WEFs agenda, med den nye Kong Charles – og hvordan WEF forsøker å stjele land fra bøndene i Nederland

Da har jeg oversatt denne fra Redacted – for å vise til hva alle politikken som føres, handler om å stjele kontrollen over maten (og energien) – sånn at myndighetene kan få full kontroll over folket.

(46) King Charles and WEF just aligned on Great Reset agenda | Redacted with Clayton Morris – YouTube (adresse https://www.youtube.com/watch?v=ZgKX6vPo6Cc&t=658s)

Kong Charles, etter at dronningen er død – har akkurat satt seg i posisjon på den Store Resett agendaen – av Natali og Clayton Morris

Dagens nyheter omhandler det som skjer ved WEF (World Economic Forum) – noe som skjer nå. Vi ser hva som utfolder seg etter dronning Elisabeths død – hvor Charles har blitt offisielt nå en konge. Kong Charles er ett stolt medlem av WEF. Ikke bare er han et medlem av WEF, det var han som skapte the Great Resett – ikke Klaus Schwab – det var daværende prinsen av Wales, Charles. The Great Resett ble lansert i 2020 – Charles sa da:

Vi har ingen andre alternativer ettersom om vi da ikke tar den nødvendige handlingen, og vi bygger igjen (du vet, build back better) i en grønnere og mer bærekraftig og mer inklusiv måte – så vil vi ende opp med å bare har mer og mer pandemier – og mer og mer katastrofer fra enhver akselerende global oppvarming og klima forandring. Dette er øyeblikket da dere alle sier at vi gjør så mye fremskritt vi kan.

Ikke alle vet at han var den første til å annonser på sin hjemmeside – om du går i dag på webbsiden hvor uttalelsen har stått – så blir websiden akkurat nå oppdatert og fjernet. Så siden er nå nede – godt mulige fordi han ikke lenger er prinsen av Wales – men Konge.

The Great Resett (den store nullstillingen): Iniativet er designet for å sikre handel og samfunn ”Build Back Better” ved å sette bærekraftig handelspraksis til hjertet av deres operasjoner, som man begynner å hente seg inn fra Coroonavirus pandemien.

Men du kan finne Tweeten som ble lagt ut – hvor alt tok helt av. Hele tanken med Great Resett er at den er designet for å sikre handelen og samfunnsbyggningen – dvs Build Back Better (Bygg bedre tilbake – som er slagordet omtrent alle kjente Globalistene bruker) ved å bruke bærekraftig forretningspraksis i hjertet av deres operasjoner samtidig som vi begynner å komme oss fra Coronavirus pandemien. Charles er ikke bare ett medlem – han er en meget viktig brikke der.

Fra Stroe i Nederland

La oss se på Nederland de siste 24 timene – det er dypt forstyrrende – vi vil vise deg de motbydelige øyeblikkene av myndighetenes unnamanøvre om ett øyeblikk. Videone er oppsiktsvekkende. Vi ser på den lille byen Stroe i Nerderland. Som er under effekten av globalister som ødelegger ens egen suverene myndighet. Stroe er i Nord i Holland. Det er ett fantastisk fint område – med mye grønn mark. Dette er ett stykke fra de store byene.

For 9 år siden så hadde Stroe hadde de ett innbyggertall på 1500 mennesker. Takk til myndighetsreguleringer, økende levekostnader og ødeleggende klima lover – har folkene her gitt opp sine bondegårder, og flyttet vekk. Noen forlater landet. Ifølge offisielle oversikter i dag er innbyggerne kun på litt over 100 mennesker. Og derfor er dette en av hovedgrunnene til at bøndene bruker Stroe for sine protester – som startet der – det var deres møteplass.

Flere 1000 bøner har pekt på dette området, og sagt at nok er nok. Selv om de ikke var bønder – så kom de ut og støttet de – for å vise solidaritet – ettersom Nederland er den nest største ledende distributør av mat til verden. De fleste vet ikke dette – for det er et så lite land.

Hans kone sier: Flere artikler forteller at tett befolkede byområder er nå den eneste måten å leve bærekraftig på.  Altså vi må alle leve i byer – oppe på hverandre – en type kommunisme, hvor man bygger mange etasjer på husene – for å bruke ressursene kollektivt – og sier dette er måten vi må leve – om vi skal kunne redde planeten fra ødeleggelse.  På en måte som å lokke oss bort fra å leve av landet slik at vi blir avhengig av myndighetene. Det virker veldig manipulerende.

Clayton sier: Dette er The Great Resett – det er dette de prater om. Vi skal prate mer om denne kolletivismen – at du skal eie ingenting, og du skal være lykkelig (Schwab, WEF). At du skal gi det opp. Dette ser vi nå utfolde seg i Nederland bare over de siste ukene – men spesielt de siste 24 timene (program lagd den 9 sept) – Nederland har 4 millioner storfe, 13 millioner griser, 104 millioner høner og bare litt over 17 millioner mennesker. De er Europas største kjøtt eksportør med ett totalt område på 41000 kvadrat kilometer. Og 1/5 er vann. Det er en av verdens mest tettbebygde land. Med EUs høyeste tettet av husdyr.

