Mot slutten

Som en Guds Hellige – satt i denne verden – så må man sette en balanse mellom hva som skjer i verden, i sin egen omganskrets – og i Guds Rike. Når man kommer inn i Evigheten hos Jesus, så vil det som har vært her nede, vært borte for alltid – mennesker som du er glad i, kanskje nære familiemedlemmer, barn, ektefelle, som ikke kom frem fordi de ikke ville tro, vil bli glemt – fiendeskap vil ikke eksistere – alle vil være opptatt av Guds herlighet, Hans Ord – og å bli kjent med Gud – Hans Sønn Kristus – og Ånden. Her nede så er alt som en skygge av det håpet Ordet lover oss – men samtidig vil vi bli dratt også mellom dagliglivet, og om hva som skjer i verden – Men Herren sier alltid:

Har jeg ikke befalt deg: Vær frimodig og sterk! Frykt ikke, og vær ikke redd! For Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore. Jos 1:9

Vi hører om krig – vi hører profetiske ord om at krig kan komme til våre grenser – så må aldri frykten få makt over oss – vår trygghet er ikke i omstendighetene – men at Herren er vår borg og vår tilflukt, uansett hvilken tilstand nasjonen eller nasjonene er i – og Herren vet sin Vei med oss, om vi søker Han. Jesus selv sier:

«Dere vil høre om kriger og rykter om krig. Se til at dere ikke lar dere skremme. For alt dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. For folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal bli hunger og jordskjelv både her og der. Men alt dette er begynnelsen på fødselsveene.» Matt 24:6-8

Vi har sett egentlig starten på Fødselsveene – jeg vil si at de største Veene startet med 1 verdenskrig – nå har jeg jo delt vitnesbyrdet om vekkelsen til Stephen Jeffreys – men han hadde ett usedvanlig syn, som alle i menigheten fikk da del av – bare en kort tid før 1 verdenskrig – som du kan lese her:

Vekkelsespredikanten og det mektige Jesus synet i kirken

Han visste ikke helt hva det innebar – og ba over det – og:

Jeg mente at synet måtte ha en dypere hensikt enn bare å understreke talen min. Etter at jeg hadde bedt Gud om å få vite hvorfor, fortonet det seg for meg som om synet var et tegn på at det ville komme store prøvelser, men jeg visste ikke på hvilken måte. Fjorten dager etter begynte krigen, og da skjønte jeg hvilke prøvelser Gud hadde hatt i tankene. Siden den gang har jeg alltid regnet synet som et tegn på begynnelsen til slutten av denne tidsalder.

Gud er nasjonenes Gud – og Herren advarte Jeffrey om ett århundre med mye ondskap – som vi har sett, og det verste har enda ikke kommet – men Gud har endog full kontroll – men ikke på den måten som vi tenker Han har kontroll – men Han tillater onde herskere – som passer til ondskapen som er i nasjonen – og lar de virke en stund, pga menneskenes ondskap – og så avsetter han dem, og setter inn andre;

Han omskifter tider og stunder. Han avsetter konger og innsetter konger. Han gir de vise visdom og de forstandige forstand. Dan 2:21

I 1906 kom pinsevekkelsen i Azusa street – og innevarslet, hva jeg mener de siste 120 årene av nåde, som det står :

Da sa Herren: Min Ånd skal ikke til evig tid gå i rette med menneskene. I sin villfarelse er de kjød, og deres dager skal være hundre og tjue år. 1Mos 6:3

Vi tror at det var de 120 årene Noah advarte denne tidens slekt, om dommen som var på vei – Bibelen kaller han rettferdighetens forkynner, 2. Pet. 2:5 – altså han advarte i den perioden, og en del av forkynnelsen var arken han bygde, som var dårskapens tegn for den tidens slekt. Å bygge en båt på tørr mark, var vel toppen av dårskap, for de som liker å forstå ting med hodet, og ikke akte på den profetiske Ånden bak det.

Da dommen kom – så ifølge den ikke kanoniserte boken – så skjedde dette:

«Og alle menneskenes barn som var latt tilbake på jorden, ble utmattet av ondskapen på grunn av regnet, for vannet falt mer voldsomt på jorden, og dyrene og villdyrene var fortsatt rundt arken.

Menneskebarna samlet seg sammen, omkring syv hundre tusen menn og kvinner, og de kom til Noah i arken.

