Holocaust 2 – gjennom vaksineindustrien – fordi vi ikke har lært noe av historien

Jeg har før snakket om det jeg nå skal skrive om – da jeg oversatte denne videon – men her er det igjen nok en bekreftelse av hva som skjer på innsiden av vaksinerte mennesker, hvor det virker som en type planter vokser, og tetter igjen ulike deler av kroppen, som til tider kan føre til dødsfall. Disse som har sett inn i kroppen til de døde, har aldri sett noe lignende før 2021 – hvor ca. 50 prosent eller mer, har disse «slyngplantene» på innsiden:

Balsamerer gjør urovekkende oppdagelser.

Roper varsku

-Hirschman beskriver, og har fotografert, unaturlig utseende fibrøse propper som fyller opp vener og arterier og som gjør det vanskelig å gjennomføre balsamering. Og kollegene hans har opplevd det samme.


-Mange av de døde omkom etter sigende av hjerteattakk eller slag.


-Hirschman anslår at siden November finner han at mer enn 50% av de døde han balsamerer har disse spesielle proppene. 


-Hvis du er blitt injisert, kan du vurdere fibrinolytiske enzymer på tom mage. Disse enzymene fortærer fibrinet som fører til blodpropp, slag og pulmonær emboli(propper i lungene).


Richard Hirschman, en sertifisert balsamerer og begravelsesdirektør med mer enn 20 års erfaring, har stått frem med noen mystiske og foruroligende funn. I perioden etter at massevaksineringen startet opp, begynte det rundt midten av 2021 å dukke opp «merkelige propper» i de dødes kropper.


I et eksklusivt intervju i Dr Jane. Ruby Show, beskriver Hirschman unaturlige fibrinøse propper som fyller blodårer, og dermed vanskeliggjør balsamering.

1) Video der han blir intervjuet om denne saken kan sees her (red.)

I videoen kan du se de lange gummiaktige proppene selv. Advarsel: Noen av bildene kan være sjokkerende for enkelte. En propp som han trakk ut fra kroppens lyskeregion var nesten like lang som den avdødes ben.


Proppen var så alarmerende at Hirschman tok et foto av den, og forklarer at «Jeg er bare nødt til å ta et bilde av den, ellers vil ingen tro på hvordan den ser ut».Når dette bildet ble tatt, hadde han allerede trukket ut noen få like lange propper fra andre kropper

2) Hirschman`s observasjoner har siden blitt bekreftet av kolleger, inkludert Cary Watkins, som har mer enn 50 års praksis som balsamerer. Ikke bare kjenner Watkins Hirschman personlig, men forteller at han er en fantastisk dyktig balsamerer. Watkins var vitne til at Hirschman tok ut de spesielle proppene fra kroppen og fortalte at han aldri hadde sett noe lignende i hele sin karriere.

Du kan lese hele det skremmende artikkelen på derimot.no.

Kortidsminner, fordi det er mer behagelig

Det er egentlig vanskelig å se hva som har skjedd – da mennesker ikke lengre har fortidsminner bare måneder tilbake – hva politikere, helsetopper ol. sier og sa – og hva som i realiteten skjedde. Da vi hadde vaksine frykt i 2009 – av svineinfluensaen (du kan se på slutten av denne artikkelen, den nederlandske topp virologen Marc van Ranst som skrøt hvordan han lurte folk til å ta vaksinene) – som jeg nå i ettertid ser var en oppvarming til det som skjedde i 2020 – da Erna Solberg og mange nasjoner stengte ned sine land – og så godt som tvang vaksiner på folk. Det som skjedde i 2020 – var en gjentagelse fra 2009, men i mye verre grad – hvor NRK da skrev dette i 2013:

Dette er den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid, sier smittevernekspert Preben Aavitsland. (sa 1500 med med bivirkninger, og 38 % alvorlige som søvndysse – de kunne sove døgnet rundt)

Men det hindret de ikke for å for at de samme menneskene, sammen med noen karismatiske personer som Espen R.. Nakstad, Helsedirektør – til å forføre folk inn i noe som var 1000 ganger verre – og media dekker over det – facebook dekker over det – og om du vil vite litt historie – så hør hva Rebecca sier her;

