din lit til Ham – og søker Ham av hele ditt hjerte og hele din sjel – og husk at du må være tålmodig, for Gud kommer med frelse når du er klar for det – og noen ganger kan det ta tid!

Én kommentar

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s