Dette er mål nummer 1 for World Economic Forum (WEF). Dette er petriskålene (som brukes til mikrobiologisk cellekultur for testing) hvor de tester ut alt. I Januar stemte regjeringen med press fra WEF (det er også en kjent sak at statsministeren i Nederland Mark Rutte – benekter på talestolen at han hadde kontakt med WEF – men ble på direkten avslørt av ett brev han hadde sendt) å kutte halvparten av dens nitrogen produksjon innen 2030. Dette er en større del av den større Klaus Schwab, kong Charles, Great Reset – Schwab sier (8 minutter inn i sendingen):

Jeg ser bare behov for en sånn dialog, og jeg ser ett behov for handling, jeg ser behov for et Great Resett (altså nullstilling).

Selvfølgelig, forfatteren av boken, i følge med Kong Charles – da Prinsen av Wales – på hans Great Reset planer. Vestlige ledere går i marsj med Schwabs Grest Reset. De er alle pappegøyer for den samme dialogen – de tar disse tale punktene rundt hele verden og bruker dem. Det er også interessant å se på om du titter på Kong Charles Tweet (se bildet øverst). Og han bruker bokstavelig ordene Build Back Better – som ifølge Natali, programlederens kone, var noe som også Biden brukte i sin kampanje for å bli president. De er noe uenig om Charles var først – eller om dette Build Back Better kom før Charles (han talte det ut for 2 år siden).

Natali mener at dette er ett kodespråk – vi har snakket om hvordan USA gjør det – England kommer etter. Det oppleves som et vestlig partnerskap som består av det samme, med samme agenda. Clayton sier det kom frem offisielt i 2020 – alt under den ene planen. Alle vestlige ledere faller i linje med hverandre når det gjelder The Great Resett agendaen. Selv før pandemien handlet alt om å konsolidere (styrke) makt, og ta bort rettigheten til den fattige middelklassen – under navnet Klima forandringer.  Her er Justin Trudeau som snakker om det Great Resett:

Canada tror at en sterk koordinert respons over hele verden og mellom sektorer er essensielt. Denne pandemien har gitt en mulighet for en Resett (nullstilling). Dette er vår sjanse til å akselere med større anstrengelser før neste pandemi(er) vil inntreffe – for å gjenskape økonomiske systemer som garantert vil ta hånd om globale utfordringer – som ekstrem fattigdom, ulikheter og klima forandringer.

Natali sier at når man tenker at man tar bort noens evner, for å leve av landet og ta makt og konsolidere (ta kontroll)  ved å ta makten bort fra folk som har eget mål for å leve – så blir det helt feil. Clayton: Og vi skal se på flere bevis rundt bøndene og at landet blir tatt vekk fra dem.

I Nederland – mens The Great Resett utfoldet seg, så plasserte regjeringen 25 milliarder euro (250 milliarder kr) i ett budsjett for at alt dette kunne skje – altså redusere nitrogenen – men det som ikke ble rapportert på den tiden – er faktisk hvordan disse pengene ble brukt for å fjerne (drepe) deres husdyr, på samme tid hvor millioner ble sett til side av veldig feige/skammelige grunner. Da bøndene kollapset – så var pengene der for ett mål – designet, men man sa ingenting om det – med en gang en bonde kollapset (gikk konkurs) – så ble de pengene brukt for å kjøpe bondegården. Bøndene gikk ut av sin jobb, og myndigheten hadde mye penger på budsjett, som de kjøpte opp dette – og pengene var der kun på grunn av det.

Og i juni tok myndighetene det andre steget – det dødeligste steget av de alle i denne prosessen – de produserte 2 stykker papir – 2 dokument – et dokument var et kart som viste områder som trengte å redusere utslipp mellom  12 prosent og 95 prosent. Så bøndene samlet seg rundt dette kartet og tittet på hvordan deres gård passet inn i dette – enten måtte den kvitte seg kun med 12% utslipp – ellers 95%. Hva skal du gjøre som bonde om du må fjerne 95%? Altså disse som er nærme bysentrum, måtte ta mest. Da er du ferdig – du er død – så vil myndighetene kjøpe opp gården din. Om du er en bonde – og du lever i en stue eller omringet av områder – du kunne se på kartet hvor mye du måtte kutte – eller om du fikk store problemer med myndighetene.

Det andre dokumentet de offentliggjorde viste at prosenten av dyrene og husdyrene du måtte drepe på din gård så du kunne være kompatibel (avhengig/underdandig). Altså dette må du drepe av dyrene dine for at du kan være kompatibel med myndighetene.  Nå så innrømmer myndighetene at det var en kastastrofe måten de gjorde det på.

Når de i januar printet ut den første rapporten, og hva som skulle skje – så brukte alle disse bøndene tonnevis av penger ved å kjøpe dyrt utstyr for å bli nitrogen kompatibel, for å få ned deres utslipp på deres bondegårder. De investerte alt dette med mye penger – og så kom den andre rapporten ut på sommeren – som grunnleggende snudde opp ned på alt sammen. Det var en totalt bortkastet sløsing av penger – alle pengene du brukte på dette utstyret – kunne du bare spyle ned i toalettet.