Myndighetenes desinformasjon får ingen konsekvenser

Et besøk i fortidens grusomhet og massemord

Så vil jeg gå noe dypere inn i hva alt dette er – fordi det må vel ligge en tanke bak at noen ønsker å myrde og lemleste millioner? Eller? Fordi pga sensuren, så betyr det at det finnes en vilje – ingenting er tilfeldig. Du vet – jeg var i Auschwitz I og II (og så konturene av del III; der arbeiderne var) – og kom over dette skiltet, over en av torturrommene for fangene, mest jøder:

Vi kjenner ordene: Den som ikke husker fortiden – er dømt til å gjenta den

I Sachenhausen står det en advarsel på norsk, ettersom mange nordmenn var fengslet der.
Bilde over, derfor advarselen – dette var i Saushenhausen. Jeg fant da denne infoen rundt dette eksperimentet: Den andre hoveddelen av utstillingen ser i detalj på de medisinske forbrytelsene begått i Sachsenhausen konsentrasjonsleir. Foruten eugenisk motivert tvangssterilisering og tvungen kastrering av fanger klassifisert som «homoseksuelle», inkluderer disse spesielt «14 f 13» -programmet for å myrde syke fanger. En annen del av utstillingen omhandler de antropomorfe undersøkelsene som Forskningsenheten for rasehygiene, basert i Berlin, utsatte sinti og romfolk for. Disse såkalte «rasevurderingene» plasseres i sammenheng med den generelle historien om forfølgelsen av denne minoriteten, for å tydeliggjøre den sentrale rollen forskere spiller i det systematiske massemordet på roma og sinti. Den siste delen av utstillingen tar for seg medisinsk eksperimentering på mennesker, og tar fire casestudier som eksempler på det store antallet som ble utført i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen. Du kan lese det her.
Her et bilde tegnet som skulle angivelig være en situasjon i Sachenhausen

Så – medisinske eksperimenter eksisterte på fanger – såkalte statens «mindreverdige», og de verste tingene ble utført via den onde og perverse Josef Mengele – i Auschwitz – med selv små barn i forsøkene – hvor man ble lemlestet eller døde, noen overlevde og kunne fortelle sin historie.

De skyldige som veltet penger over til Nazi Tyskland

Prescott Bush til høyre, hans kone – så Bush president I – så Bush president 2 på hans arm.

Så er det viktig å se at Hitler Tyskland hadde ikke klart å overleve, uten økonomisk støtte – nettopp fra USA – som Henry Ford – og faren og bestefaren til 2 Bush presidenter, Prescott Bush – ble rik på slaver og jødisk blod – under krigen – muligens i Auschwitz III, arbeidsleiren. Vi kan tittet litt på Bush – som er ett eksempel:

Debatten om Prescott Bushs oppførsel har boblet under overflaten en stund. Det har vært en jevn internettprat om «Bush / Nazi» -forbindelsen, mye av det unøyaktig og urettferdig. Men de nye dokumentene, hvorav mange først ble avklassifisert i fjor, viser at selv etter at Amerika hadde gått inn i krigen, og da det allerede var betydelig informasjon om nazistenes planer og politikk, jobbet han for og tjente på selskaper som var nært involvert i de samme tyske virksomhetene som finansierte Hitlers vei til makten. Det har også blitt foreslått at pengene han tjente på disse avtalene bidro til å etablere Bush-familiens formue og sette opp dets politiske dynasti.

Bemerkelsesverdig nok har lite av Bush’ forhold til Tyskland fått offentlig granskning, delvis på grunn av den hemmelige statusen til dokumentasjonen som involverer ham. Du kan lese alt her via Guardian.

Men også dette kan være interessant:

«….Likevel, til Pearl Harbor i 1941, fortsatte Prescott Bushs Union Banking Corp å finansiere stålfirmaet som var ansvarlig for å bygge flyene og tanksene, som på den tiden var å knuse Allierte styrker. Selskapets eiendeler ble etter hvert beslaglagt i 1942 under trading with the Enemy Act. Imidlertid er det antatt at Prescott Bush og Herbert Walker hjalp Fritz Thyssen (den tyske industrimagneten som finansierte Hitler) overføre alle hans eierskapsdokumenter til New York for å unngå rettsforfølgelse i Nürnbergforsøkene.» Hentet her.