Og de ropte til Noa og sa: Åpne for oss så vi kan komme til deg i arken, hvorfor skal vi dø?

Og Noa, med en høy røst, svarte dem fra arken og sa: Har dere ikke alle gjort opprør mot Herren og sagt at han ikke eksisterer? og derfor førte Herren over deg alt dette onde, for å ødelegge og fjerne deg fra jordens overflate.

Er det ikke disse tingene jeg har snakket til deg i en 120 års tid, og du ville ikke høre på Herrens røst, og nå ønsker du å leve på jorden?

Og de sa til Noah: Vi er rede til å vende tilbake til Herren; bare åpne for oss at vi kan leve og ikke dø.

Og Noah svarte dem og sa: Se, nå  når du ser sjelens trøbbel, vil du vende tilbake til Herren; hvorfor kom du ikke tilbake til Han i løpet av disse hundre og tjue årene, som Herren ga deg i en avmålt periode?» Jashers bok 6:16-22.

Vi har lært og hørt mye om Guds kjærlighet – som er grunnen i Guds natur – men vi har lite lært om Guds vrede – hvor han tillater at mennesker dør, pga ondskapen som finnes. Men før all dom – så vil Guds sende sin nåde!

Når jeg snakker om en fremtidig vekkelse – så har det noe å gjøre med at Korsets kraft, som ikke eksisterte på Noahs tid, vil vise sin siste nåde, før dommen – ett redskap som ikke Noah hadde, men som er gitt til oss – for at vi skal forvalte det. Det var på den måten – jeg skrev om vekkelsen, som enda ikke har truffet oss – men som jeg tror jeg så i det usynlige:

Vekkelse – en fremtidig utgytelse av Hans herlighet

Jeg tenkte aldri på vekkelse da jeg begynte å skrive – men mer og mer utover artikkelen, så var det som Herrens Ånd tok tak i meg – det som lå på Hans hjerte – å åpenbare dette. Jeg tror iallefall det. Før dom – alltid nåde!

Om 120 år er rett – så har vi ikke mange årene på oss – dvs. 2026. Jeg kan klart ikke si sikkert om det er ett endelig år – eller om vi får flere år. Men med tanke på at verden rundt oss rakner – vi ser ondskapen herjer med USA, som har vært en av historiens land som har vært mest badet med vekkelse og Gudsfrykt – men har forlatt alt, og hater nå offisielt Gud – som er ett land som vil godt muligens få sin borgerkrig og splittelse pga synden – ifølge Lebesbymannen – så vil landet bli delt opp i 4 eller 5 deler. Og Norge kan få det som Judea på Jeremias tid – de speidet etter hjelp fra Egyptisk hold, når riket fra Nord nærmet seg, Babylon:

«Så sier Herren, Israels Gud: Dette skal dere si til Judas konge, som sendte dere til meg for å spørre meg: Se, faraos hær, som har dratt ut for å komme dere til hjelp, skal vende tilbake til sitt land, til Egypt. Og kaldeerne skal komme tilbake og kjempe mot denne byen. De skal innta den og brenne den opp med ild. Så sier Herren: Dere må ikke narre dere selv og si: Kaldeerne skal ganske sikkert dra bort fra oss! For de skal ikke dra bort. Selv om dere så slo hele kaldeernes hær som kjemper mot dere, og det bare ble noen hardt sårede tilbake blant dem, så skulle disse stå opp, hver i sitt telt, og brenne denne byen opp med ildJer 37:7-10

Akkurat som Egypt – så har Norge satt sin lit til USA – som er stormakten i NATO – men USA vil falle, dens tid som stormakt er over. En prøvelsens tid venter det landet. Og Norge – vil bli kvestet av landet fra Nord – Russland. Det er profetert – og som Jeremia sa – om de så slo hele Kaldeer hæren – så skulle bare ett fåtall reise seg opp – og slå dem og brenne opp byen. Med tanke på medias ensidige dekning om Russlands «tap» – så om Gud vil bruke de som ett domsredskap, noe jeg tror – så vil de reise seg – og gjøre Herrens gjerninger – mot ett syndig folk. Om det skjer nå – eller senere – vet jeg ikke. Men all tid hvor det er fred – så burde vi søke Herren mer. Dette er den nådetiden som er gitt oss – å ikke forvalte den kan være temmelig dumt – og vi kan bli som de 5 uforstandige jomfruene i Matteus 25 – ikke være rede for Hans komme.