Natali – det minner om restauranter under Pandemien som fikk beskjed om at folk fikk i det minste lov til å spise ute – så ble det uansett stengt ned. Vi ser disse bevegelsene i flere land, i England også – de kaller det rewilding (samme som å beskytte ett miljø og returnere det til sin naturlige tilstand). Ta alt fra bonden – og så overlate til naturen. Å stenge ned gårder som gir mat til folk for å i navnet til Mor natur (ett new age ord) – men det konsoliderer (forener) makt.

Natali snakker om en bok, som faktisk heter Rewilding, Av Isabella Tree –  som omhandler myndigheter som er uvennlige for hvem som helst som faktisk ønsker å bli en bonde. Hun valgte å gi opp sitt yrke – og ble vennligere behandlet av myndighetene. Myndighetene ønsker ikke uavhengige bønder – for de kan de ikke kontrollere. De vil ha en kontroll av mat, makt og ressurser – som de absolutt kan kontrollere. Hopper over smalltalk ved Tid 1500 – fortsetter på 1645

Bøndene i Nederland blokkerte trafikken på motorveien i alle retninger. Så dumpet de gjødsel på trappen til regjeringsbygget. De blokkerte flere hovedmotorveier.  

De tok ned myndighetsskilt, forandret navnet på byer, og nylig deklarte den frie staten av Boron London – som betyr Bøndenes land i noen landsbyer sier de at dette er frie områder –  altså bøndenes sitt land – en fri stat, så får vi se hvordan myndighetene takler det.

Det er ikke overraskende, om du tar bort folks levebrød så vil folk bli sinte, selv Klaus Schwab forkynte om en masse sinne rundt denne Great Resett. Men for Klaus var det helt ok. Klaus Schwab:

Vi må forberede oss for mer sint verden. Og hvordan man forbereder seg, så betyr det å ta de nødvendige handlingene for å skape en mer rettferdig verden.

Han er virkelig en Bond skurk – ja, jeg venter bare på at James Bond skal dukke opp.  Så vi trenger å forberede oss for en sint verden – fordi vi tar alt deres land. Vi legger opp til at vi robber fra deg din grunnleggende livsstil som du har – som du er vant til i et moderne samfunn. Er ikke det en innrømmelse at de vet at det de gjør er galt? Som en tysk politiker sa – vi vet at folk ikke liker det, men vi gjør det uansett.

De nederlandske bøndene var ikke dumme – de visste eksakt hva det handlet om – om at de tok deres land. En nederlandsk bonde som blir intervjuvet – sier ”Vi tror det er en del av en større plan. Det er derfor de trenger vårt land. De trenger ikke vår nitrogen, de trenger vårt land. 85 % av landarealene eies av bøndene. Og de jager oss bort for å få landet. For å bygge og rekreasjon.”

Protestene har steng ned alt – mat forsvinner fordi de nederlandske bøndene kjemper tilbake – Nå – Politiet handler på vegne av WEF, og går til angrep – det er noen videoer som er virkelig forstyrrende – vi kan ikke vise dem til deg. Vi kan vise dem på vårt private kommunikasjon på Rumble – vår lokale kanaler. Vi har forsøkt å sette de ut på YouTube – og de har allerede blitt merket – fordi de vil ikke vise deg dette. Videon viser nederlandske bønder blir samlet inn brått og grepet av politiet, for så å bli kastet inn i varebiler for varetekt. De angriper de som protesterer. De blir kastet inn i politibilene og grepet med rå makt – og når folk forsøker å slå tilbake – blir de arrestert. Hvor kan du så finne dette i main stream media (hovestrømmen av media, MSM). Ser du dette noe som helst steder i Media?

Her en video på Rumble: https://rumble.com/v1eev0z-mark-ruttes-government-deploys-the-beating-crew-on-peaceful-dutch-farmers-i.html

Vi hadde lunch med 4 nederlandske venner her om dagen – de var helt stum – hvordan vet dere om dette? – fordi selv ikke i Nederland blir dette dekket. Jeg leste gjennom kommentarene på våre videoer – og jeg så så mange folk – og fikk email fra noen – en nederlandsk person denne morgenen som sa – de kunne ikke tro at de snakket til venner og venner som er nederlandske visste ikke noe om dette her. Fordi ingenting blir dekket.

Med tanke på all operasjoner politiet har mot bøndene – hvorfor skjer alt dette nå?

Hvorfor – fordi statsminister rutte er komplett eid av WEF. Han har nettopp annonsert – at Nederland, den nest største eksportør av mat i verden, målskyter bøndene for å ødelegge dem og få dem bort fra landet. I en tid hvor det er manko på mat leveranser og leveranse problemer – hvorfor gjør du det? Om du kontroller maten, så kontrollerer du folket! Når det er rikelig med mat og maten er billig – så kontrollerer du dem ikke når energien er billig og rikelig. Mangler er identisk med avhengighet som er identisk med kontroll.

Derfor målretter de mat kjeden, de målretter energien – de målretter alt.

Én kommentar

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s