Du må huske på en ting – at alle som spesielt er skyldig i jødisk lidelse eller død, drar skyld over seg og sin familie – en forbannelse, etter 1 Mos. 12:2-3. Det er da interessant at begge Bush presidentene var anti-Israel – Bush II var mer forsiktig, ettersom han husket at hvordan faren ble slått ut, fordi han åpent sa noe som at jødene kunne dra til h….. (han snakket om de amerikanske jødiske velgerne) og mistet sånn sett så mange jødiske velgere, at den neste Israel hateren Bill Clinton, og hans kone Hillary, under Jesebel kontroll ånd – kunne ta over, og gjøre enda større skade:

«Det har aldri vært noen som Akab, han som solgte seg til å gjøre det som var ondt i Herrens øyne, fordi hans kone Jesabel egget ham1Kong 21:25

Bush II

Israels statsminister Sharon, og Bush II – som i en falsk avtale med Bush, ga bort Gaza, Guds løftesland den 25 april 2014 – og det virket som det fikk konsekvenser, dødelig og ødeleggende storm i USA – og Sharon gikk inn i Koma den 5 januar året etter, ca 4 mnd. etter å ha jagd vekk det jødiske folket på Gaza – og forble der i 8 år, før han døde i 2014.

Da er det viktig å se at Bush II latet som han var en venn av Israel – men klarte i en «fredsavtale» («veikartet for fred») å tvinge Gaza fra jødene i april 2005 – til arabere, som ødela alt det som jødene hadde møysommelig bygd opp. Og naturen reiste seg i vrede:

Demonteringen av de jødiske bosetningene var planlagt til 15 august 2005, dagen etter Tisha b’Av, årsdagen for at begge jødiske templer ble ødelagt.

Denne frakoblingen skyldtes amerikansk press. Mindre enn to uker senere ødela orkanen Katrina New Orleans og andre deler av Louisiana, etterlot tusenvis av amerikanere hjemløse og drepte minst 1833. Skaden ble anslått til over $ 108 milliarder. Hentet fra: Hvorfor Amerika kanskje måtte forberede seg på ødeleggende naturkatastrofer etter Trumps fredsavtale

Denne evangelisten spredte forvirring inn i Kristi Kropp – og ingen har ryddet opp etter han i åndeverdenen. Fortsatt sliter Kristi Kropp med denne ondskapen som denne mannen klarte å gjøre – tvers mot sin før så sunne syn på Bibelen.

Å inngå kompromiss, samarbeid for å legge en snare for det jødiske folket eller å evangelisere på falsk grunn – som en kjent evangelist gjorde – ved å ta hånden til en som hadde full av jødeblod, uten anger – skaper medskyld i den andres blodskyld.

Soros – selv jøde, men endog påvirket av det onde

George Soros i 1934 til venstre – og sin bror Paul. I en mer uskyldig tid.

Eller Soros, som selv var Ungarsk jøde – ble satt i skjul av sin far, for å beskytte sønnen fra nazismen, og ble dermed sett på som en vanlig ungarer – og deltok i arbeid med å rense hus, av jøder som hadde blitt ført til Holocaust – og sa på sine gamle dager at han likte det – på den tiden da han var 13-14 år gammel, dermed åpnet da opp for samme ånd som var under nazismen – som siden har drevet han til drap, stjeling, overgrep av nasjoner (plyndret flere på børsspekulasjoner) – og nå støtter Antifa, og BLM, som myrder både svarte og hvite små barn og voksne, brenner ned politistasjon med politi på innsiden, ødelegger hus og butikker ol. (og setter inn statsadvokater som setter de rett ut i frihet) – hans praktiske gjerninger idag, går i samme ånd som de som Soros skjulte seg for – men pga. blindhet nekter han å se det.

John Rockefeller og kjemiske medisiner

Rockefeller familien i eldre tider – John Rockefeller, og hans sønn David Rockefeller, bakerst

Men det viktigste er å se – er John Rockefellers samarbeid med nazistiske leger på 30 tallet:

Mannen som ødela legeindustriens individualitet, John D. Rockefeller – ved å tvangs forby all naturens medisiner, ved å innføre kjemiske medisiner, senere vaksiner – var også den gruppen som støttet befolkningsreduksjon (Eugenic – dvs. befolkningsreduskjon) allerede i 1909 – hvor de i 1926 støttet tyske forskere med 410.000 dollar, med dagens pengeverdi 4 mill. dollar. Rockefeller støttet;

«…tysk psykiatrisk institutt i Kaiser Wilhelm-instituttet, hvor Ernst Rudin, som senere ble direktør for Hitlers systematiske medisinske erobring, studerte og praktiserte hans metoder.