Nå er det valg i USA (enda – alle stemmene er ikke telt opp) – og kanskje de jukser igjen – som siste valg – det forundrer meg ikke. Men egentlig så kan vi ikke lengre sette vår lit til at de gode kreftene tar over – om det skjer, så er det bra – men det forandrer ikke veien USA er på vei – for hver gang ting blir bremset, ved at noen med noe rettferdighet tar over roret – så er det bare litt mer nåde, som kan få de Hellige i USA til å søke Ham, enda mens det er fred – og hvor ikke krigens ondskap enda har nådd de.

Ondskapen i USA er så voldsom – pga deres massive synder over så mange år – hvor de har badet nasjoner med blod, i deres utallige kriger – deres løftesbrudd – deres svik mot Israel gjentatte ganger – deres opprustning av Israels fiender (for å tjene penger på våpensalg) – du vet Bill Clinton, president i USA, blandet seg inn i valget i Israel på 90 tallet, for å få fjernet Netanyahu – og nå blander fremmede (Kina) seg inn i valget i USA – man sår og høster! Europa har støttet terrorisme mot Israel – ja selv Norge – og vi har fått høste også det – av ulike former for terror – fordi at Guds Ord ikke skal vende tomt tilbake, Jesaja 55:

« Ja, likesom regnet og snøen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å bære og gro, så den gir såkorn til såmannen og brød til den som eter, slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil, og ha fremgang med alt som jeg sender det tilJes 55:10-11

Likesom eliten og mye av samfunnet i Norge, har gledet seg over Israels ulykke og har støttet aktivt terrorgrupper mot Israel – så vil også det samme tilfalle vårt eget land. Guds Ord kan ikke vendes bort – fra den ulykken vi selv har lagt en grunn for – vi får bare samme elendighet over hodet, som vi har planlagt for andre – som sagt, vi sår og vi høster:

«Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte! Det et menneske sår, det skal han også høste. Den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden.» Gal 6:7-8

«For de sår vind og skal høste storm. Deres korn får ikke aks, deres grøde gir ikke føde. Om den gir noe, skal fremmede sluke det.» Hos 8:7

Men samtidig som vi bygger opp synden, og ondskapen øker i nasjonen – så vil det også oppstå ett enda større hat mot de sanne kristne. Som jeg sa til en bror for en god del år siden – jeg så profetisk under bønn at han kom i fare, han og hans familie (han bor i Bergen) – men så så jeg at Herren beredt en vei over ett mørkt vann, som en mørk elv som var urolig – midt i mellom var det skinnende steiner, som en vei over vannet – så de kunne gå på, og unnslippe faren – jeg fikk den 2 ganger, men på 2 noe ulike måter. Jeg skjønte ikke hva det var – men som jeg ser hvordan ting utvikler seg nå – selv Korona spøkelset ønsker våre helsetopper å gjenopplive – så skjønner vi at vi mer og mer må være lydhøre Åndens stemme – mer enn noen gang blir disse ordene viktige for oss:

Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene! Åp 2:29

Og

«Fordi du har bevart mitt ord om tålmodighet, vil jeg bevare deg fra den prøvelsens time som skal komme over hele verden, for å prøve dem som bor på jorden. Jeg kommer snart! Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone.» Åp 3:10-11

«Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så den dagen skulle komme uventet over dere som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over hele jorden. Men våk hver tid og stund, og be at dere må bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for MenneskesønnenLuk 21:34-36

Vi må be – om at vi blir aktet verdig – til å unnfly alt som kan komme – og bli stående for Menneskesønnen – jeg kan ikke fri meg for at Han snakker om bortrykkelsen. Fra nå og fremover – kan den komme raskt. Når denne vekkelsen kommer som jeg snakker om – så tror jeg den kommer i en kort tid – og bli såpass voldsomt – samtidig som den ikke vil bli sosialt akseptert – verken av de fleste kristne – eller av samfunnet generelt – og aller minst myndighetene og vår tids elite. De vil forsøke å kvele den og stoppe den – men vil ikke ha makt til å gjøre det – de vil nok kunne skape noen problemer – men ikke stoppe det!

Når vekkelsen er på sitt høydepunkt – og alle de utvalgte har blitt frelst – så kommer Herren – som Han viste meg en gang under bønn:

En Profeti

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s