I 1929, da et Rockefeller-tilskudd på $ 317.000 ankom, ble Institutt for Brain Research utvidet og ombygd, og ble senere midtpunktet for Rudins mordiske eksperimenter.

En annen mottaker av Rockefeller-finansiering var Kaiser Wilhelms institutt for antropologi, menneskelig arvelighet og eugenikk i Berlin. Og det var her, takket være Rockefeller-finansiering og institusjonens resulterende ekspansjon, at Joseph Mengele utviklet sin groteske fascinasjon med tvillinger.» Hentet her.

David Rockefeller og FN

Trygve Lie, generalsekretær i FN, mottar fra John D. Rockefeller III, på vegne av sin far, John D. Rockefeller, Jr., en sjekk på $ 8.500.000 for kjøp av 6-blokk Manhattan East-området der FN vil bygge sitt permanente hovedkvarter. Ordfører i byen New York, William O’Dwyer, blir sett til venstre. Mr. Lie signerer tittel for East-området, som ordfører O’Dwyer og Mr. Rockefeller ser på.

Disse kreftene her, bygde FN (David Rockefeller, sønn av John Rockefeller) – som senere skapte WHO, faktisk i samme år som Israel ble gjenfødt – 1948 – men alt ble bygd for at folk skulle stole på disse instrumentene – men de som bygde det var onde – og hadde onde hensikter.

Du husker advarslene jeg startet med over – fra den sjokkerte generasjonen som så døden i konsentrasjonsleirene – de som så de eksperimentelle «helseundersøkelsene» selv på små barn – bare de var «mindreverdige» – men selv den generasjonen skjønte ikke hvor ondskapen hadde sine støttekilder – utenfra Tysland – først og fremst USA (men også Islam samarbeidet nært med Nazi-Tyskland – og idag samarbeider Islam nært med både USA og England – og nesten alle Vestens land blir påpresset dyr og unødvendig migrasjon fra de områdene).

Men disse kreftene viste først sitt åpne ansikt i 2022 – og da forsto veldig få at det var en gjentagelse og besøkelsestid (ufrivillig) av samme kreftene under 30 og 40 tallet, hvor mange millioner måtte lide døden – og akkurat som tyske medier skjulte for samfunnet drapene på de «mindreverdige» godt det lot seg gjøre – enda ganske mange da skjønte egentlig hva det handlet om – så skjuler de samme kreftene nå – med deres oppkjøpte media, det samme – man får ikke høre noe negativt om konsekvensene av vaksiner.

Ta en titt på denne tegnefilmsnutten – som jeg synes er interessant (engelsk):

Dette er da hentet fra dette intervjuvet under (på engelsk) – hvor de advarer mot at eliten vil faktisk drepe oss – og de som overlever, vil da ha full kontroll over – og makt over:

Dr. Jane Ruby Show: Stop the second Holocaust

På Norsk – Stopp den andre Holocaust.

Det er hva vaksinene handler om – derfor er det heller ingen MSM – hovedstrømmen av media som snakker om det – akkurat som tyskerne under krigen ikke akkurat skrøt allment at de myrder og torturerte jøder – selv om mange visste om det. Det er hva vaksinene handler om – og det siste dødsofrene er enda ikke kommet dit hen enda – det vil komme flere – om ikke Herren helbreder de! Og oppretter de!

Vi er faktisk på vei mot en ny Holocaust – og vi har sett dens gryende start – og krigen i Ukraina, ved å ensidig skylde på Russland, er en del av hele bildet. Vi hadde ikke brydd oss nevnverdig om krigen, om ikke media døgnet rundt påminner oss og tegner bilder for oss. De samme kreftene er bak dette – som vaksinekreftene – og de sterkeste handelsmennene, bor i USA – de styrer mye av båten (den moderne Titanic, se tegnefilm over) – som jeg skrev før om Rockefeller som den store muldvarpen.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s